LADA krijgt antwoorden over herinrichting Bloemenbuurt Winkel

Datum:
 • donderdag 22 juni 2017
 • in
 • Categorie: ,
 • Hollands Kroon - College HK antwoordt op vragen van LADA over herinrichting Bloemenbuurt Winkel. Het roept vervolgvragen op die de LADA-fractie zal gaan stellen.

  ____________________________________________
  Herinrichting Bloemenbuurt Winkel
  De fractie is tevreden met het snelle antwoord van het college op de vragen gesteld over de herinrichting van de Bloemenbuurt in Winkel.  De werkzaamheden zijn tijdelijk stopgezet en daarmee is voldaan het verzoek van de fractie. Bewoners hebben bericht ontvangen dat zij een afspraak kunnen maken om hun woning te laten schouwen voor een bouwopname om schade te kunnen bepalen mocht die ontstaan tijdens de werkzaamheden. Vreemd dat dit niet vooraf aan de werkzaamheden is gebeurd. Ronduit slordig is dat bewoners die op de inloopavond een reactie op het daarvoor bestemd formulier hebben gegeven geen terugkoppeling hebben gehad omdat er geen email-adres is opgegeven.  Het roept vervolgvragen op die de fractie zal stellen.
  Hieronder de beantwoording.
  Op 12 juni 2017 heeft u schriftelijke vragen (nummer SV-1736) gesteld over de start van de werkzaamheden Bloemenbuurt Plan Dekker in Winkel. In deze brief beantwoorden wij de door u gestelde vragen.
  Uw vragen
  1. Hoe heeft dit kunnen gebeuren?
  1. Hoe en door wie worden deze projecten aangestuurd?
  1. Bent u bereid het werk voor korte tijd stil te leggen om met de buurt in gesprek te gaan om alsnog te bezien hoe de wensen en ideeën die zijn ingebracht, zijn in te passen?

  Antwoorden

  1. Vorig jaar is op 7 juli 2016 het ontwerp van de herinrichting tijdens een inloopavond voorgelegd aan belangstellenden. Voor het ontwerp is gebruik gemaakt van de informatie die wij van 7 maart 2016 t/m 18 maart 2017 via een vragenlijst hebben opgehaald onder inwoners.
  Een groot aantal inwoners heeft tijdens de inloopavond en via een reactieformulier voorstellen en opmerkingen op het ontwerp bij ons kenbaar gemaakt. Wij hebben uitvoerig gesproken over welke van deze suggesties wel en niet mogelijk zijn. Deze lijst met reacties en het nieuwe ontwerp is teruggekoppeld aan de inwoners die een e-mailadres hebben opgegeven. Daarnaast zijn in de periode van oktober 2016 en mei 2017 nog enkele vragen binnengekomen over de start van de uitvoering. Deze vragen zijn individueel behandeld en niet voorgelegd aan alle betrokkenen.
  1. De projecten worden aangestuurd vanuit het team Areaalprojecten door een projectleider. De projectleider maakt gebruik van de diensten van een extern ontwerpbureau.


       3. Om deze situatie zo goed mogelijk te verhelpen, zijn de werkzaamheden voorlopig stilgelegd. Wij gaan de afspraken en toezeggingen met inwoners nalopen op juistheid en volledigheid. Indien nodig gaan we dit aanpassen op tekening. Dit wordt persoonlijk met de betrokken inwoners besproken. Daarnaast gaan wij een tweede inloopavond organiseren waarin wij ruimte bieden voor vragen en met de aannemer meer helderheid geven over de uitvoering van het project.

  HK


  0 reacties :

  Een reactie posten