“U maakt deel uit van de misleiding van de samenleving”

Datum:
 • donderdag 23 november 2017
 • in
 • Categorie:
 • Dr. Penner aan Bedford-Strohm: “U maakt deel uit van de misleiding van de samenleving”

  Screenshot_185
  “U heeft noch verstand van het klimaat, noch van uw religie”
  (Door: Michael Mannheimer – Vertaling: Theresa Geissler)
  DE NATUURWETENSCHAPPER DR. PENNER SPUUGT ZIJN GAL TEGEN DE CHRISTENENMINACHTER BEDFORD- STROHM
  Dr. Penner is een uitstekende Duitse wetenschapper en gelovige christen. Als natuurwetenschapper is hij gewend gecompliceerde standen van zaken kort, pregnant en precies to the point vast te stellen. Dat doet hij ook in het volgende schrijven aan de islam-collaborateur en intieme vriend van de islamitische afslachters van christenen: aartsbisschop Prof. Dr. Heinrich Bedford-Strohm, raadsvoorzitter Evangelische Kerk van Duitsland.
  DE RELIGIE VAN DE AANHANGERS VAN DE KLIMAATOPWARMING
  Deze heeft, zoals Dr. Penner zegt, geen verstand van natuurwetenschappen – bemoeit zich desondanks met gedecideerde en volkomen verkeerde beweringen met de zogenaamde klimaatopwarming. Aldaar ravotten vooral leken met een grote bek en geen enkel verstand van het echte klimaatgebeuren:
  In het klimaatonderzoek heerst er schijnbaar verregaande consensus over dat de huidige opwarming van de Aarde hoofdzakelijk wordt veroorzaakt door de mens. Een gewilde strategie om dit feit te verdoezelen, is petities of lijsten met namen van zogenaamd kritische experts te publiceren.
  Maar bekijkt men die aandachtig, dan valt op:
  Als de namen al echt zijn, dan zijn ze meestal van mensen, die klimaatwetenschappelijke leken zijn en geen onderzoek doen op dit gebied. En de weinige personen die feitelijk actief zijn in het klimaatonderzoek, staan meestal ten onrechte op de lijst (Bron)
  Wat in Duitsland systematisch wordt verzwegen, is het feit dat 30.000 (!) klimaatwetenschappers een petitie hebben ondertekend, waarin zij zeggen dat er überhaupt geen valide bewijzen zijn voor een door mensen veroorzaakte klimaatwijziging.
  Ook bestaat er noch een correlatie, noch een causaal verband tussen klimaat en CO2-concentratie. Deze was in het Krijttijdperk, het tijdperk van de Dinosauriërs, 10 keer groter dan tegenwoordig.
  Het gevolg: Nooit in de geschiedenis van de Aarde was de biomassa van planten en dieren groter dan toen. Ze begon omstreeks 145 miljoen jaar geleden met het einde van de Jura en eindigde ongeveer 66 miljoen jaar geleden met het uitsterven van de Dinosauriërs ten gevolge van de impact van een reuze-meteoriet in de Golf van Mexico.
  Dat wij ons thans niet in een buitengewone, maar in een absoluut normale stijgingsfase van de Aard-temperatuur bevinden, laat de volgende grafiek zien:
  Screenshot_186
  Wie de grafiek volgt, ziet dat er sinds de laatste ijstijd (geheel links) 5 fasen van Aarde-opwarming zijn geweest. Dat die niets met mensen te maken hebben, hoeft hier niet extra te worden uitgelegd.
  De industriële productie begon ongeveer 150 jaar geleden – en de huidige stijging is statistisch niettemin de kleinste onder de voorgaande 5 fasen van de recentere Aardgeschiedenis.
  Want de opwarming van de Aarde heeft veel meer te maken met onregelmatigheden van de zonneactiviteiten dan met de menselijke productie. Maar aangezien de theorie van de opwarming der Aarde het karakter heeft van een religie, is het zinloos de bepleiters van deze theorie te overtuigen. (Bron: Het geklets over de “koolstofvervuiling”)
  “U HEEFT GEEN MEDELIJDEN MET DE SLACHTOFFERS VAN ISLAMITISCHE GEWELDDADIGHEDEN”
  Terug naar het schrijven van Dr. Penner: Terecht verwijt hij Bedford-Strohm de grootste vervolging van christenen in de geschiedenis, die niet ten tijde van Nero, maar tegenwoordig plaatsvindt, te negeren en in plaats daarvan te collaboreren met de daders:
  “Uw liefdeloosheid komt ook hierin tot uitdrukking, dat U geen medelijden heeft met de slachtoffers van islamitische gewelddadigheden. De afschuwelijke vervolging van christenen door de islam stoort U niet.”
  Zoals ik aan het begin al zei: Kort, bondig en precies to the point: Zoals een natuurwetenschapper nu eenmaal is. Mijn eerbetoon aan een bescheiden gebleven, maar dappere en eerbare Duitse wetenschapper!
  (Michael Mannheimer)
  ________________________________________________________

