VNG waarschuwt Knops: sluit analoge media niet af

Datum:
 • donderdag 9 augustus 2018
 • in
 • Categorie:
 • De VNG heeft staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken gewaarschuwd om niet aan te sturen op het afsluiten van analoge mediakanalen, zoals huis-aan-huisbladen. In een brief verzoekt de vereniging om, onder het mom van ‘inclusieve dienstverlening’ burgers ook via deze weg op de hoogte te houden.

  Bekendmakingen verplicht elektronisch
  De VNG vindt, om alle burgers te bereiken, een ‘multikanaal benadering’ onontbeerlijk, zo schrijft het in reactie op het conceptwetsvoorstel: Wet elektronische publicatie algemene bekendmakingen en mededelingen. Hierbij wordt de bestaande bevoegdheid om bekendmakingen elektronisch te publiceren, vervangen door een verplichting. Gemeenten moet dan verplicht bekendmakingen op internet plaatsen. De VNG schrijft dat gemeenten voorstanders van modernisering van publicaties zijn, maar er moet volgens de leden niet worden aangestuurd op het afsluiten van analoge kanalen om burgers te bereiken.

  'Geen rekening houden met kostenbesparing'
  VNG wijst Knops erop om geen rekening te houden met het vervallen van kosten van publicaties in huis-aan-huisbladen, ongeveer 16,5 miljoen. Uit een uitvoeringstoets wordt volgens VNG duidelijk dat diverse gemeenten blijven publiceren in huis-aan-huisbladen. Ook moeten zij zichtbaar worden op ‘nieuwe’ digitale communicatiekanalen zoals Whatsapp, Instagram, Twitter en Facebook. ‘Eventuele besparingen op publicatiekosten in huis-aan-huisbladen zullen worden aangewend om via deze kanalen in verbinding met de burger te blijven staan. Van een incasseerbare baat is in deze optiek niet of nauwelijks sprake.’

  Implementatiesteun
  De VNG vindt het van belang dat het meeste werk voor gemeenten bij de nieuwe wetgeving in het 'elektronisch ter inzage' leggen van stukken aan de burger is. Op dit moment doen slechts 3 procent van de gemeenten dit. Er is dus veel aanpassing nodig en er is behoefte aan implementatiesteun. 'Bijvoorbeeld in de vorm van een stappenplan en handreiking, en mogelijk iets verdergaande ondersteuning. Pas als dit goed in beeld is gebracht, is het mogelijk om een inschatting te maken of de implementatietermijn van één jaar toereikend is', schrijft VNG.

  Burgers ongevraagd notificaties sturen
  De VNG vraagt tot slot ook aandacht voor zonder voorafgaande toestemming gebruik maken van notificatie e-mailadressen, waarmee publicaties ongevraagd aan burgers worden toegestuurd. ‘Ondanks een wettelijke basis, vergt dit aandacht vanuit het oogpunt van de AVG.’

  Lees de volledige brief van de VNG hier.

  Binnenlands Bestuur


  0 reacties :

  Een reactie posten