'Afschaffen hulp onhoudbaar'

Datum:
 • zaterdag 2 april 2016
 • in
 • Categorie: , ,
 • Hollands Kroon -  Mondige mensen nodig
  ____________________________________________________

  Het jaar 2015 kende kende een recordaantal rechtzaken in het
  kader van de Wet Maatschappelijke ondersteuning (WMO).
  Omdat gemeenten zoals Hollands Kroon en Schagen, de lichte
  huishoudelijke hulp afschaffen.

  ____________________________________________________

  Kevin Wevers 

  Deze wet regelt dat mensen met een beperking de juiste ondersteuning krijgen. Te denken valt aan bijvoorbeeld een woningaanpassing nadat iemand een ernstige beperking heeft gekregen, een scootmobiel vanwege ouderdomsbeperkingen of het ontvangen van huishoudelijke verzorging.

  De ondersteuning is gericht op het creëren van een situatie, waarin een persoon zo lang mogelijk thuis kan blijven wonen. Gemeenten Schagen en Hollands Kroon hebben of gaan echter de lichte huishoudelijke hulp schrappen, waardoor honderden ouderen en andere mensen met een beperking zonder deze vorm van hulp komen te zitten. Te denken valt aan een rolstoelgebonden persoon of een persoon met ernstige hart- en rugklachten. Deze mensen moeten volgens die gemeenten voortaan zelf de hulp gaan regelen en betalen.

  Schagen en Hollands Kroon zijn niet de eerste gemeenten die deze vorm van hulp wilden afschaffen. De afschaffing van de hulp is namelijk reden geweest voor het record aantal rechtszaken in het kader van de WMO, want hulpbehoevenden accepteerden de afschaffing van de hulp niet. Dit is ook niet verwonderlijk, aangezien het gaat om mensen die zelf niet langer de huishoudelijke taken kunnen verrichten.

  De rechtspraak heeft in het jaar 2015 (en begin 2016) zeer veel duidelijk gemaakt. Essentie van de uitspraken is dat de plicht om ondersteuning te bieden net zo ver gaat als voorheen en dat de reikwijdte van de WMO juist nog groter is dan voorheen. Dit betekent dat gemeenten niet de mogelijkheid hebben om bepaalde vormen van hulp, zoals huishoudelijke ondersteuning, buiten de WMO te laten.

  Grens 

  Desondanks kiezen het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraden van Schagen en Hollands Kroon voor afschaffing van deze vorm van hulp. De gemeenten kiezen dan ook niet voor het opzoeken van de grens van de wet, maar zij gaan er willens en wetens overheen. Dat dit ten koste gaat van de hulpbehoevende burger moge duidelijk zijn. Het afschaffen van de hulp is enkel ingegeven door het willen bezuinigen op de zorg. Vanuit het Rijk komt er minder geld binnen ten opzichte van het jaar 2014, zo'n 20 procent. Dat dit leidt tot volledige afschaffing van de huishoudelijke ondersteuning is niet alleen moreel verwerpelijk, maar ook juridisch onhoudbaar. Mij is geleerd dat de overheid, dus ook de gemeente, zich moet houden aan de wettelijke kaders die worden opgesteld. Als vervolgens een college of een gemeenteraad doelbewust de wettelijke kaders overschrijdt en dus de wet overtreedt, dient ernstig te worden getwijfeld of de juiste personen de gemeenten Schagen en Hollands Kroon vertegenwoordigen. 

  Gevolgen 

  De gevolgen van het beleid zijn verstrekkend: honderden cliënten zullen niet langer de nodige ondersteuning ontvangen en de reeds onder druk staande werkgelegenheid in de thuiszorgsector loopt opnieuw een flinke deuk op. Dit terwijl veel rechters dit beleid hebben afgekeurd. De hoop is dan ook gevestigd op de mensen die mondig genoeg zijn om in bezwaar te gaan tegen de stopzetting van de hulp en indien nodig dat ook een rechtszaak wordt aangespannen. Zolang de colleges en de gemeenteraden van Schagen en Hollands Kroon dit beleid uitvoeren, is dat de enige mogelijkheid voor de mensen met beperkingen om hun recht te halen.

  Mr. Kevin Wevers van juridisch adviesbureau Jurist Wevers uit de het Gelderse Aalten is gespecialiseerd in WMO-zaken


  NHD
  ________________________________________________________________________________
  Reactie in de Schager Courant over de Zorg op 2 april 2016

  EUGEEN HOEKSTRA
  Schagen

  Heeft de gemeenteraad van Schagen op voorstel van het college een onrechtmatig besluit genomen op 3 februari 2015? Het lijkt er wel op. Toen besloot de raad de hulp bij het huishouden op een nieuwe leest te schoeien. Wie een poetshulp wil, moet daarvoor zelf zorgen. Alleen voor mensen met mentale problemen blijft de hulp bestaan.

  De vraag is of dat besluit in rechte stand kan houden. In ieder geval niet voor staatssecretaris Van Rijn die kortgeleden duidelijk heeft gemaakt dat gemeenten de hulp bij het huishouden niet categoraal mogen uitsluiten. Dit heeft de raad van Schagen wél gedaan. Ook vindt Van Rijn het niet in overeenstemming met de wet dat keukentafelgesprekken worden gevoerd waarvan de uitkomst al bekend is: de huishoudhulp is stopgezet, zoals in Schagen is gebeurd. Het is niet ondenkbaar dat hoogbejaarden uit nood geboren het schoonmaken van het huis weer zelf gaan doen met een groot risico op valpartijen en opnames.


  Naar aanleiding van de uitspraak van de rechtbank Gelderland van december vorig jaar stelde de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) toen al dat het niet volstaat om mensen te verwijzen naar de particuliere markt. Schagen doet dit wel. De gemeenteraad van Schagen handelt in strijd met de wet. Dit kan hem duur komen te staan.

  ________________________________________________________________________________  1 reacties :

  Sam Kooy zei

  Schooiers eerste klas zijn het in de gemeenten Schagen en Hollandskroon. Raadsleden ? Niets anders dan meelopers met de dames en heren burgemeesters en wethouders. Hun aller handel en wandel is niet anders te kwalificeren dan afbraak en dictatoriaal.

  Een reactie posten