'Niet overal windturbines '

Datum:
 • dinsdag 5 augustus 2014
 • in
 • Categorie: , ,
 •  Schagen  - Gemeente Schagen stelt voorwaarden aan provincie 


  Richard Zut nzut@hollandmediacombinatie.nl 

  Bij de eventuele plaatsing van nieuwe windturbines in de gemeente Schagen worden terreinen die zijn aangewezen voor de bedrijfsconcentratie in de zaadveredelingsector uitgesloten. Ook mogen er op Schagens grondgebied geen nieuwe lijnopstellingen komen.

  Dat stellen burgemeester en wethouders van Schagen in een reactie op de notitie Reikwijdte en Detailniveau. Daarin brengt de provincie gebieden in kaart brengt die zouden kunnen dienen voor de vestiging van windturbines. Tot 2020 is de opgave voor Noord-Holland 685,5 megawatt aan wind op land.

  Die taakstelling wordt onderverdeeld in 350 MW via realisering van windpark Wieringermeer, en 172,2 MW van nieuwe windturbines die in 2o14 jonger zijn dan tien jaar en die in 2020 het einde van hun economische levensduur nog niet hebben bereikt. Het restant (163,3 MW) moet komen uit herstructurering en uitbreiding buiten de Wieringermeer, zoals ook in de gemeente Schagen.

  Bespreekbaar 

  Wat het Schager college betreft is dat bespreekbaar, mits .wordt voldaan aan een aantal voorwaarden. „Daartoe behoort ook dat er zicht is op sanering van de door ons ingediende lijst met solitaire windturbi- nes. Ook moet in de beoogde omgeving van betreffende locaties maatschappelijk draagvlak bestaan." Verder wijst het college erop dat rekening wordt gehouden met een minimale afstand van 30o meter tot 'gevoelige (woon)bestemmingen, zoals ook alle recreatieparken en campings. „Ook willen we dat het buitengebied rond de kern van Schagen in verband met bijzondere landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten ongemoeid blijft, zoals bijvoorbeeld de Omringdijk."

  NHD


  1 reacties :

  Anoniem zei

  Blablablablablablablablabla, mooie woorden. Over 2 jaar lezen we dit stukje nog een keer.
  Ons prachtige platte landschap zal helemaal worden volgezet met deze friemelmachines;
  waar je ook kijkt.

  Een reactie posten