'Niet langer vooruit schuiven'

Datum:
 • donderdag 16 januari 2014
 • in
 • Categorie: , ,
 • Haarlem - GroenLinks wil snel oplossing overlastgevende windmolens * Gemeenten in wachtkamer 


  Roel van Leeuwen

  De provincie die geen windmolens wil, moet alsnog tegen heug en meug ruimte vinden voor windmolens. Tegelijkertijd moeten gemeenten die de turbines graag op hun grondgebied hebben staan, vooralsnog plaatsnemen in de wachtkamer.

  In Amsterdam ziet men de windturbines graag komen. Met de windturbines kan de hoofdstad haar doelstellingen voor duurzame energieopwekking realiseren. Zo heeft Stadsdeel Noord de ambitie om in het jaar 2020 twintig tot veertig procent van het huishoudelijk elektriciteitsgebruik met behulp van windenergie op te wekken. De windmolens in 'Noord' moeten straks 16.000 huishoudens van stroom voorzien. Ook andere gemeenten in het zuidelijke deel van de provincie zetten in op windenergie. Diemen, Zaanstad, Haarlemmermeer en Beverwijk hebben de provincie — samen met Amsterdam — een concreet aanbod gedaan. Zij hebben locaties beschikbaar waarop de windturbines kunnen worden geplaatst. Locaties waartegen geen bezwaren bestaan van omwonenden en bedrijven. Zo biedt bijvoorbeeld het Noordzeekanaalgebied volop kansen voor windenergie, stellen de vijf gemeenten.

  Geblokkeerd 

  De plannen worden vooralsnog echter geblokkeerd door Gedeputeerde Staten van Noord-Holland. De provincie — in dit opzicht aangevoerd door de VVD — voert immers een restrictief beleid als het gaat om windmolens met als argument dat windmolens niet alleen duurzame energie opleveren, maar vooral ook overlast veroorzaken.

  Nu heeft het provinciebestuur niet alles voor het zeggen. Het Rijk heeft besloten dat er in Nederland in 2020 6000 MegaWatt wind op land moet zijn. In de onderlinge verdeling tussen de provincies moet Noord-Holland dan 685,5 MW operationeel hebben. Voor 105,5 MW, boven de al eerder toebedeelde 580 MW, moet de provincie nog ruimte aanwijzen.

  Windbank 

  Naast de extra opgave zit de provincie ook nog in zijn maag met de overlastgevende, solitaire, windmo- lens in de Noordkop. Politieke partijen drongen de afgelopen tijd aan op de komst van een zogenoemde windbank. Een soort poule waarin eigenaren die molens willen verplaatsen hun MegaWatt stoppen om te verhandelen voor rechten in nieuwe windmolens elders.

  Het is echter de vraag of de windbank wel het ei van Columbus is. GS hebben al geconstateerd dat de eigenaren van de windmolens juridisch niet kunnen worden gedwongen om mee te doen. En het feit dat de provincie geen pot met geld beschikbaar heeft, maakt de zaak er niet gemakkelijker op. GroenLinksStatenlid Titia van Leeuwen had enkele maanden geleden nog haar hoop gevestigd op de windbank, maar zij gelooft inmiddels niet meer in het succes van een dergelijk initiatief. „De ervaringen met een windbank in Friesland tonen aan aat je daar jaren mee bezig kunt zijn, maar dat het niets oplevert." Zij roept GS op om in te gaan op het aanbod van de vijf zuidelijke gemeenten om zowel de verplaatsing van overlast gevende molens als de extra opgave te kunnen faciliteren. „Voor de herstructurering is geen niet-werkende windbank nodig. De provincie hoeft alleen maar actief de samenwerking aan te gaan."

  Verliezer 

  Van Leeuwen verwacht dat de provincie over een paar jaar helemaal niets meer te zeggen heeft als het gaat om de windturbines als de nieuwe Omgevingswet van kracht gaat in 2018. „Als de problemen met de verkeerd staande molens in de kop dan nog steeds niet zijn opgelost en de provincie bovendien geen vorm heeft gegeven aan goed ingepaste nieuwe windmolenparken is Noord-Holland een dubbele verliezer. De provincie moet nu eens problemen gaan oplossen in plaats van ze te maken met haar stringente verbod en nu steeds alles vooruit te schuiven."

  Alternatieven 

  VVD-Statenlid Ariane Hoog voelt echter weinig voor de windmolenplannen van de vijf gemeenten. „Die zijn heel moeilijk mogelijk. In het Noordzeekanaalgebied willen we bijvoorbeeld ruimte houden voor de maakindustrie. We denken dat de extra opgave in de Noordkop kan worden opgevangen."

  Haar partij blijft op het standpunt dat er veel betere alternatieven zijn voor wind op land. „Zoals zonneenergie en richt je op duurzaam bouwen en isoleren. Energie die je niet verbruikt, hoef je ook niet op te wekken. En vooral het duurzaam bouwen zorgt voor zowel een economische impuls voor de zwaar getroffen bouwsector enerzijds en voor duurzamer wonen anderzijds", aldus Hoog.


  NHD
  0 reacties :

  Een reactie posten