Vergadering Gemeenteraad 27-11-2014

Datum:
 • dinsdag 18 november 2014
 • in
 • Categorie:
 • Hollands Kroon - Donderdag 27 november Raadsvergadering gemeente Hollands Kroon

  Plaats: Raadszaal MFA de Ontmoeting, Anna Paulowna

  Tijd: 20:00 uur

  Voorzitter: Dhr. J.R.A. Nawijn


  AGENDA

   1.   Opening

   2.   Mededelingen voorzitter

   3.   Vaststellen agenda

  4.   Inspreken burgers

  5.   Samenwerkingsovereenkomsten De Nieuwe Afsluitdijk 

  6.   Zienswijze visproject Wieringermeer

  7.   Nota bovenwijkse voorzieningen 2014

  8.   Vaststellen agenda

  9.   Loting volgnummer in verband met hoofdelijke stemming

  10.   Vaststellen lijst ingekomen stukken

  11.   Vaststellen besluitenlijst raad 23 oktober 2014

  12.   Vaststellen besluitenlijst raad 30 oktober 2014

  13.   Vaststellen besluitenlijst raad 6 november 2014

  14.   Besluitvorming onderwerpen uit oordeelvormend gedeelte

          14a. Wijziging Afvalstoffenverordening

          14b. Delegatiebesluit Wet basisregistratie adressen en gebouwen (BAG)

          14c. Reglement van orde van de gemeenteraad van Hollands Kroon 2014

  15.   Sluiting


  Bijlagen bij de agendapunten hier 
  0 reacties :

  Een reactie posten