Keek op de week (36/37) met Verkeersveiligheid, energieneutraal en ........

Datum:
 • maandag 17 september 2018
 • in
 • Categorie: ,
 • Hoogte- en Dieptepunten in Hollands Kroon (wk 36/37) van 2 sept. tot 16 sept. 2018
  1. Verkeersveiligheid

  Op de agenda van de beeldvormende vergadering op 18 september van Hollands Kroon staat het onderwerp VERKEERSVEILIGHEID. Vrijdag bleek het agendapunt geschrapt te zijn. Echter omdat je in Hollands Kroon hier dagelijks mee geconfronteerd wordt, toch nu aandacht voor dit onderwerp.

  Stichting JAS heeft in eerdere stukken o.a.  op 5 augustus daarover uitgebreid verslag gedaan. Het onderwerp is dan telkenmale de dramatische overschrijding van de maximum snelheid voor tractoren. Terwijl de wet zegt dat tractoren niet harder mogen dan 25 km/hr is het in Hollands Kroon de gewoonte van de boeren om de maximale snelheid uit die dingen te persen. En nu het zijn juist de moderne en zware tractoren die gemakkelijk 60 km/hr halen en met die gang over de landweggetjes van Hollands Kroon denderen en bovendien veelal meer dan de helft van de wegbreedte opeisen. Het mag gewoon niet dat harder gereden wordt dan 25 km/hr en als Nawijn in zijn nieuwe mediagenieke APV opgenomen zou hebben dat een hogere snelheid toegestaan is, zijn hiermee de gemeente Hollands Kroon, het college en de gemeenteraad bewust in voortdurende overtreding.  Men mag toch verwachten dat zij de wet kennen of wordt die alleen toegepast als dat de gemeente, belanghebbenden en de boeren dat goed uitkomt?

  Inmiddels is er beroering in de tractorwereld want het invoeren van APK’s en een registratie en verzekeringsplicht lijkt eindelijk door te zetten maar het optreden tegen een algemene en grove overschrijding met 100% van de maximum snelheid is een zaak van de gemeente en daaraan heeft Hollands Kroon laten blijken nooit iets gedaan te hebben in de jaren dat die dingen met 20 ton of meer vracht voorbij denderen met een gang van 55 km/hr en daardoor eveneens het wegdek onevenredig beschadigen. Zo draait de burger 2 keer op voor de lompheid en onverschilligheid van bestuur en boeren; beschadiging aan het wegdek wordt opgelost door belastinggelden hiervoor aan te spreken en de verkeersonveiligheid krijgt de burger er op de koop toe bij.

  Stelling JAS: Hollands Kroon laat bewust een grove overschrijding van de maximum snelheid van tractoren toe en overtreedt hiermee voortdurend de plicht tot handhaving; zulks kennelijk met instemming van de raad.


  2. Ophogen Afsluitdijk,  Wieringerzeekering, Amsteldiepdijk en Balgzanddijk 

  In 2010 werd bij Harlingen de laatste fase van de Deltawerken beëindigd en wel het op Deltahoogte brengen/aanleggen van de nieuwe waterkering aldaar. Daarmee waren de Deltawerken gereed en konden de schoppen, meetlinten, graafmachines en betonmolens mooi de shredder in want wij waren nu bevrijd van de angst voor hoge waterstanden die eens in de zoveel honderd jaar optreden.

  Waterbouwaannemers konden dus met pensioen of langdurige vakantie; dat wroeten in die klei n bagger is immers ook geen lolletje en vanuit menselijk standpunt moet je blij zijn daarvan af te zijn.
  Maar wat nu? Niks meer te doen, geen opdrachten meer voor de ingenieurs en die bovendien hun hypotheek nog moesten aflossen en de kinderen, voor zover aanwezig, moesten toch nog afstuderen? Zij verzinnen aldus een list; men verlaat de filosofie dat de hoge waterstanden, waarop de Deltawerken gebaseerd zijn, eens in de honderd jaar voorkomen maar men rekt die tijd wat op en wil garant gaan staan voor hoge waterstanden die eens in de 4000 tot 10.000 jaar voorkomen. En wat doe je als je zekerheid wilt hebben tot ver in de altijd onzekere toekomst? Juist ja, dan dek je je in, programmeert aldus de nieuwe god alias computer welke vervolgens orakelt: Ophogen die hap en wel 2,5 meter – aldus heeft in deze ‘moderne’ tijd als mediator de ingenieur de priester vervangen en heeft de mens de opdracht gekregen zich naar deze orders te richten. Het velletje papier met die enge orakel berekeningen wordt vervolgens naar instanties en politiek gestuurd waar de laatste groepering, zonder enige kennis van zaken, zich afvraagt op welke wijze deze onheilstijding in hun politiek program te brengen om er daarna politiek gewin uit te kunnen halen. Dat lukt allemaal en de dijken worden opgehoogd zodat 8 jaar na voleinding van de totale Deltawerken in 2010 bij Harlingen, in 2018 opnieuw begonnen wordt met een nieuw program, alweer gefinancierd uit uw belastinggelden, om vooral de waterbouwwereld & Co van voldoende opdrachten te blijven voorzien.

   Opmerking 1: Als men nu dus bekend gemaakt heeft dat dijkhoogtes niet voldoen; en de desbetreffende ‘berekeningen’ kunnen niet van gisteren zijn maar moeten al jaren onderweg zijn, hoe serieus moeten Rijkswaterstaat en de Hoogheemraadschappen dan nog genomen worden?

