WOZ Hollands Kroon: 'Bezwaar maken bij ons altijd gratis!' Bel ons wel!

Datum:
 • woensdag 5 maart 2014
 • in
 • Categorie: ,
 • Hollands Kroon - Aanslag/WOZ-beschikking

  Eind februari 2014 versturen wij weer het gecombineerde aanslagbiljet gemeentelijke belastingen met daarop de WOZ-beschikking. Op het biljet staat aangegeven voor welke belastingen u wordt aangeslagen en, als dit voor u van toepassing is, de vastgestelde WOZ-waarde(n) voor 2014.

  Informeel contact over WOZ-waarde

  De gemeente heeft de WOZ-waarde van uw woning, bedrijfspand en/of grond voor het jaar 2014 opnieuw vastgesteld. Als u het niet met de waarde eens bent, dan kunt u contact met ons opnemen. Wij willen net als u dat de WOZ-waarde klopt. De gemeente heeft er namelijk geen enkel belang bij om de waarde te hoog vast te stellen. In 2013 zijn naar aanleiding van telefoongesprekken en e-mails van burgers diverse WOZ-waarden aangepast. Waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. Als blijkt dat er een fout is gemaakt bij het vaststellen van uw WOZ-waarde passen wij deze voor u aan, gratis. Als u het gevoel heeft dat de WOZ-waarde niet correct is, raden wij u aan om eerst het taxatieverslag te bekijken. Dit kunt u doen via de webwinkel WOZ/belastingen op www.hollandskroon.nl. U kunt dan al snel zien of de bij ons bekende gegevens van uw pand / object ook juist zijn. Ook als u van mening bent dat een aanslag onjuist is, kunt u ons bellen. Dit informele contact is mogelijk tot vijf weken na dagtekening van het aanslagbiljet.

  Formeel bezwaar


  Komt u er met een van onze medewerkers van WOZ/Belastingen niet uit, dan kunt u formeel (binnen zes weken na de dagtekening van het aanslagbiljet) bezwaar maken. Ook bezwaar maken is altijd gratis en u heeft er maar zelden een gespecialiseerd bureau voor nodig.

  Bezwarenafhandeling WOZ - No cure No pay


  De laatste tijd verschijnen in de pers regelmatig berichten over bureaus en makelaars die zich opwerpen als belangenbehartiger voor u als burger, als u het niet eens bent met een vastgestelde WOZ-waarde. Diverse argumenten worden aangehaald om de bezwarenafhandeling kosteloos (no cure no pay) van u over te nemen. Deze bureaus krijgen, op basis van regelgeving wel een vergoeding voor een toegekend bezwaar:
  • Vergoeding voor het indienen van een bezwaarschrift € 243,-
  • Vergoeding voor het bijwonen van een hoorzitting € 243,-
  • Vergoeding voor het indienen van een taxatierapport € 242,-
  De totale vergoeding aan het bureau of de makelaar kan per bezwaarschrift oplopen tot een bedrag van euro 728,00.

  Een praktijkvoorbeeld:

  Een no cure no pay bureau of makelaar maakt voor u bezwaar tegen een WOZ-waarde van uw woning. De waarde wordt door de gemeente verminderd met een bedrag van € 10.000. Dit heeft tot gevolg dat de aanslag Onroerendezaakbelasting (OZB) 2014 wordt verminderd met een bedrag van € 11,00. Het bureau of makelaar krijgt vervolgens voor zijn werkzaamheden een bedrag aan kostenvergoedingen dat ligt tussen de € 243,00 en € 728,00.Dit zijn voor de gemeente flinke kostenposten, die mede de hoogte van de jaarlijks vast te stellen OZB tarieven bepalen. Uiteindelijk betalen u en alle andere belastingbetalers van de gemeente Hollands Kroon deze extra kostenpost via de verhogingen van de OZB.


  Vragen

  Heeft u nog vragen? Een aantal vragen worden beantwoord bij de veel gestelde vragen op onze website. Staat uw vraag er niet bij en u heeft nadere vragen of twijfels over uw WOZ-waarde of over één van de gemeentelijke heffingen, belt u dan met de medewerkers van WOZ/Belastingen via telefoonnummer 088 3215000. Ook kunt u uw vraag/opmerking melden via het contactformulier. Tot slot kunt u ook nog het ‘bel me terug-formulier’ invullen. Wij helpen u graag.

  0 reacties :

  Een reactie posten