Hoogheemraadschap: Stijging waterschapsbelasting niet door de droogte

Datum:
 • donderdag 16 augustus 2018
 • in
 • Categorie: , ,
 • HOLLANDS KROON – Na de berichtgeving over de stijging van de waterschapsbelasting met ± 2.5% door de aanhoudende droogte komt het Hoogheemraadschap met een verklaring waarin zij verteld dat de droogte juist helemaal niet de oorzaak is van deze stijging.

  16-8-2018

  Marko Cortel, Woordvoerder van het Hoogheemraadschap Noord-Holland Noord zegt in een verklaring: ,,Door NRC is twee dagen geleden een bericht de wereld in gebracht, waarin een direct verband wordt gelegd tussen de droogte van de afgelopen maanden, de inhuur van personeel bij waterschappen en een belastingstijging. Dit is onjuist, en door de Unie van Waterschappen is geprobeerd de NRC van deze foutieve weergave te laten afzien. Dat is niet gelukt.
  De NRC heeft gesproken met de heer Oosters (voorzitter van de Unie van Waterschappen en dijkgraaf van HH Schieland en Krimpenerwaard). Daarin zijn een aantal verschillende zaken besproken. Ja, de droogte is ernstig. Ja, er zijn medewerkers op vakantie. Ja, we zien een klimaatverandering die zich sneller ontwikkelt dan verwacht die leidt tot extra investeringen. Die ONTWIKKELING zet extra druk op de waterschappen om maatregelen te nemen en kosten te maken. DAAROM stijgen volgend jaar waarschijnlijk de waterschapslasten, niet de droogte of de inhuur van vakantieopvang.
  Tijdens extreme weersituaties die leiden tot overlast, zoals hoosbuien en de huidige droogte, maken waterschappen meer kosten dan onder normale omstandigheden. Effectief inspelen op dit soort situaties hoort bij het werk van de waterschappen en wordt dan opgevangen in de reguliere begrotingen. Waterschappen zien echter wel dat klimaatverandering sneller gaat dan verwacht. Om grote schade in de toekomst ook zoveel mogelijk te beperken zijn investeringen nodig. De waterschappen proberen door innovaties, samenwerking met andere partijen en efficiency-maatregelen de kostenstijging en daarmee de lastenstijging voor inwoners zo laag mogelijk te houden.
  Kortom, drie maanden droogte en vakantie van medewerkers zijn geen reden voor een structurele belastingverhoging. De lange termijn ontwikkelingen zijn dat wel. Die ontwikkelingen zijn al jaren geleden ingezet en lijken nu sneller te gaan dan voorspelt. Het bestuur van HHNK bespreekt in oktober de begroting van 2019. Dan zal duidelijk worden of – en met hoeveel – de waterschapslasten voor de inwoners van het Noorderkwartier zullen stijgen,”  schrijft Marko Cortel.
  Het NRC zelf wil niet ingaan op deze kwestie en blijft bij haar versie van het interview.

  Hollands Kroon Actueel

  0 reacties :

  Een reactie posten