Energietransitie Nederland wordt zichtbaar

Datum:
 • vrijdag 17 oktober 2014
 • in
 • Categorie: , , ,
 • De realisatie van windparken op land vraagt om draagvlak.

  17 oktober 2014
  “De energiemix in ons land verandert fors, de klimaatdoelen worden gehaald, tot 2020 neemt het energiegebruik af en is de energierekening van de consument gemiddeld gedaald.” Met deze conclusies uit de Nationale Energieverkenning stelde kroonlid Ed Nijpels vanochtend de SER op de hoogte van de stand van zaken bij de uitvoering van het Energieakkoord.
  “We zien dus dat de energietransitie zichtbaar wordt in Nederland”, vervolgde Nijpels. Volgens het kroonlid dat tevens voorzitter is van de Borgingscommissie Energieakkoord, geeft de Nationale Energieverkenning (NEV) ook aandachtspunten aan. Het lijkt er op dat in 2020 maximaal 60 van de beoogde 100 petajoule (PJ) is gerealiseerd. Meer aandacht is nodig voor realisatie van energiebesparing in woningen, kantoren en industrie. Daar moet echter een kanttekening bij worden geplaatst: de rekenmeesters van ECN en PBL hebben de 15-20 PJ energiebesparing van mobiliteit nog niet meegerekend. Daarnaast is een flink deel van de afspraken uit het Energieakkoord nog niet te kwantificeren. Dit deel zit dus nog niet in de raming van voorgenomen beleid.
  Het aandeel hernieuwbare energie dat Nederland opwekt groeit tot 2020 naar maximaal 13% en in 2023 tot 15%. De realisatie van windparken op land vraagt om draagvlak en de realisatie van wind op zee vereist een versnelling van procedures en een kostenreductie van 40%.
  In het Energieakkoord staat ook een doelstelling voor werkgelegenheid: 15.000 extra voltijdbanen. Volgens de NEV is dit haalbaar, vooral in de gebouwde omgeving. Als het gaat om innovatie in energietechnologie loopt Nederland in de pas met andere Europese landen.

  Gezamenlijke reactie op NEV

  Tijdens de laatste vergadering van de Borgingscommissie maakten de leden een procesafspraak om te komen tot een gedragen respons op de NEV. De komende maanden worden de reacties van de leden op de NEV verzameld, vindt er voortgangsoverleg plaats voor de specifieke domeinen en worden conclusies besproken met domeincoördinatoren. Vervolgens vertaalt de Borgingscommissie de conclusies naar gevolgen voor de maatregelen uit het Energieakkoord. Hierbij schenkt zij ook aandacht aan prioritering van de conclusies.
  Op 8 december bespreekt de Borgingscommissie deze conclusies in haar vergadering. Voorzitter Ed Nijpels stuurt daarna de belangrijkste bevindingen in een brief aan de voorzitter van de SER, het kabinet en de Tweede Kamer.

  Onjuiste berichtgeving kosten windenergie

  Ed Nijpels laat de raad weten dat het roerige weken waren voor het Energieakkoord. Naast de opschudding die de NEV veroorzaakte ontstond er verwarring over een rapport over maatschappelijke kosten en baten van windenergie op zee.
  De NOS berichtte dat wind op zee Nederlandse burgers 5 miljard zou kosten terwijl het nauwelijks bij zou dragen aan een schoner milieu. Dit is echter niet juist en staat zelfs niet in het rapport beschreven.
  Het rapport had verder niets met de NEV te maken en is ook geen studie van het CPB, zoals eerder werd aangenomen. Het ging om een onderzoek van Witteveen + Bos. De resultaten uit dit onderzoek zijn van maart 2014 en dus niet gebaseerd op recente besluitvorming. De uitspraken over het rapport zijn om deze en andere redenen niet serieus te nemen. Inmiddels is dit een breed gedragen opvatting in Nederland.

  SER

  0 reacties :

  Een reactie posten