Reactie Meskers op aftreden

Datum:
 • donderdag 2 november 2017
 • in
 • Categorie: ,
 • Hollands Kroon – Voormalig wethouder Meskers heeft in de social media de toelichting die hij aan de gemeenteraad heeft gegeven op zijn aftreden gedeeld. 

  Hierin geeft Meskers aan dat hij genoot van het wethouderschap in Hollands Kroon maar dat hij zijn functie niet goed kon uitoefenen omdat ook hij niet op de hoogte was van de juiste informatie.
  Hier de volledige toelichting van Theo Meskers:
  Vanavond heb ik moeten besluiten af te treden als wethouder van Hollands Kroon. Ik bedank de ambtenaren, collega’s en raadsleden voor een geweldige zes jaar. Bijgaand de uitleg die ik aan de gemeenteraad heb gegeven.
  ______________________________
  Geachte raadsleden,
  U bespreekt vandaag de memo van het college van B&W over de kostenoverschrijding bij de aanpassingen in MFA De Ontmoeting en het Kroondomein.
  De balans die we vandaag met elkaar opmaken is niet zo fraai.
  · Onjuiste informatie aan de raad in november 2015,
  · Forse kostenoverschrijding tijdens de bouwperiode van ca. 1,5 jaar
  · Een zeer late terugkoppeling aan de raad.
  Om te beginnen voorzitter, wil ik benadrukken dat ik als wethouder financien namens het college de situatie enorm betreur. De veroorzaakte onrust, de overschrijdingen en de verstoorde verhouding tussen raad en college is niet waarvoor wij ons hart verpand hebben aan het openbaar bestuur.
  Hoe kon het zo ver komen?
  De verbouwingen van MFA en KD lagen zeer gevoelig, ook binnen het college. Wij waren en zijn ons er terdege van bewust dat inwoners zo hun eigen gedachten hebben bij de investeringen in met name De Ontmoeting. Maar tegelijkertijd zagen we het enorme exploitatieverlies op het pand, dat voor 2/3 leeg stond. Als we daar verandering in konden aanbrengen, was verbouwing voor het college bespreekbaar. Zeker als de nieuwe huisvestiging van basisschool De Meerpaal, onze wettelijke taak, kon worden meegenomen. In die opzichten deelden we uiteindelijk de organisatie-ambitie, maar wel binnen passende financiele kaders.
  Voorzitter; als er mensen zijn in Hollands Kroon die serieus menen dat het college uw raad doelbewust op het verkeerde been heeft gezet, kan ik ze geruststellen. Zo zit het niet. Natuurlijk niet. Het college stelt alles in het werk om de raad op de juiste wijze te informeren. Maar op het moment dat het college zelf op basis van onjuiste informatie een besluit heeft genomen, is het niet meer te vermijden dat de raad hetzelfde lot treft. En dat is precies waar het hier om gaat voorzitter. Het college dacht –achteraf ten onrechte- over de juiste feiten te beschikken.
  Het college is zich er van bewust dat dit nogal bizar klinkt voor uw raad, voor de mensen op de publieke tribune en ook voor mensen die op dit moment op internet deze vergadering volgen. Onjuiste informatie bij het nemen van zo’n besluit. Toch kan dat gebeuren als adviseurs van het college zich vastbijten in hun eigen ambitie. Niet kiezen voor loyaliteit aan het bestuur, maar aan de ambtelijke top. Dat gebeurde in 2015, toen het college niet de informatie kreeg die het wel had moeten krijgen. En het college een besluit nam, dat het –misschien- niet had moeten nemen.
  Wat ging er daarna mis? Ik had u –als altijd- juist willen informeren, maar ik heb het niet kunnen doen. En wat er tijdens de bouw is gebeurd, heeft de projectwethouder zojuist uitgelegd.
  Een college dat als geheel niet in een goede informatiepositie zit, is kansloos. En dat wordt zichtbaar als er spanning komt op de processen, zoals nu al een tijdje gaande is.
  De informatiepositie van het college is door mij de afgelopen drie jaar diverse malen aan de orde gesteld. Het heeft ertoe geleid dat het college aan de directie een opdracht heeft gegeven en de bestuurlijke belangen te borgen in Balans 2018. Inzet; doorlopend beschikbare en hoogwaardige informatie, die met een druk op de knop zichtbaar is. De website die nu is gebouwd, voldoet aan de gewenste specificaties en zorgt ervoor dat de raad daadwerkelijk sneller en beter wordt geïnformeerd. Uiteraard is het van belang dat de juiste informatie in het systeem komt. Ook dat is geborgd. Dat wordt een kerntaak van de nieuwe gemeentesecretaris. Het profiel van die functionaris wordt gemaakt met uw inbreng.
  Met het verbeteren van ons aller informatiepositie en het voeren van een stabiele financiële huishouding, zullen raad en college beter in staat zijn hun rol te nemen. En zal blijken dat het pijnlijke verloop van het dossier Verbouwing MFA/KD een treurig incident is geweest, waar het openbaar bestuur in onze gemeente wel sterker uit naar voren is gekomen.
  Voorzitter, ik ben er trots op dat ik in mijn rol als wethouder van Financiën een bijdrage aan dit verbeterproces heb mogen geven. Maar het laat onverlet dat het openbaar bestuur enkele ongeschreven wetten kent. Eén ervan is dat je als bestuurder politiek verantwoordelijk bent, ook als blijkt dat de omstandigheden en onderleggers buiten de bestuurlijke invloedssfeer liggen. Dat moment dient zich nu aan voor mij.
  Ik heb mij de afgelopen zes jaar met hart en ziel ingezet voor de belangen van Hollands Kroon en de Kop van Noord-Holland. Ik vind het een voorrecht om dat te mogen doen. Ik dank uw raad voor de samenwerking en bied mijn verontschuldigingen aan daar waar ik optimisme heb uitgestraald, terwijl sommigen van u vinden dat dit niet op z’n plaats was. Toch is dat hetgeen wat ik ondanks alles wil behouden voorzitter. Optimisme en vertrouwen. Want alleen zo kunnen college, raad en organisatie van Hollands Kroon de gemeente maken die we willen zijn. Met de nu door het college ingezette acties zullen het komende jaar zullen grote stappen voorwaarts worden gemaakt. Ik wens u allen daarbij veel succes en zal het op de voet volgen. Ik dank u wel.


