Blauwalg: Open brief aan bestuur Hollands Kroon

Datum:
 • vrijdag 16 september 2016
 • in
 • Hollands Kroon - De RUD (Regionaal Uitvoering Dienst) krijgt steeds meer teken van de gemeenten in de kop van Noord-Holland. De inwoners ervaren een merkwaardig afschuifsysteem, die gehanteerd wordt. Zij weten niet waar zij aan toe zijn.

  Onderstaande brief, een actueel geval......  ______________________________________________________  Betreft: melding blauwalg

  Bestemd voor: mevr. Bol en het college van B & W

  Goedemorgen mevr. Bol,

  In mijn jeugd is ons door onze ouders altijd voorgehouden dat we deel uit maken van een maatschappij waarin we ook zorg moeten hebben voor onze medemens, dat was overigens bij de meeste gezinnen in onze omgeving zo.
  Tegenwoordig wordt ons door de politiek, ook die van Hollands Kroon, voorgehouden dat we in een Participatie Maatschappij leven en daar ook naar dienen te handelen, terwijl dat in het nabije verleden de normaalste zaak van de wereld was.

  Groot was mijn frustratie gisteren dan ook dat ik op mijn melding dat er in het zwemwater van het Amstelmeer/Van Ewijcksvaart sprake is van Blauwalg, een zeer lauwe reactie kreeg.

  De onwil om iets aan de zorgelijke situatie te doen was stuitend, het kan niet anders of er schort binnen het Gemeentelijk apparaat iets aan de uitvoering  van de “Participatie Maatschappij”.
  Kennelijk geldt de Participatie Maatschappij wel voor de burgers maar is dat niet van toepassing op politiek en ambtenarij of het zou moeten zijn dat de Gemeente HK van mening is dat inwoners van deze Gemeente zelf zorg dienen te dragen voor de controle op het zwemwater middels wateronderzoeken op plaatsen waarvan de RUD/ Gemeente zegt dat ze niet “officieel” zijn?

  OFFICIEEL ZWEMWATER.

  De RUD wist me te melden dat het water in Van Ewijcksluis geen officieel zwemwater is dus ook niet gecontroleerd behoeft te worden.

  De vraag die vervolgens gesteld kan worden is: wie bepaalt wat officieel zwemwater is en wat niet?

  Zo lang wij inwoner zijn van Van Ewijcksluis wordt het (zwem)water in de Van Ewijcksvaart en aansluitend het Amstelmeer ‘s zomers door de jeugd van van Ewijcksluis, Anna Paulowna en Breezand op mooie dagen gebruikt om zich te verkoelen en in te spelen. Gezinnen zitten er met hun jonge kinderen aan de waterkant in het gras naast de sluis, de jeugd maakt er een sport van vanaf de kade wand van de sluis in het water te duiken of springen.

  Enkele jaren geleden klommen jongens in de spanten  aan de onderkant van de omhooggaande brug om zodoende van nog grotere hoogte in het water te kunnen springen/duiken.
  De Gemeente heeft tijdens renovatie van de brug de onderkant laten aanpassen zodat het klimmen in de brug niet meer mogelijk was.

  Conclusie: de gemeente is dus op de hoogte van het gegeven dat de jeugd, maar ook de ouders zwemmen bij het sluisje en dient er daarom zorg voor te dragen dat er geen gevaar voor de volksgezondheid is.

  Eens per jaar organiseert de Dorpsvereniging van Van Ewijcksluis spelletjes in en bij het sluisje, ik mag aannemen dat daar vergunning voor afgegeven is, tenslotte dient het water dan gecontroleerd te worden om de jeugd niet in gevaar te brengen?
  Bij honden eigenaren is het de gewoonte om hun hond in het water van het Amstelmeer of omringende watertjes bij Van Ewijcksluis te laten zwemmen. Het zou daarom prettig zijn als de Gemeente haar verantwoordelijkheid neemt door het water in en rond Van Ewijcksluis regelmatig te controleren omdat blauwalg dodelijk is/kan zijn voor onze trouwe honden.

  Over de rol van de RUD kan ik kort zijn.
  Deze organisatie heb ik in de loop der jaren leren kennen als manipulatief en uiterst onbetrouwbaar. Als u of het college bewijzen van mijn bewering wilt ontvangen zal ik u die graag overhandigen, overigens zijn de meeste politieke partijen er reeds van op de hoogte.

  Ik hoop dat u zo vriendelijk zou willen zijn mijn schrijven door te sturen aan het College van B & W want het in gevaar brengen van inwoners van deze gemeente omdat de wil om op te treden door de verantwoordelijken ontbreekt, is een zeer ernstige kwestie.

  Met vriendelijke groet,

  P.v.d.Munnik


  ______________________________________________________

  Deze brief is ook gestuurd aan secretaris A. Tielens van de Dorpsvereniging Van Ewijcksluis en  aan  VVD-vertegenwoordiger Jurrie Span, wonende in Van Ewijcksluis.   Redactie JAS  3 reacties :

  Sam Kooy zei

  Weten we toch ? Gemeenteambtenaren en met name die van Hollandskroon, zijn er niet voor de inwoners maar voor zichzelf. Dit hebben zij hiermee voor de zoveelste keer bewezen. Rel op rel en bezuiniging op bezuiniging. Met Nawijn aan het roer is het uitgesloten dat er enige verbetering alsook verantwoording omtrent hun handelen komt !

  h.oldeboom zei

  De gedrag van de RUD ambtenaar legt m.i. een totaal gebrek aan functioneren van deze 'milieu'instelling bloot. Het RUD lijkt totaal los van het gewone bestuursapparaat (waar ook al zoveel op aan te merken is) en van enige leiding maar vooral inzicht lijkt geen sprake te zijn; vandaar dat deze ambtenaar zijn verantwoordelijkheden op basis van lijstjes en kaartjes afgrenst om maar zoveel mogelijk zo weinig mogelijk te hoeven doen. De man lijkt mij volkomen ongeschikt voor deze functie terwijl de organisatie ook nog eens in een absolute chaos lijkt te verkeren; wie herinnert zicht niet het afsluiten van het wandelpad in AP vanwege de hoge zuurgraad van het water de vorige week. Dan treden ze wel op, maar als kinderen zwemmen in water waar hun vaders en moeders en wellicht opa's en oma's ook in zwommen en met z'n allen pret maakten is het opeens geen officieel zwemwater en hoeft de ambtenaar op goddelijk bevel niets te doen? Hoe incompetent is deze club wel niet en hoe waardeloos geleid door............?

  P.v.d.Munnik zei

  Gelukkig kreeg ik vandaag bericht dat mijn klacht over Blauwalg is ontvangen en geregistreerd. Niemand van de bevolking hoeft zich dus verder ongerust te maken over de gevaarlijke Blauwalg in Amstelmeer en Van Ewijcksvaart want alles komt in orde, de klacht is immers GEGISTREERD. Niets vermeld over eventuele maatregelen.

  Het schrijven was zelfs ondertekend door een geheel team en wel "Team Documentaire Informatie voorziening".

  Is het niet om over zoveel onwil en onkunde in snikken uit te barsten? Het ergste is nog dat de politiek er bij zit en er vervolgens niets aan doet.
  Alle partrijen hebben een afschrift van mijn schrijven ontvangen, behalve D'66 want die partij van bestuurlijke vernieuwing!!!, de gekozen burgemeester en het referendum is niet via de mail bereikbaar.

  Een reactie posten