’Noordkop is geen natuurpark’

Datum:
 • vrijdag 3 augustus 2018
 • in
 • Categorie: , ,
 • Noordkop - Het is realistischer om fors meer huizen in de Noordkop te bouwen dan in het gebied rond Amsterdam.
  Richard Zut 3-8-2018
  Dat is de overtuiging van de Ondernemersfederatie Schagen (OFS).
  ,,Deze regio is geen krimpgebied, maar door haar economische vitaliteit juist een sterke potentiële groeiregio in de provincie. Dat Noord-Holland Noord, en met name de Noordkop, wordt gezien als een natuurpark waar bewoners uit het zuiden van de provincie rust en ruimte kunnen vinden, doet het economisch potentieel van dit deel dramatisch tekort.’’
  Met die boodschap reageert de OFS als belangenbehartiger voor vierduizend bedrijven in de gemeente Schagen op de pas in concept verschenen ’Ontwerp Omgevingsvisie NH2050’. Daarin staat hoe Gedeputeerde Staten denken dat Noord-Holland er over zo’n dertig jaar ongeveer uit zou moeten gaan zien.

  Verwerpelijk

  Kees Mosch, voorzitter OFS sector Industrie & Bedrijven, verwerpt de daarin genoemde behoefte van 189.000 woningen in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) tegen slechts 23.000 voor Noord-Holland Noord tot 2040. ,,In plaats van voornamelijk nieuwbouw te plegen in de MRA is het veel realistischer om economisch gezonde en vitale regio’s in Noord-Holland Noord te ondersteunen met ruimere woningbouwmogelijkheden én ruimte voor bedrijventerreinen.’’
  Vooral jongeren zullen daardoor volgens de OFS in deze regio blijven wonen. ,,En het zal ook mensen hier naartoe trekken omdat er veel werkgelegenheid te vinden is.’’
  Mosch wijst in dat verband op de zaadindustrie: ,,Die sector, Seed Valley voorop, heeft de afgelopen tien jaar voor vele duizenden banen in Noord-Holland Noord gezorgd. Verder zijn hier diverse andere grote bedrijven gevestigd met honderden of meer dan duizend werknemers, zoals Koninklijke Vezet.’’
  Regionaal 2: Vergrijzing tegengaan
  Regionaal 5: ’Amsterdam’ troetelkind

  Noordhollands Dagblad

  0 reacties :

  Een reactie posten