Nawijn ontvangt brief over Wieringer kermis

Datum:
 • woensdag 26 juli 2017
 • in
 • Categorie: ,
 • Hollands Kroon -  Onderstaande brief ontving burgemeester Nawijn over de gebeurtenissen rond de kermis van Wieringen en zijn rol in diverse andere zaken.   ________________________________________________________  Geachte heer Nawijn,

  Uw ambt als burgemeester moet u veel voldoening geven uw CV nakijkend. Je zou je als inwoner van de gemeente Hollandskroon gaan afvragen hoever uw genoegen gaat  als leidinggevende en  voorzitter aan een club wethouders en dito raadslieden.
  Het is mij redelijk goed bekend hoe te fungeren als manager binnen een organisatie. Of die nu ligt binnen het particuliere bedrijfsleven of binnen de overheid maakt niet zoveel uit. Evenwel de benadering naar de mensen is daarbij wel essentieel en heel verschillend. Wat ondergetekende betreft krijg je daar in een stad als Amsterdam een goede maar keiharde zakelijke les in.
  U bent in de jaren dat u voorzitter en burgemeester bent van Hollandskroon in nogal ruime mate  “in the picture” geweest.
  Om uw herinnering enigszins op te frissen en omdat er heden nogal wat aan de hand is hierna een zeer beperkte compilatie.

  Als deelnemer in beslisonderwerpen binnen het college maakt ook u uiteraard deel uit van bijv. het onderwerp Zorg. Natuurlijk is dit een onderdeel van de portefeuille van van Gent. Dat is de inwoner van Hollandskroon langzamerhand wel bekend. U vond, aangaande dit onderwerp, vanuit Den Haag dat er onmiddellijk politie-ingrijpen was gewenst en gerechtvaardigd tijdens de bezetting door zorgmedewerkers/sters van het gemeentehuis in Kleine Sluis ? Een advies uwerzijds in de richting van de wethouder of wie dan ook om die mensen op een normale wijze te woord te staan kwam helaas niet in u op. Gewoon de beuk erin. Dat was zo ongeveer het credo. Eruit want anders …..! Een opstoot van jewelste was uiteindelijk door uw toedoen  het resultaat.

  Dan uw beledigende woorden, in de richting van de heer en mevrouw Lombaard. Weet u nog ? Uw microfoon stond nog open en u vond deze gewone burgers maar een “stelletje zure gekken”. Misschien een woordje tekort of teveel maar hierin was u heel oprecht. Echt gemeende waarheid. Luid en duidelijk verstaanbaar en met volle overtuiging bijna publiekelijk op tafel gezegd en gelegd. Een net schriftelijk excuus ? Nee, dat was er bij u niet bij. Een telefoontje moest maar genoeg zijn. Terugkrabbelen : Nooit ! U zou via justitie nog het nodige horen van de 
  fam. Lombaard. Althans, dat waren zij van plan.  Het publiek zou graag hebben geweten hoe dit was afgelopen.  Maar tot vandaag de dag is alles kennelijk in de prullenmand ofwel onder de mat verdwenen.
  Natuurlijk de scholen en de zwembaden. Geweldige affaire's. Opstand vooral binnen de vorige   gemeente Wieringen die vooral de vroegere maar nog steeds bestaande 'eiland-verbondenheid' weergaf. Prachtig was dat. Van Dijk, die vorige wethouder Accomodatiebeleid, toverde uit zijn hoed hoe hij wel eens eventjes een mooie grote school zou gaan bouwen op het sportveldencomplex waar nota bene de bijeenkomst werd gehouden. Je moet zeggen: hij durfde wél in het hol van de leeuw in Hippolytushoef. Natuurlijk stond u, heer Nawijn, 100% achter die van Dijk ! Gewoon die arrogante eilanders wel eens eventjes de les lezen en de mond snoeren. Maar tot heden liep het anders af !

