LADA stelt vragen transformatorstation

Datum:
 • dinsdag 12 augustus 2014
 • in
 • Categorie: ,
 • Hollands Kroon - 28-7-2014 - Hoe zit het nu met het trafostation?

  _______________________________________________________________

  SCHRIFTELIJKE VRAGEN GEMEENTERAAD CONFORM ART. 7.1 REGLEMENT VAN ORDE 

  Naam gemeenteraadsfractie LADA (Democratie Anders)
  Datum 28-07-2014
  Onderwerp: voortgangsproces transformatorstation

  Geachte leden van het college,


  Het college heeft voor locatie 4 een besluit genomen om het bestemmingsplan te wijzigen. Daartegen zijn bezwaren ingediend en is het college gevraagd een verweerschrift op te stellen.

   Vragen in dit verband:

  1: Wilt u ons inzicht verschaffen in de bezwaarschriften die zijn ingediend en het verweer dat u voornemens bent op te stellen?

  2: Zo nee, wat is daarvan de reden?

  3: Wilt u aangeven hoe en op welke termijn u het verweerschrift gaat voorleggen aan de raad?

  De raad kan de eerder ingediende zienswijzen, het collegebesluit en de overwegingen, de bezwaren en het concept verweer in hun samenhang beoordelen.

  Tennet/Liander heeft eerder aangegeven dat meerkosten (locatie Zijtwende) maatschappelijk niet verantwoord zijn met als argument dat met gemeenschapsgeld zorgvuldig dient te worden omgegaan.
  Uit de media moeten wij vernemen dat meer dan 30 bestuurders worden betaald boven de “Balkenendenorm”. De aandelen van T/L zijn voor 100% in handen van lagere overheden.
  Voor Zijtwende werd het meerkostenaspect 1 op 1 overgenomen.

  4: Deelt u onze opvatting dat het gebezigde kosten argument om Zijtwende af te wijzen ongeloofwaardig is? 

  5: Zo nee, wat zijn dan uw argumenten?


  Met vriendelijke groet,

  Rob Ravensteijn. LADA
  Pim de Herder SHK  www.lada2010.nl

  1 reacties :

  Anoniem zei

  Tennet/Liander heeft eerder aangegeven dat meerkosten maatschappelijk niet verantwoord zijn.
  Kan Tennet /Liander misschien uitleggen waarom door de realisatie van de vele windmolenparken, die miljarden aan subsidie opslurpen ten koste van de belastingbetaler, de aanleg van dit transformatorstation wel te verdedigen is?
  Immers, als die zinloze windmolens(parken) niet gebouwd zouden worden is er ook geen transformatorstation nodig en dat zou er dan weer voor zorgen dat er dan wel zorgvuldig met gemeenschapsgeld wordt omgegaan.
  We kunnen dus stellen, zoals verwacht, dat Tennit/Liander oneigenlijke argumenten gebruikt en de boel weer voorliegt, maar dat is dan ook weer te verwachten van het groot-kapitaal(en de politiek).

  Een reactie posten