Slechte cijfers voor gemeente

Datum:
 • dinsdag 17 juni 2014
 • in
 • Categorie: ,
 •  Hollands Kroon - ANNA PAULOWNA - 'Weinig aandacht Hollands Kroon voor problemen wijk'


  Door Mike Deutekom

  De inwoners van Hollands Kroon merken de effecten van de bezuinigingen van de afgelopen jaren. 

  Dat blijkt uit een onderzoek naar de waardering van de openbare ruimte. De gemeente krijgt - in vergelijking met de eerste meting in 2012 - op bijna alle punten een slechtere waardering. Inwoners zien woonomgeving achteruit gaan.
  ______________________________________________________

  Inwoners zien woonomgeving achteruit gaan
  ____________________________________

  Op de vraag of de huidige situatie van de kwaliteit van de openbare ruimte acceptabel is, antwoorden de 552 respondenten een stuk negatiever dan twee jaar terug. Vond bijvoorbeeld 60 procent in 2012 de hoeveelheid onkruid op straten en stoepen nog acceptabel, nu is 61 procent juist van mening dat het op een onacceptabel niveau is. Ook de ’netheid van verkeersborden’, de kwaliteit van de gazons, capaciteit van de afvalbakken en het onderhoud van groen wordt door flink minder respondenten nog acceptabel bevonden.

  De ’hondenpoepsituatie’ was in 2012 door 62 procent al als onacceptabel gekwalificeerd, nu is dat voor 82 procent het geval.

  Wel geven de inwoners hun leefomgeving een voldoende. Gemiddeld krijgt de eigen woonomgeving een 6,9 van de bewoners. Dat is twee tienden lager in vergelijking met het eerste onderzoek. Op de vraag of de gemeente veel, voldoende of te weinig aandacht heeft voor de problemen in uw buurt of kern, antwoordde 69 procent dat dat te weinig was. Ook constateert 58 procent dat hun woonomgeving het afgelopen jaar achteruit is gegaan.

  Versobering
  De resultaten van het onderzoek zijn voor Hollands Kroon belangrijk om beleid mee te maken. Zo staat in de kadernota, die donderdag 26 juni in de gemeenteraad wordt behandeld, dat er uit bezuinigingsoogpunt gekeken wordt naar verdere versobering van het onderhoud van wegen en trottoirs, verlichting en de inrichting van de openbare ruimte.

  Overigens zijn de uitslagen van het onderzoek niet allemaal negatief voor de gemeente. De inwoners vinden dat er voldoende fietsroutes zijn naar hun wijk (70%), er voldoende verlichting en openbaar groen is (63 en 62%) en dat hun omgeving ’s avonds heel veilig is (61%).


  NHD

  0 reacties :

  Een reactie posten