Beschikking gerechtshof Amsterdam inzake klacht Remkes

Datum:
 • donderdag 13 maart 2014
 • in
 • Categorie: , , ,


 • Hollands Kroon-  LADA eist nu echte bestuursversterking.


                                                               
                                                         
   Opinie

  Hof wast oren lokaal bestuur

  “Eerlijk duurt het langst” geldt niet altijd in de politiek. Waar Remkes de bevolking onjuist informeerde over de benoeming van Nawijn, werd Ravensteijn door Nawijn aangeklaagd wegens lekken. De burger de waarheid vertellen deed er kennelijk minder toe. Een slechte afweging. Ook het hof vond de hele kwestie maar een vreemde zaak. “Er is onvoldoende reden om de zaak binnen het bereik van het strafrecht te brengen”. Met andere woorden: hou op met die flauwe kul en zoek het lekker zelf uit. Het hof is daarbij wel consequent en is van mening dat de zaak tegen Ravensteijn ook onvoorwaardelijk geseponeerd had moeten worden. Zover is het nog niet.

   Waar ging het mis?

  De lokale politiek krijgt een veeg uit de pan. “Zaken als deze dienen binnen de politieke arena beslecht te worden” en, “tot strafrechtelijke vervolging zal pas moeten worden overgegaan indien de omstandigheden van het geval daartoe nopen”, zo stelt het hof. Daar was dus in dit geval geen sprake van. Besturen betekent keuzes maken, afwegen. Waar mensen werken worden fouten gemaakt. In een goede organisatie worden foute beslissingen collegiaal gecorrigeerd. Nawijn heeft zelf de aanklacht tegen Ravensteijn ingediend. Zonder wederhoor. Over wie hem daartoe heeft aangezet blijft hij zwijgen. De partijen VVD, CDA en PvdA aangevuld met CU en D66 hebben de mededeling vrijwel geruisloos aangehoord. Alleen enkele PvdA leden konden hun enthousiasme na het aanhoren niet onderdrukken. Transparantie en eerlijkheid hebben geen betekenis als er gekozen moet worden. De geheimhouding over de gesprekken met Nawijn over eerder declaratiegedrag in vorige functies was belangrijker. LADA drong aan op volledige duidelijkheid voor de hele raad. Bedreigend. Was de aanklacht een truc om hem de mond te snoeren?

  Een jaar later….

  De declaraties van Nawijn worden gecontroleerd. Er heerst verontwaardiging over de hoogte van de bedragen. VVD en PvdA stellen vragen. LADA en andere partijen stellen voor extern onderzoek te laten doen. De hele waarheid vertellen doet ertoe. Ook nu. De ingediende facturen zijn in overeenstemming met de regels in de rechtspositie. Het vertrouwen in de politiek en dat van Nawijn in het bijzonder is geschaad. Het declaratiegedrag in vorige functies is destijds in de vertrouwenscommissie weldegelijk onderwerp van gesprek geweest, laat Nawijn nu zelf weten. De bezorgdheid en raadsvragen van VVD en PvdA komen daarmee in een ander daglicht te staan.

  Hoe verder?

   LADA maakt zich op voor een volgende raadsperiode. De principes over partijcultuur als eerlijk, open en sober zullen zeker worden ingebracht voor het op te stellen raadsprogramma. Dat moet geborgd worden. De bestuurlijke cultuur kan wel een frisse wind gebruiken. Als LADA de grootste partij wordt krijgen alle partijen inbreng. Alleen SAMEN kunnen we de nieuwe taken in de gemeente aan. Als een andere partij de grootste wordt zullen we dit ook opeisen. Geen uitsluiting meer. LADA staat voor verkleining van de kloof burger – bestuur. Onze politieke cultuur moet de betrokken burger uitnodigen om mee te doen, niet afstoten. Daar past laagdrempeligheid bij, geen nieuwe ”kwesties” zoals in de voorbije jaren. LADA eist nu echte bestuursversterking.

  Peter Couwenhoven,
  fractiesecretaris

  Uitspraak Gerechtshof Amsterdam 27-2-2014

  1 reacties :

  Anoniem zei

  Een zeer verstandig en verhelderend stuk van LADA over de gang van zaken, reden te meer om op LADA te stemmen.
  Alleen de volgende zinsnede baart enigszins zorgen:
  " Als LADA de grootste partij wordt krijgen alle partijen inbreng. Alleen SAMEN kunnen we de nieuwe taken in de gemeente aan".

  Als het enigszins te vermijden is doe dan geen zaken met de gevestigde politieke partijen zoals PvdA, CDA en VVD, ook D’66 en CU staan nou niet bekend als realistische partijen. Deze partijen hebben jarenlang de boel kunnen verzieken in Hollands Kroon vanwege hun achterbakse bestuursstijl en die cultuur zit zo stevig verankerd bij die partijen dat we ergste moeten vrezen voor een volgende periode waar minimaal 1 van deze partijen weer in een college zal plaatsnemen.
  Een van de 3 partijen zou desnoods nog kunnen, maar bij meer dan 1 zal het achterbakse besturen weer de boventoon gaan voeren, zeker met deze burgemeester.

  Een reactie posten