Bollenkwekers: meer units en minder regeltjes

Hollands Kroon - Bij bedrijven moeten extra units worden toegestaan voor huisvesting van seizoensarbeiders.
Ed Dekker 10-9-2018

Ook moeten gemeenten minder krampachtig omgaan met voorschriften voor onderdak. Deze wens van bloembollenkwekers klonk maandagavond sterk op een zeer druk bezochte themabijeenkomst in Breezand van agrarische organisaties KAVB Bloembollencultuur en LTO Noord.

Bestuurders van de gemeenten Hollands Kroon, Schagen en Den Helder knoopten het pleidooi van ondernemers in het Noordelijk Zandgebied goed in hun oren. Wethouders Theo Meskers (Hollands Kroon) en Jelle Beemsterboer (Schagen) zaten in zaal Bloemenlust. Evenals burgemeester Koen Schuiling van Den Helder, gedeputeerde Joke Geldhof van de provincie en een flink aantal raadsleden.

Met het aantrekken van de economie kunnen veel bedrijven niet langer uit de voeten met het toegestane maximum aantal tijdelijke verblijfplaatsen op het eigen erf voor arbeidsmigranten. Het maximum is dertig of veertig, afhankelijk van de gemeente. Er werd gepleit voor verruiming naar vijftig plaatsen.

Over het minder rigide hanteren van regeltjes gaf een kweker een voorbeeld. ,,Om units waterpas te krijgen, waren klosjes nodig. Daardoor was bij de deur een niveauverschil ontstaan van tien centimeter. Een ambtenaar van handhaving deed heel moeilijk over een opstapje, dat was niet volgens de voorwaarden van het bouwbesluit. Nou vraag ik je. Uiteindelijk kwam het in orde, maar zoiets kost veel tijd energie.”

150 bedrijven

Wethouder Meskers beaamde dat ’de redelijkheid’ voorop moet staan. Hij vertelde dat de gemeente 150 bedrijven op de korrel heeft. ,,Wij vermoeden dat deze ondernemers hun zaakjes met huisvesting niet volledig op orde hebben. Wij laten hen met rust, tenzij wij vermoeden dat de veiligheid in het geding is.”

Hollands Kroon hoopt volgend jaar een efficiënt systeem in te voeren voor het in- en uitschrijven van tijdelijke werkkrachten. Dit geldt voor personeel dat langer dan vier maanden in dienst is. Nu levert dat enorm veel administratieve rompslomp op. ,,Het kost nu kuubskisten vol met papieren. Dat is niet te doen”, zei Martijn van den Berg, afdelingsvoorzitter van de KAVB-LTO.

Het huisvestingsprobleem wordt steeds nijpender. Wethouder Beemsterboer: ,,De concurrentie neemt sterk toe. Arbeidsmigranten kunnen kiezen. De vraag naar personeel groeit.” Vanuit de zaal werd een Polenhotel gesuggereerd op zestien hectare van de provincie in Breezand, nabij Kooyhaven en spoorlijn. Zo’n groot complex kan volgens gedeputeerde Geldhof beter dichter bij voorzieningen komen.

Noordhollands Dagblad

7 reacties :

Anoniem zei

Wat de bloembollenboeren bedoelen is dat alle regels voor hen afgeschaft moeten worden, in ieder geval door de vingers moeten worden gezien, zodat ze volop gif kunnen spuiten en hun slaven uit Oost Europa moeten slaapplaats krijgen op het erf in een unit, of wat er ook bedoeld mag worden met unit.
Samengevat: straffeloos gif spuiten en de arbeiders een slaapplaats zonder enig luxe.
Ziedaar de godvrezende boeren van tegenwoordig.

Anoniem zei

Huisvesting is helemaal geen probleem, wat wel een probleem is is GOEDKOPE huisvsting.

Anoniem zei

Als er een probleem is met huisvesting dan los je dat op. Een drijvend hotel dat uitgebreid en ingekrompen kan worden is de oplossing. Dat hotel kan gebouwd worden door regionale ondernemers. De Kooyhaven wordt de ligplaats, en van daaruit zijn er goede wegen om gebruik te maken van de voorzieningen. De naam van het hotel is al bekend: de Ark van Meskers. Hup Theo, aan de slag, laat eens zien wat je kan aan de inwoners van Hollands Kroon en omliggende gemeenten.

Anoniem zei

De bouw van de Ark van Meskers mag gefinancierd worden door alle partijen die baat hebben bij goedkope arbeidsmigranten. Dus boeren, toeleveranciers agrarische sector, etc, etc, niet zeuren, investeren, jullie hebben een probleem en dat kan je nu oplossen. Niet alleen de vruchten plukken van, maar ook eens wat uitdelen om een oplossing te realiseren voor de arbeidsmigranten met zijn allen. Dan kan je de arbeidsmigranten ook een normale vergoeding voor wonen in rekenen brengen ten opzichte van hun inkomen.

Kapitein Rob zei

Eerst een haven bouwen en dan er een grote woonark afmeren? Kan het idioter?

Anoniem zei

Prachtige oplossing. Kooyhaven heeft ook genoeg ruimte om daar dit te realiseren. Aan de slag Theo, denken in oplossingen voor alle betrokken partijen. Daarnaast zijn al die units geen gezicht die direct bij de bedrijven staan opgesteld. https://www.nhnieuws.nl/nieuws/231245/Modulair-bouwen-in-Amsterdam-Nieuw-West-361-woningen-in-drie-maanden-tijd

Anoniem zei

Om een unit waterpas te krijgen klosjes van 10 centimeter er onder. Een heel NORMALE oplossing behalve voor die idioot van een ambtenaar die meent weer wat te moeten doen om zijn baan te behouden.Weg met dat soort betuttelaars. Het is geen kroon op je werk en het is niet hollands. Kunnen we dan niets meer in de polder?

Een reactie posten