Kanjer van een windturbinepark bij Breezanddijk

Datum:
 • dinsdag 14 januari 2014
 • in
 • Categorie: ,
 •  13-01-2014 - AFSLUITDIJK - De provincie Friesland heeft een serieus plan voor een kanjer van een windturbinepark bij Breezanddijk, langs de Afsluitdijk.
  Het belangrijkste motto bij dit plan lijkt te zijn: ‘alle turbines van het Friese Land en in het IJsselmeer’. Daar wonen immers geen bezwaar makende bewoners.

  De planontwerpers stellen dat de windenergieopgave van het Rijk voor Friesland met moderne zeer hoge windturbines niet inpasbaar is in het oude en kleinschalige Friese landschap. De vorige voorstellen van de provincie Friesland gingen al uit van de concentratie van alle Friese windturbines in de gemeente Súdwest-Fryslân. Daar is men in die gemeente niet blij mee.

  Ook het voorliggende plan waarbij alle turbines bij Breezanddijk worden neergezet wordt daar zeer kritisch bekeken, want het is zeer schadelijk voor natuur en landschap, maar heeft ook negatieve gevolgen voor de economische pijler van Súdwest-Fryslân: de recreatievaart.

  Het college van B en W zoekt naar oplossingen waarbij een deel van de Rijkstaakstelling op land over de provincie wordt gespreid, met kleinschaliger projecten met draagvlak onder omwonenden.

   Bron: www.ijsselmeervereniging.nl


  0 reacties :

  Een reactie posten