Breed onderzoek blootstelling bestrijdingsmiddelen op komst

Datum:
 • maandag 4 augustus 2014
 • in
 • Categorie: , , ,
 • Noordkop - Giflozers moeten keihard worden aangepakt,....


  Richard Zut  

  „We moeten misstanden signaleren en overtreders aanspreken. Giflozers moeten keihard worden aangepakt, anders loop je het op als agrarische sector."

  Sigge van der Veek, wethouder van de gemeente Schagen en agrariër van origine, is lid van de nationale klankbordgroep 'Bestrijdingsmiddelen en omwonenden'. Deze groep is door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) opgezet om een pilot-onderzoek te begeleiden naar de effécten die bestrijdingsmiddelen in de agrarische sector hebben op de leefomgeving.

  „Natuurlijk kijk ik daarbij ook met een schuin oog naar de Noordkop", zegt Van der Veek, die zich in goed gezelschap bevindt van deskundigen als Jaap van Wenum (LTO Nederland), Maarten Visscher van de Nederlandse Natuur en Milieu Federatiés, Jacobje Visser (adviseur GGD Nederland), en adjunct-directeur André Hoogendijk van de Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur (KAVB).

  Niet eenduidig 

  Met zijn plek in de klankbordgroep wil Van der Veek in breed verband bijdragen aan een beter begrip in de agrarische sector over wat wel en wat niet te gebruiken bij de bescherming van gewassen. „Het lastige is dat er tot nu toe nog altijd geen eenduidigheid bestaat over de risico's en gevolgen van de verschillende middelen die worden toegepast."
  ___________________________________________________

  Onderzoek op komst 

  In Nederland wonen ongeveer 90.000 mensen binnen 50 meter van een bollen- of fruitperceel. Het is onduidelijk hoeveel van hen worden blootgesteld aan bestrijdingsmiddelen en of ze hierdoor gezondheidschade oplopen. Daarom coordineert het RIVM een pilot-onderzoek naar de blootstelling van deze omwonenden aan bestrijdingsmiddelen. 
  ___________________________________________________

  Daar moet verandering in komen, vinden Gezondheidsraad en RIVM. Via een meerjarig wetenschappelijk onderzoek. Een klus waarvoor zij de klankbordgroep in het leven hebben geroepen, die de coordinatie op zich neemt van het momenteel in oprichting zijnde consortium van Nederlandse onderzoeksinstituten. Van der Veek: „Daarin wordt de best mogelijke onderzoekscapaciteit binnen ons land gebundeld. Elke vorm van middelengebruik zal in anderhalf jaar tijd getoetst worden op omgevingseffecten."

  Het is nieuw dat op zo'n grote schaal onderzoek naar de effecten van onkruidbestrijding wordt gedaan. „We moeten nu eindelijk in kaart brengen welke gewasbestrijdingsmiddelen niet goed zijn voor mens en milieu", aldus Van der Veek.

  NHD

  4 reacties :

  Anoniem zei

  In dit hele stuk kun je *bestrijdingsmiddelen* veranderen in *windmolens*.

  Hoe krijgt een proleet als Sigge van der Veek het voor elkaar (wethouder in Schagen)
  om deze positie te krijgen.

  Hij is omstreden en hij mag dit werk niet doen.

  Maar in Schagen mag dit alles wel!?

  Anoniem zei

  Anoniem 1, dit is de politiek in Nederland, de grootste schreeuwers en de meest corrupte personen zijn tegenwoordig politicus.

  Anoniem zei

  Dr. H. Tennekes heeft de omgeving van Breezand jaren geleden al als zwaar vervuild aangemerkt en toen voorgesteld een bevolkingsonderzoek naar de volksgezondheid (geestelijk en lichamelijk) van vooral jeugdigen uit te voeren. Dit is lang onder de pet gehouden en nu gaat de politiek ermee aan de loop gaat zodat U zeker van kunt zijn dat, als er maatregelen genomen worden; deze halfbakken zullen zijn.

  Anoniem zei

  Gemeenten en Provincie moeten keihard worden aangepakt.
  Door het nieuw door de bestuurders goedgekeurde bezuiniging en maai-beleid zullen de bestrijdingsmiddelen de komende jaren niet meer zijn aan te slepen.
  Alle gazons tuinen met borders en zelfs sloten zijn vergeven van onkruid wat is veroorzaakt door deze verfoeilijke bezuinigings drift van deze overheidsinstellingen.
  Deze kunnen en moeten verantwoordelijk gesteld worden voor alle gezondheids-effecten.

  Een reactie posten