'Lichte sanering' van asbestterrein

Datum:
 • zaterdag 2 december 2017
 • in
 • Categorie: , ,
 • Hollands Kroon - Anna Paulowna - Nieuwe afdekking voor Binnenhaven 4 Van Ewiicksluis


  Het gemeentelijke perceel Binnenhaven 4 in Van Ewijcksluis wordt binnenkort deels afgegraven en opnieuw voorzien van een afdeklaag. Dat is nodig omdat de Inspectie van de Leefomgeving en Transport de gemeente Hollands Kroon heeft opgedragen de daar aanwezige asbest te saneren.

  De gemeenteraad trekt uiteindelijk vijfenveertigduizend euro uit om de sanering mogelijk te maken. Voor een volledige schoonmaak van het terrein is geen geld, vinden zowel wethouder Theo Groot (CDA) als het merendeel van de gemeenteraad,. De fracties van Groenlinks, ChristenUnie en Progressief Hollands Kroon drongen bij wethouder Groot aan toch te gaan voor een volledige sanering. Ook D66 voelde daar wel voor. "Waarom twee keer toeters en bellen als je het ook in één keer goed kunt doen", zei fractievoorzitter Liesbeth Vlietstra.

  "Het lijkt een beetje houtje-touwtje zo. Niets wijst ook op een dringende aanpak van de gemeente", merkte Johan Paul de Groot namens de ChristenUnie op. Er staan bij het terrein geen hekken, geen borden dat er asbest ligt, niets. Als gemeente zou je per direct het perceel moeten afsluiten, omwonenden informeren en het terrein moeten saneren."

  Dat zou dan 410.000 euro gaan kosten volgens het college van burgemeester en wethouders. "En dat geld is erop dit moment niet. Laat ik vooropstellen dat de situatie niet levensbedreigend is. De Regionale Uitvoeringsdienst heeft twee oplossingen voor de door de Inspectie opgelegde verplicht sanering: een volledige en de nu voorgestelde lichte variant. Die volledige sanering moet als je zeker weet dat er woningen komen te staan. Dat is niet het geval, het heeft een bedrijvenbestemming en dat houdt het. Bovendien is er een koper die het terrein na de lichte sanering wil overnemen", aldus wethouder Groot.

  Noordhollands Dagblad


  4 reacties :

  Kapitein Rob zei

  Als een lichte sanering voldoende is, en dat lijkt zo te zijn, waarom dan elders mogelijk nog 'zware' saneringen toepassen of is al dat asbest gedoe, zeker als het in de grond zit een inmiddels ernstig uit de hand gelopen hobby van milieugekken, politici, eco-fascisten, ambtenaren en saneringsbedrijven?

  P.v.d.Munnik zei

  De grond bij de loods Ruitervereniging RAP en de botenloods van v.d.Ham, de parkeerplaats en het groen er omheen is zwaar vervuild met o.a asbest.
  Vlak onder de oppervlakte van de buitenbak van Rap liggen o.a. halve asbest dakplaten(afkomstig van het rusthuis te wieringerwaard) vermengd met kleinere stukken.
  De braakliggende grond bij ZAP is zwaar vervuild met kwik en de grond op de Binnenhaven met Pak. Alles te lezen in oude krantenartikelen, bodemonderzoeken en te zien op foto's.
  Wethouder Groot bagatelliseert de zaak en geeft zoals gebruikelijk is voor deze man, een verkeerde voorstelling van zaken.

  Anoniem zei

  Mag een gemeente vervuilde grond verkopen? Hoe was de situatie bij de Edele Steen? Als ZAP gaat verhuizen wil er een projectontwikkelaar zomerhuizen neerzetten. Hij heeft hier al met de gemeente over gesproken en. Als er nu gezegd wordt door de wethouder dat het stuk grond bedrijventerrein blijft, hoeveel waarde kunnen we daar aan geven.
  Hoe is het mogelijk dat de fracties in de raad niet overal van op de hoogte zijn betreffende de vervuiling in dat hele gebied (rond manege, parkeerterrein gebied loods en terrein rond ZAP). Daar moeten al vele rapporten van zijn op het gemeentehuis (1993,1999, 2000, 2002 en nog velen meer)? Meneer van Gameren hoeft niet ver te zoeken!

  Anoniem zei

  Er is al meerder malen een Projectontwikkelaar bij de Milieufederatie en verschillende families geweest omdat hij interesse heeft in de aankoop van de betreffende (vervuilde) gronden. In een gesprek vertelde dhr. Wokke dat de interesse serieus was omdat er plannen zijn de terreinen te bebouwen met recreatiewoningen. Garanties kon hij niet geven maar de voorwaarde was dat de rechtszaak tegen de bouwvergunning van ZAP wordt ingetrokken en dat is natuurlijk onbestaanbaar. Het vreemde is dat terwijl projectontwikkelaar dhr. Wokke vertelde dat hij van de gemeente Hollands Kroon alle medewerking zegt te krijgen, wethouder Groot er niet van op de hoogte zegt te zijn en tegen beter weten in blijft volhouden dat het bedrijventerrein is/blijft. Zowel ZAP als de Gemeente Hollands Kroon mogen volgens de wet geen vervuilde grond verkopen.
  Niet alleen zijn die gronden vervuild maar op de oude trambaan ligt het asbest open en bloot op de grond, zal dus ook gesaneerd moeten worden.
  Wordt een uiterst dure operatie voor de bewoners van Hollands Kroon, tenminste als de bestuurders en ambtenaren toe willen geven dat de gronden vervuild zijn. Gelukkig zijn er foto's en rapporten beschikbaar voor de ongelovige ambtenaren en politici. In 2013 wist de RUD nog te melden dat er absoluut geen sprake is van (asbest) vervuiling, hoe serieus is die vakantie instelling nog te nemen?.

  Een reactie posten