'Strop is ook schuld Schagen'

Datum:
 • vrijdag 23 juni 2017
 • in
 • Categorie: , ,
 • Hollands Kroon -  Anna Paulowna - Hij is beslist niet uit op een 'ordinaire burenruzie'.

  Martijn Gijsbertsen
  Toch is de gebrekkige informatie- voorziening door de gemeente Schagen en het COWWI (Centrale Ondersteuning Wijkteams, Werk en Inkomen) volgens wethouder Theo Meskers er de oorzaak van dat 'zijn' Hollands Kroon over 2016 negen ton moet bijleggen vanwege nagekomen jeugdzorgrekeningen.


  ,,De accountant signaleert dit nadrukkelijk in zijn rapport over onze  jaarrekening", spreekt Meskers ferme taal.

  _________________________

  Wethouder wil geen 'burenruzie'
  _____________________


  ,,Op dit punt valt noch het college, noch onze eigen organisatie iets te verwijten. Deze tegenvaller is een zure samenloop van omstandigheden, welke wending niemand heeft zien aankomen. Het was voor ons ook een schok."

  De administratie die Hollands Kroon pas vanuit het COWWI overgedragen heeft gekregen, blijkt niet actueel. Zo zijn er - volgens een memo van collega-wethouder Mary van Gent aan de gemeenteraad - veel papieren dossiers meegekomen, die nog digitaal moeten worden verwerkt. Om deze administratieve achterstand weg te werken, worden extra mensen ingehuurd.

  Het COWWI ondersteunde tot voor kort inwoners uit beide gemeenten met een uitkering en jeugdzorgvraag. Hollands Kroon trok de stekker uit deze samenwerking, omdat het volgens die gemeente circa een miljoen euro per jaar goedkoper kan. De ontmanteling kost zowel Hollands Kroon als Schagen, 2,2 miljoen euro. Volgens een eerste prognose heeft Hollands Kroon dar bedrag eind 2019 terugverdiend.

  Burgemeester Marjan van Kampen van Schagen stelde eerder in deze krant dat die gemeente geen financiële strop vanwege nagekomen rekeningen heeft en 'precies wist wat er moest worden betaald. '

  Noordhollands Dagblad


  4 reacties :

  Anoniem zei

  Modder gooien om zijn eigen gezicht te redden? Zo wordt het alleen maar erger en ongeloofwaardiger. Zielige vertoning.

  Sam Kooy zei

  Meskers is hard doende zijn wethoudercolbert te redden. Redden wat er te redden valt. Het moet gezegd worden: alle, maar dan ook alle raadsleden zijn er door zijn grote bek weer ingetrapt. Dat is óók kwaliteit ! Van Meskers dus. De ene lulsmoes, leugen en beschuldiging, wijzend naar een ander, na de andere op de raadsvergadering van 20 juni 2017 en tot slot een zwijgende meute. Zucht, zucht, zucht ........!

  Bakker zei

  Meskers is een geweldige wethouder, hij doet nooit wat fout, heeft nog nooit wat fout gedaan en zal ook nooit wat fout doen, althans dat is zijn mening en die van zijn vrienden. Wat het klootjes volk er van vindt is niet belangrijk.

  Ambtenaren die thuis werken hebben ook weinig aan papieren stukken, immers die zijn niet op hun computer terug te vinden dus moeten er weer externe krachten ingehuurd worden die de papieren moeten digitaliseren zodat de dames en heren ambtenaren eerdaags de stukken op hun PC kunnen lezen. Het mag wat kosten die keihard thuiswerkende ambtenaren.

  Sam Kooy zei

  Meskers heeft never schuld aan eigen falen !! Maar gooit wel bewust uit de publiekelijke pot van Hollandskroon 50.000 en 250.000 euro's naar resp. de donatiepot voor Sail Den Helder en die voor de Kooyhaven van datzelfde Den Helder. Dan spreken we nog niet eens over niet ingecalculeerde extra kosten voor de kleunen bij Waddenpoort Den Oever zoals extra inhuur van externen en een niet-ingeschatte brug voor het z.g. Waddenbelevingspunt totaal voor een bedrag van (naar schatting door Meskers) 175.000 euro's !!! En dankzij die € 50.000 stond Nawijn tijdens Sail, voorzien van een brede grijns, zoals verwacht inderdaad pontificaal, 1e klas en borst vooruit en opvallend met een wethouder van Den Helder en de commandant Zeestrijdkrachten op de foto in de Telegraaf van 24 juni 2017. Brutaler kan het welhaast niet !

  Een reactie posten