  Aan de Heer Aartsbisschop Prof. Dr. Heinrich Bedford-Strohm, voorzitter van de Raad van Evangelische Kerken in Duitsland

  Heer Professor Bedford-Strohm
  Het eigenlijke probleem van uw misleiding van de samenleving bestaat hierin, dat U door uw foute gedrag de gelovigen in Christus in diskrediet brengt.
  Veel burgers erkennen niet dat de leerstellingen en uitlatingen van de kerken in wezenlijke aspecten verschillen van de leer van Jezus Christus van Nazareth.
  Van fysica heeft U geen verstand, wat voor een theoloog vergeeflijk is. (zie hier). Onvergeeflijk is dat U zich ondanks uw onwetendheid uitlaat over physicale vraagstukken. “Klimaat” is de gemiddelde waarde van de weer-parameter van 30 jaar. Het klimaat is dus afhankelijk van het weer, niet omgekeerd. Kooldioxide-emissies hebben geen nadelige invloed op het weer, omdat de klimaat-sensitiviteit van de kooldioxide niet boven de 1°C graad ligt. Dat zegt zelfs Prof. Rahmstorf van de PIK.
  U zou minstens moeten weten dat ’s nachts de zon niet schijnt en dat er af en toe geen wind staat. Wij hebben dus fossiele krachten nodig. Deze kunnen echter niet meer economisch worden bedreven en niet meer overeenkomstig de orde worden vervuld, omdat mevrouw Merkel Duitsland wil dé-industrialiseren.
  Maar dat interesseert U natuurlijk niet. Het interesseert U niet dat de burgers de aanmaak van stroom moeten betalen, die bij krachtige wind in het geheel niet nodig is. Het interesseert U ook niet dat in deze winter rekening moet worden gehouden met catastrofale stroomuitval als de stroomschommelingen niet meer kunnen worden opgelost.
  Hoe dwaas en liefdeloos uw inzichten zijn, ziet men hieraan dat U geen medelijden heeft met de 330.000 huishoudens, bij wie vorig jaar de stroom werd afgesloten, omdat ze het niet konden betalen. Bij 6,6 miljoen huishoudens werd gedreigd met afsluiten. Volkomen onnodig werd sinds 2000 de stroomprijs verdubbeld.
  Onvergeeflijk zijn uw theologische tekortkomingen
  U weet niet dat de definitie van de antichristelijke Geest volgens Johannes precies van toepassing is op de islam, die door U massief wordt gestimuleerd.
  Uw liefdeloosheid komt hierin tot uitdrukking dat U geen medelijden heeft met de slachtoffers van islamitische gewelddadigheden. De afschuwelijke vervolging van de christenen door de islam stoort U niet. De illegale immigratie redden wij hoe dan ook niet, 30.000 afgewezen immigranten zijn verdwenen.
  U kunt de waarheid ontduiken, maar niet verdrinken
  Een antwoord verwacht ik niet van U,omdat U er waarschijnlijk geen heeft. Ik draag de zorg voor de verbreiding van dit schrijven en hoop medeburgers te kunnen bewegen tot uittreding uit de kerk.
  Met bezorgde groeten,
  Dr. Hans Penner
  Bron:
  https://michael-mannheimer.net
  Door: Michael Mannheimer
  Vertaald uit het Duits door:
  Theresa Geissler
  (voor www.ejbron.wordpress.com)

  1 reacties :

  Anoniem zei

  De zondige mens moet gestraft worden en is daarin al eeuwen gehersenspoeld. Hoewel de religie zich momenteel terugtrekt is het schuldgevoel, ook bij niet-gelovigen, nog altijd springlevend. Een geestestoestand waarvan de huichelaars in de politiek van nagenoeg alle gezindten (religieus, a-religieus of anti-religieus) gaarne gebruik maken mede omdat zij zelf ook dat schuldgevoel hebben en temeer omdat deze angst zo lekker veel geld oplevert.
  Die succesvol aangekweekte angst voor een wereldondergang in de vorm van een soort zondvloed doet het aldus heel goed in vooral een laag land als Nederland met een christelijk bepaalde schuldcultuur, waarvoor wij op geheel irrationele en aangelogen gronden, geprest worden door wat voorheen volksvertegenwoordigers waren, ons te laten beroven.

  Een reactie posten