  8 reacties :

  Anoniem zei

  Het toont eens te meer aan dat het ambtenarenapparaat zo rot is als een mispel. Adviesbureau Greep die het functioneren van het ambtenarenapparaat aan de kaak moest stellen, concludeerde in 2003 al dat het ambtenaren apparaat tot op het bot verrot was en daarom iedere ambtenaar ontslagen moest worden. Dat gebeurde toen ook(theoretisch) maar bizar genoeg mocht iedere ambtenaar weer solliciteren op zijn functie of zelfs een hogere. Nagenoeg alle ambtenaren werden weer aangenomen in een hogere functie dus ipv de boel te reorganiseren bleef alles bij het oude en veel rotte appels werden zelfs gepromoveerd. Meskers zat toen al in de raad en had kunnen weten wat hem te wachten stond als wethouder. Het rapport van Greep is overigens in de aller diepste la van het gemeentehuis verdwenen.

  Anoniem zei

  Een Hooijmeiertje?

  Sam Kooy zei

  De modernste, de slimste gemeente van Nederland. Lieten ze in ieder geval de meute doen geloven. Zelfsturende teams zonder eigen zitplaats binnen het ambtelijke kasteel in Anna Paulowna. De ene na de andere (top)ambtenaar die vertrok of een schop onder zijn kont kreeg. Financiele puinbak. Ongelooflijke eigengereidheid en zelfoverschatting van de deelnemers van het zogenaamde College ! Wil je nog méér Nawijn ? Er zijn er genoeg. Is immers één grote kar met stront. Kijk eens achterom naar jouw eigen verleden. De wijze waarop jij met het - voor jou: "zogenaamde" - publiek omging. Mooi voorbeeld zelfs na een luttele minuut op de raadsvergadering van 2 november toen jij je niet kon inhouden tegenover Tonneman met wie jij al eens eerder te maken had gekregen !!! Koste wat kost hem niet wilde laten uitpraten. Jij zal immer dezelfde blijven. Mislukt als eerste man van welke gemeente op deze aardkloot dan ook. Eindresultaat: Hollandskroon ligt in puin.

  Jervin Tonneman zei

  Mooi verwoord Sam dank je. Maar ik blijf jagen op Nawijn.

  Anoniem zei

  Om te weten of een organisatie goed functioneert moet je er bovenop zitten; niet achterover leunen en dingen 'aangeven' in commissievergaderingen en andere kletsprogramma's. Maar er bovenop zitten mag natuurlijk niet want al die hooggekwalificeerde lieden op het gemeentehuis behoren onbevooroordeeld benaderd te worden en er moet vanuit gegaan worden dat zij uiterst integer en serieus hun taak opvatten. Waar in een normaal bedrijf regelmatig iemand op zijn donder krijgt, zo geldt dat niet voor de lieden ( B&W + ambtenarij) die ons besturen - het zijn immers übermenschen die verre staan boven het gewone volk, extra beschermd door de zelf bedachte regels en wetten en de vrinden bij de politieke partijen (wethouders etc.) en de vakbond (ambtenaren). Wat is HK/Anna Paulowna toch een verrot mispel en dat is nu tientallen jaren zo. Nederland is verrot en HK staat met stip bovenaan.

  Anoniem zei

  Artikel 365 strafrecht> Ambtsmisdrijf! Geldt het hele jaar, ook in een schrikkeljaar!

  Anoniem zei

  Dit land is stuk. Mag ik een nieuwe?

  Anoniem zei

  Misschien is het velen ontgaan: de overheid is geprivatiseerd. De meeste ambtenaren zijn over gegaan van publiek recht naar privaat recht. Daarom ook makkelijker aansprakelijk te stellen, en te vervolgen. Iedere inwoner van Hollands Kroon die jaarlijks officiële giften doet in de vorm van belasting, heeft het recht, en de plicht om aangifte te doen als hij/ zij in kennis wordt gesteld van strafbare feiten. Ik ga eens kijken wat mijn plicht is, er is meer dan 2 miljoen verdwenen en niemand is verantwoordelijk? Ik ben van mening dat de verantwoordelijke voor deze verdwenen miljoenen aansprakelijk dienen te worden gesteld, en indien mogelijk strafrechtelijk vervolgd kunnen worden. De wetgeving voor ambtenaren is niet voor niets aangepast, dat komt door de privatisering van de staat, omdat de staat al heel erg vaak het vertrouwen van de burger had geschonden, waardoor medewerkers van Hollands Kroon net zo behandeld worden als bij een ieder ander commercieel bedrijf. Plus indien nodig persoonlijk aansprakelijk gesteld kunnen worden en strafrechtelijk vervolgd.

  Een reactie posten