Zienwijzen indienen op windplannen in Noord-Holland: 30 juli laatste dag!

Datum:
 • maandag 7 juli 2014
 • in
 • Categorie: , ,
 • Noord-Holland - Wordt ook uw gebied genoemd in de Notitie als mogelijke locatiegebied?


  Conceptnotitie reikwijdte en detailniveau (NRD) milieueffectrapportage voor de herstructurering windenergie op land ligt van

  19 juni tot en met 30 juli 2014

  ter inzage bij de provincie Noord-Holland, Kleine Houtweg 18 in Haarlem.

  Ook kunt u de concept-NRD inzien in de gemeentehuizen van de gemeenten Hollands Kroon, Medemblik, Zaanstad, Amsterdam, Bussum en Schagen. 

  Wordt ook uw gebied genoemd in de Notitie als mogelijke locatiegebied?

  Het komt steeds vaker voor dat mensen niet verwachten dat er zoveel overlast kan zijn door windmolens. Inmiddels hebben wij in de Oostpolder in |Anna Paulowna, Wieringerwaard, Zijpe en nog vele andere plekken in Nederland ervaring, dat mensen als de molens er staan pas weten wat het is om bij een windmolen te wonen; aantasting woonenot, gezondheidsklachten, slapeloosheid, stress. En uw huis wordt onverkoopbaar.

  Hoe kunt u reageren?

   U kunt van 19 juni tot en met 30 juli 2014 uw zienswijze digitaal indienen via

   zijlm@noord-holland.nl 

  Per post reageren is ook mogelijk. Stuur uw zienswijze dan naar:

  Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland, 
  ter attentie van mevrouw M.A. Norman, 
  Postbus 3007, 
  2001 DA Haarlem.

  Mondeling een zienswijze indienen is niet mogelijk.

  U moet uw zienswijze voorzien van naam, adres en woonplaats.


  Herstructurering Wind op land 

  De provincie Noord-Holland heeft met het Rijk afgesproken om ruimte te creëren/aan te wijzen voor 685,5 megawatt windenergie. Ongeveer de helft daarvan is reeds gerealiseerd. In de polder Wieringermeer wordt een windpark gebouwd onder regie van het Rijk, waardoor het opgesteld vermogen met circa 250 megawatt toeneemt.

  Voor de resterende opgave van 105,5 megawatt wil de provincie ruimte bieden voor nieuwe windparken in combinatie met de herstructurering van solitaire windturbines en verouderde lijnopstellingen. Om te bepalen waar kansrijke windgebieden liggen en welk effect plaatsing van windturbines mogelijk heeft op de omgeving, wordt een milieueffectrapportage (MER) gemaakt.

  Een zogenaamde notitie reikwijdte en detailniveau (NRD) bepaalt hoe omvangrijk zo'n rapportage wordt uitgevoerd en waar die zich op richt.

  Verdere procedure 

   De ingediende zienswijzen worden gebruikt bij het opstellen van de milieueffectrapportage. De MER biedt de onderbouwing voor de wijzigingen in de Provinciale ruimtelijke verordening en in de Structuurvisie 2040: het aangepaste beleid over windenergie. Hierin staat beschreven welke locaties geschikt zijn voor het plaatsen van windturbines. De MER zal naar verwachting in het najaar van 2014 ter visie gelegd worden. Ook hierbij is het mogelijk om een zienswijze in te dienen. Zie de Notitie reikwijdte en detailniveau (pdf - 7,65 mb)  Notitie  reikwijdte en detailniveau (NRD) milieu-effectrapportage voor de herstructurering Windenergie op land


  Standaard Zienswijze Brief

  Wilt u hulp bij uw Zienswijze laat het weten aan info@windmolenklachten.nl of info@stichting-jas.nl
  0 reacties :

  Een reactie posten