Dierenopvang Hoorn beticht wethouder van Dijk van valse voorlichting

Datum:
 • woensdag 12 februari 2014
 • in
 • Categorie: ,
 •  10 februari 2014 - HOLLANDS KROON - “Wij voelen ons miskend en in een verkeerd daglicht geplaatst door een aantal uitspraken/ onwaarheden van wethouder Van Dijk van Hollands Kroon”,...

  ...... aldus het bestuur en alle vrijwilligers van Dierenopvangcentrum Hoorn.

  Dit alles naar aanleiding van de interpellatie van Progressief Wieringermeer in de raad van 4 februari en het bericht in de Wieringer Courant van 7 februari 2014.

   Uitspraak 1 waarin de wethouder stelt dat het Dierenopvangcentrum HOORN uit het overleg is gestapt, zich teruggetrokken heeft en is afgehaakt.

   Dit is pertinent niet waar!! Tot medio augustus 2013 was het bestuur van DOC Hoorn gesprekspartner voor de wethouder en 2 beleidsmedewerkers om de voortgang op Wieringen en in de Wieringermeer te bespreken. Wij hebben ons in die tijd niet teruggetrokken en we zijn zeker niet afgehaakt.

   Uitspraak 2 van de wethouder in het nieuwsbulletin op www.hollandskroon.nl waarin wordt aangegeven dat de opvangcapaciteit in DOC Hoorn onvoldoende is. Daarom is de afweging gemaakt om vanaf 2014 geen gebruik meer te maken van de diensten DOC Hoorn.

   Dit is pertinent niet waar!! Dat heeft de wethouder ook toegegeven in de beantwoording van de schriftelijke vragen van Progressief Wieringermeer met de expliciete uitspraak dat de opvangcapaciteit geen doorslaggevende rol heeft gespeeld in zijn besluit.

   Uitspraak 3 van de wethouder dat DOC Hoorn medio 2013 al bekend was met het voornemen dat het contract niet zou worden verlengd.

   Dit is pertinent niet waar!! DOC Hoorn werd pas op 2 september 2013 door het college schriftelijk in kennis gesteld van het besluit om niet langer van hun diensten gebruik te maken. Als men medio 2013 al bekend was met de opzegging van het contract, zou de investering in een unit voor de dierenopvang op Wieringen/Wieringermeer voor een bedrag van € 14000,--van weinig realiteitszin getuigen. Ook is medio juni 2013 een vriezer van € 700,= aangeschaft om aan het bezwaar van de hoge kosten van de opvang van dode dieren, tegemoet te komen.

  Uitspraak 4 van de wethouder betrof het verwijt dat doordat DOC Hoorn voortijdig uit het overleg is gestapt, de vrijwilligers niet tijdig zijn geïnformeerd.

  Dit is pertinent niet waar!! De vrijwilligers zijn direct door DOC Hoorn van de brief van 2 september 2013 op de hoogte gesteld. Tegenover de uitstekende samenwerking met DOC HOORN staat het ontbreken van enige respons van de wethouder tot die tijd. Pas in een mail van december 2013 gaf de wethouder aan dat hij blij zou zijn als zij in goede harmonie zouden zorg dragen voor een overdracht van de kennis. En pas in januari 2014 kwam de wethouder voor het eerst langs voor een gesprek met DOC Hoorn omdat er tot zijn verbazing zoveel commotie was ontstaan.

   In dat gesprek kreeg men echter geen antwoorden op hun vragen waardoor het gesprek werd ervaren als mosterd na de maaltijd. De uitleg van de wethouder heeft DOC Hoorn teleurgesteld; zij voelen zich miskend door de onwaarheden die naar buiten worden gebracht. Daarom vragen zij zowel het college als de raad van Hollands Kroon op deze, voor hun onverteerbare, gang van zaken te reageren.

  Noordkop Nieuws  0 reacties :

  Een reactie posten