  Dan het BenW in de weg zittende zwembadgedoe. Gewoon dicht smijten nietwaar heer Nawijn. Als collegelid was u het daarmee uiteraard volledig eens.  Zelfs  Remkes heeft enkele ambtenaren in dienst die het college van HK er al op hebben gewezen fiks op te letten op  de kosten van gebouwen. Dus, aangestuurd door u,  werden de “zwembaden” zwart op wit benoemd. Het college geeft de hele handel de tijd tot oktober 2017 en besluit dan, uiteraard in de raad, tot sluiting. Tenminste als HOZE niet haar afspraken nakomt. Nee, beter: haar deer de gemeenteraad – lees: BenW – gegeven opdracht heeft voldaan ! Prachtig toch ? Mooie gelegenheid voor enkelen binnen het college om door de dan te behalen ferme bezuinigingen een gooi te doen naar een burgemeesterspost. Maar dan komt het. Na de sloop van o.a. De Venne een geweldig nieuw wedstrijdbad in Kleine Sluis voor een miljoen of wat.  Die miljoenen zijn geen enkel probleem.  Het college hield toch geld over na de sloop van die overdekte baden. Mede onder de verantwoordelijkheid van de burgemeester, u dus, met vooropgezet doel, op touw gezet. Proficiat. Maar linea recta ten koste van de burgerij. Uw burgerij burgemeester Nawijn. Maar diezelfde burgers hadden die snode plannen alras in de gaten. Erger, zij hadden in de gaten met wat voor soort politieke move's zij te maken kregen. Zij waren véél slimmer dan die BenW's hadden ingepland. Gelukkig anticipeerden te langen leste een aantal raadsleden daarop. Er is wat betreft de zwembaden nog enige hoop De Wmo-adviescommissie heeft kortgeleden aan BenW geadviseerd de zwembaden open te houden. Dit omreden van gezondheid van met name de wmo klanten. Dus heer Nawijn: u zult mogelijk met Westerkamp uw verlies moeten dulden.

  En dan komt een zekere Frans van der Gragt, een nog niet bekende lagere ambtenaar die weer een voetje wil halen bij zijn baas. Dit met zijn plan om zijn zinnen door te zetten en de Kermis in Hippolytushoef de nek om te draaien. Jullie daar op Wieringen hebben genoeg tijd gehad om daar over na te denken. Zegt tenminste die Frans van der Gragt. Hij doelt dan op de veiligheid van de botsauto's welk onderdeel in de portefeuille zit van de burgemeester. En natuurlijk, u, heer Nawijn, zet uw handtekening onder het veiligheidsbesluit. Uw pakkie-an dus. “Goedzo Frans. Perfect gedaan. Heb je goed onthouden jongen, wat jij vorig jaar hebt gezegd. Die Wieringers zijn een stelletje dommerikken. Hadden ze maar beter moeten luisteren. Door jou krijgen we die Wieringers wel op de kniëen. En geen gedonder met overleg enzo. We gaan gewoon kort door de bocht. Want aan overleg ? Doen we nu niet aan. Zijn we volgend jaar van elk gezeur verlost. En zeg er ook eventjes bij dat die kroeg, 'Het Stamineeke', best eens de oorzaak kan zijn van al het gedonder. Nou dan heb jij die Wieringers helemaal te pakken. Trek ik mijn handen ervan af, snap je. Krijgen ze onderling ook nog heibel.  Maar dat zoeken ze zelf maar uit. Wat dat betreft zijn ze geheel zelfstandig !

  Geachte heer Nawijn,
  De kern van mijn verhaal is u uiteraard wel duidelijk gezien uw achterliggende geschiedenis. Het is evenwel te treurig voor woorden dat u een al meer dan een eeuw oud Wieringer festijn persoonlijk de grond in boort. Gewoon de nek omdraait. Dat u kinderen een pleziertje van een kermisattractie, die na wat mindere jaren, weer ouderwets begon te worden, en altijd één van de mooiste in de kop van Noordsholland is geweest, gewoon ontneemt. Dát voor die 5 luttele dagen.
  Wat is de oorzaak van uw laakbare houding jegens de inwoners van Hollandskroon ? Wat is de oorzaak van het grote aantal rechtszaken waarbij de gemeente Hollandskroon tegen haar inwoners en andersom is betrokken ? Wat is de oorzaak van het grootste aantal geheime stukken per inwoner van alle gemeente in Noordholland. ? Wat is de oorzaak dat de gemeente niet het heft in handen nam om hierover te gaan praten als die kermis voor de ambtenaren zo'n probleem was.
  U legt de Wieringerkermis lam wegens door u verklaarde onveiligheid. U ontneemt de exploitanten hun verdiensten over die dagen. Nogmaals: u brengt de al meer dan 100 jaar bestaande specifieke Wieringer attractie om persoonlijke redenen om zeep. En dan komt het: Diezelfde door u genoemde veiligheid  rondom het door Meskers te bouwen Waddenbelevingspunt bij Den Oever wordt met voeten getreden. Erger: wordt zelfs door een ambtenaar met de naam Kerstens, ontkend ! Er wordt dus door u op grove wijze  met twee maten gemeten ! Leg dat eens uit !
  Ondergetekende heeft mede om die reden alsnog bezwaar aangetekend tegen de bouw van datzelfde punt.

  Als ik u was zou ik de websites van Hollandskroonnieuws en Jas.nl eens grondig doorlezen. Kunt u ervaren hoe het publiek over u denkt. Hoe er in de media over u wordt geschreven. Als ik u was zou ik mijn biezen pakken en een andere baan zoeken. 90% Van de inwoners van HK wil u weg. Als zogenoemde 'burgervader' in de juiste betekenis van het woord, bent u voor de inwoners van Hollandskroon niet de juiste persoon.

