GroenLinks maakt zich zorgen over zorgleverancier Incluzio

Datum:
 • donderdag 28 september 2017
 • in
 • Categorie: ,
 • HOLLANDS KROON – GroenLinks werd de afgelopen maand drie keer opgeschrikt door een bericht op Schagen FM over de gang van zaken bij Incluzio.
  28-9-17

  Toen op 11 mei tijdens een beeldvormende vergadering het eerste jaar van de samenwerking met Incluzio werd geëvalueerd kwam de directeur met een enthousiast verhaal over hoe geweldig alles was verlopen. Er waren hier en daar natuurlijk wat verbeterpuntjes, maar de conclusie was toch wel dat iedereen heel positief kon zijn over de stand van zaken. Er werd niet serieus ingegaan op de stevige kanttekeningen die PvdA, ChristenUnie en GroenLinks daar bijzetten. Alles ging immers goed.
  Toch werd GroenLinks de afgelopen maand drie keer opgeschrikt door een bericht op Schagen FM over de gang van zaken bij Incluzio, op 9 september Negatief resultaat bij Incluzio; op 16 september Incluzio: organisatie nog niet op orde; op 17 september Wachten op telefoontje duurt ruim zes dagen. Gezien het bovenstaande verbazen en verontrusten deze berichten de fractie van Groenlinks, zodat deze schriftelijke vragen aan de wethouder heeft gesteld.
  Deze vragen leest u hieronder:

  Vraag 1

  Op 9 september berichtte Schagen FM over een negatief resultaat bij Incluzio in het tweede kwartaal van dit jaar, een tekort van 700.000 euro. De inkoop van zorg kostte meer dan was voorzien door Incluzio.
  1. Klopt dit bericht?
  2. Zo ja, wat is uw mening hierover en waarom heeft u de raad hiervan niet op de hoogte gesteld?
  3. Heeft dit tekort gevolgen voor de zorgverlening in onze gemeente? Zo nee, hoe kan dat? Zo ja, welke gevolgen?
  4. Is er aanleiding om te denken dat de inkoop van zorg in het derde en vierde kwartaal niet tot een groot tekort leidt? Zo ja, waarop baseert u deze mening?

  Vraag 2

  Schagen FM schrijft: “Het bedrijf ziet geen problemen voor de toekomst. Zo nodig zal het moederbedrijf Radar Incluzio aanvullende financiering verstrekken voor de operationele bedrijfsvoering.”
  1. Klopt dit bericht?
  2. Kan Incluzio het opgelopen tekort zelf inlopen?
  3. Zo ja, hoe kan dat zonder dat de dienstverlening daaronder lijdt?
  4. Zo nee, wat gebeurt er als het moederbedrijf Radar niet bereid is om het tekort weg te werken?
  5. Wat gebeurt er als er volgend kwartaal weer een tekort ontstaat?
  6. Kunt u garanderen dat de zorg voor onze inwoners niet in gevaar komt?

  Vraag 3

  Op 16 september berichtte Schagen FM dat de organisatie van Incluzio nog niet op orde is, als gevolg van het afbreken van de samenwerking met Schagen.
  1. Klopt het dat door het ontbreken van een goedlopende administratieve organisatie de betaling aan de zorgaanbieders tot midden juni vrijwel stilgelegen heeft en dat persoonsgebonden budgetten en indicaties niet of laat verstrekt zijn, met andere woorden dat zowel cliënten als zorgaanbieders maandenlang geen geld hebben ontvangen?
  2. Zo ja, hoeveel cliënten en zorgaanbieders kregen hiermee te maken?
  3. Is bij u bekend of en zo ja hoeveel cliënten en zorgaanbieders hierdoor in financiële problemen zijn geraakt? Wat gaat u doen om deze problemen op te lossen?

  Vraag 4

  Op 17 september berichtte Schagen FM dat mensen die hulp nodig hebben lang moeten wachten op een reactie van het wijkteam. Zes dagen zou het gemiddelde zijn. Dat het zo lang duurt komt doordat er tussen de hulpvrager en de wijkteammedewerker een bureaudienst en coördinatoren zitten.
  1. Klopt dit bericht?
  2. Zo ja, hoe lang is er sprake geweest van deze situatie?
  3. Om tijdwinst te boeken is besloten meldingen sneller door te geven aan de wijkteammedewerkers, lezen wij. Prima, maar kunt u uitleggen waarom dit in onze moderne gemeente zo bureaucratisch is georganiseerd en waarom hier niet eerder aandacht aan is besteed?
  4. Klopt het dat er nieuwe medewerkers aan het wijkteam zijn toegevoegd en dat hulpvragers nu niet meer gemiddeld zes dagen hoeven te wachten op een reactie van het wijkteam?
  5. Hoe lang is de gemiddelde wachttijd op dit moment? Kunt u dit met cijfers  aantonen?
  De verantwoordelijke wethouder heeft 2 weken de tijd om op deze vragen te reageren.
  Het Actuele nieuws voor Hollands Kroon
  0 reacties :

  Een reactie posten