  Opmerking 2: In hoeverre zou de aanleg van Kooyhaven een element zijn geweest in de werkverschaffing voor de waterbouwers?

  Stelling JAS: Welke zin heeft zich duizenden jaren in de toekomst te willen indekken voor een enkel gevaar terwijl de wereld en de mensheid, en dat is historisch, geologisch en klimatologisch aangetoond, in zo’n periode talloze gigantische en levensbedreigende veranderingen doormaakt? In die zin wil stichting JAS het klimatologische aspect uitlichten en dat is dat het veel waarschijnlijker is dat binnen nu en 10.000 jaar de mensen met droge voeten weer Engeland kunnen lopen vanwege de komende koude periode, dan dat in die periode een extreem hoge waterstand optreedt welke een dijkophoging van 2.5 meter rechtvaardigt.


  3. Den Helder niet energieneutraal in 2040

  Hee, ongelooflijk, Den Helder doet niet mee aan de energiewaanzin die luid gepropageerd wordt door de kliek in Amsterdam en Den Haag. Terwijl de desinvesteringen de pan uitrijzen door de aanleg van windmolen- en zonneparken, die slechts een paar procent van de totale energieconsumptie uitmaken, doet de kliek in Den Haag het voorkomen als dat een willekeurige stad energieneutraal zou kunnen zijn.

  Energieneutraal waren ooit de dorpjes in veengebieden en grote bossen die rondom ruim in het veen en hout zaten maar nadat de bevolking groeide, meer en meer veen en hout nodig hadden zodat uiteindelijk geen veen en hout meer over was (zie de o.a. de geschiedenis van West Friesland). De smerigheid waarmee de bevolking steeds weer bedrogen wordt is dat men het doet voorkomen dat wanneer u een zonnepaneel monteert en aldus ‘gratis’ stroom produceert, u uitsluitend een deel van de huishoudelijk benodigde hoeveelheid stroom opwekt. Wij spreken dan maar niet over de winterperiodes, wanneer de grootste hoeveelheid elektrische energie nodig is en de dagen, en daarmee het zonlicht, het kortst duren.

  Hetzelfde geldt voor windenergie en indien men daarvan geheel afhankelijk zou zijn en het zou het 5 van de 365 dagen niet waaien dan nog zou de catastrofe, vooral in economische en menselijke zin, totaal zijn en de maatschappij in zijn geheel doen instorten.

  Natuurlijk weet de kliek in Den Haag en Amsterdam dat en daartoe infiltreren zij heel vilein en voortdurend via de MSM (meeste gedrukte kranten, NOS, TV stations/indoctrinatieprogramma ‘s – alles afhankelijk van subsidie/belastinggelden) het brein van dat huisvrouwtje of huismannetje, bejaarde t/m schoolgaand kind. De valsheid zit hem hierin dat zij de mensen laten denken, en dat is belevingswereld van het huisgezin/huisje, hun huisje/gezinnetje verantwoordelijk is voor het totaalverbruik van de energie zoals benodigd om een heel land te laten draaien. En dan willen ze de mensen laten denken dat als zij hun huis ooit energieneutraal zouden kunnen maken zij hiermee de totale problematiek, voor zover aanwezig, kunnen oplossen terwijl de huishoudens slechts 20 – 25% van de totale energieconsumptie verbruiken maar de mensen wel voor die 100% willen laten opdraaien. 

  De doelstelling van het financieel en moreel indoctrineren van huishoudens aangaande de Haags/Amsterdamse visie op het landelijk energieverbruik lijkt in Den Helder wat afgeremd te gaan worden door de opstelling van de gemeenteraad; vooralsnog is er sprake van een afremming en niet meer dan dat. Het uitkleden ven de bevolking om bepaalde groepen optimaal te laten profiteren van een door de politiek bedachte energietekort problematiek zal onverkort doorgaan met de daaraan gekoppelde boosaardige, kapitalistische belangen van de slechtste vorm.

  JAS: De onlangs in de 2e kamer aangenomen Klimaatwet, waarvan niemand weet hoe die uitgevoerd moet worden en wat de gevolgen ervan zijn, opent ongekende mogelijkheden om een ongekende maatregelen te nemen de bevolking het mes financieel op de keel te zetten c.q. een milieu dictatuur in te gaan voeren. De uitspraak en opstelling van de gemeenteraad in Den Helder is enigszins bemoedigend maar voorlopig niet meer dan dat. Van Hollands Kroon heeft u, gezien de ervaringen met gemeenteraad en b&w, in elk geval niets te verwachten gezien de onderdanigheid van deze VVD/CDA kliek aan het groot kapitaal.

  Redactie JAS
  2 reacties :

  Kapitein Rob zei

  Slimme jongens hoor daar bij Rijkswaterstaat en Hoogheemraadschap dat ze weten dat dat ene hoogwatertje tussen nu en 10.000 jaar niet hoger komt dan 2.5 meter. Petje af hoor, daar moet je voor gestudeerd hebben; hadden wij maar politici en bestuurders die zover vooruit konden zien.

  Zorro zei

  Vanmorgen, 19/9/18 snelheidscontrole op de provinciale weg tussen van Ewijksluis en Anna Paulowna: politie flitst en of lasergunt auto's op snelheid maar trekkers die met 60 km/hr, en dus ruim 2 keer te hard rijden, kunnen ongemoeid verder rijden zonder geflitst/bekeurd te worden. Wie zei iets over klassenjustitie dat niet bestond in Nederland?

  Een reactie posten