  Vriendelijke groet
  Sam Kooy
  Schilderend 117
  1791BE Den Burg.
                                                                                                            Den Burg, 26 juli 2017.

  _____________________________________________________________________________
  2 reacties :

  Anoniem zei

  Dank je Sam! Mooi stukkie.

  Maar als Nazuurwijn dit leest piest hij in zijn broek van het lachen.
  Wij willen een gekozen burgemeester!

  Th. Moras. zei

  Ook het NHDsc. weet telkens weer het veel voorkomende slechte nieuws met de mantel der liefde te bedekken.
  Ook mijn ingezonden brief van vandaag over de Botsauto affaire is door het NHD weer met de mantel der liefde bedekt en maar beperkt geplaatst en daar hebben ze ook het recht toe(?)
  Voor geïnteresseerden is hier dan de volledige tekst want daar hebben de inwoners van Hollands Kroon recht op, en geen bericht wat de juistheid verdoezeld. We worden al genoeg in de maling genomen met zgn. NEPNIEUWS.

  Geen botsauto’s in Hippolytushoef, Nawijn de gebeten hond.
  Brief aan raadsleden zorgt voor veel onbegrip in Hollands Kroon.
  Het verbod van burgemeester Nawijn om geen botswagens van de Fa. Jonker & Blokker meer toe te staan op de kermis in Hippolytushoef van 26 – 30 juli heeft veel kwaad bloed gezet bij zowel inwoners van Hippo als Hollands Kroon.
  In die brief aan alle raadsleden werd vermeld dat burgemeester Nawijn misbruik maakt van zijn machtspositie .
  Ook aan de Commissaris van de Koning die als enige de bevoegdheid heeft om tegen dit besluit op te treden werd dringend en met klem verzocht om Dhr. Nawijn tot de orde te roepen.
  Nagenoeg alle raadsleden hebben kennisgenomen van dit verzoek om zijn besluit ongedaan te maken.
  Er is echter door geen enkel raadslid actie ondernomen, als inwoner van Hippolytushoef en Hollands Kroon mag je toch op z’n minst verwachten dat erop gereageerd zou worden.
  Helaas is ook nu weer gebleken dat er totaal niet naar de inwoners geluisterd wordt en alleen maar als grootspaak voor de verkiezingen gebruikt werd.
  Nu de nog opgekomen inwoners hun stem hebben uitgebracht blijkt dat ze als stem vee zijn gebruikt, en verder de komende vier jaar wat de politiek betreft nergens op hoeven te rekenen.
  Voor de inwoners van Hollands Kroon is het te hopen dat er met een nieuwe burgemeester een totaal andere en frisse wind zal gaan waaien om de inwoners nog te verleiden toch weer naar de stembus te gaan.
  en maar beperkt geplaatst. (hebben ze het recht toe?)
  Geen botsauto’s in Hippolytushoef, Nawijn de gebeten hond.
  Brief aan raadsleden zorgt voor veel onbegrip in Hollands Kroon.
  Het verbod van burgemeester Nawijn om geen botswagens van de Fa. Jonker & Blokker meer toe te staan op de kermis in Hippolytushoef van 26 – 30 juli heeft veel kwaad bloed gezet bij zowel inwoners van Hippo als Hollands Kroon.
  In die brief aan alle raadsleden werd vermeld dat burgemeester Nawijn misbruik maakt van zijn machtspositie .
  Ook aan de Commissaris van de Koning die als enige de bevoegdheid heeft om tegen dit besluit op te treden werd dringend en met klem verzocht om Dhr. Nawijn tot de orde te roepen.
  Nagenoeg alle raadsleden hebben kennisgenomen van dit verzoek om zijn besluit ongedaan te maken.
  Er is echter door geen enkel raadslid actie ondernomen, als inwoner van Hippolytushoef en Hollands Kroon mag je toch op z’n minst verwachten dat erop gereageerd zou worden.
  Helaas is ook nu weer gebleken dat er totaal niet naar de inwoners geluisterd wordt en alleen maar als grootspaak voor de verkiezingen gebruikt werd.
  Nu de nog opgekomen inwoners hun stem hebben uitgebracht blijkt dat ze als stem vee zijn gebruikt, en verder de komende vier jaar wat de politiek betreft nergens op hoeven te rekenen.
  Voor de inwoners van Hollands Kroon is het te hopen dat er met een nieuwe burgemeester een totaal andere en frisse wind zal gaan waaien om de inwoners nog te verleiden toch weer naar de stembus te gaan.

  Een reactie posten