Al Gore voorspelde Noordpoolgebied in 2013 volledig ijsvrij

Datum:
 • donderdag 2 januari 2014
 • in
 • Al Gore voorspelde dat het Noordpoolgebied in 2013 volledig ijsvrij zou zijn – in plaats daarvan is de ijslaag met de helft toegenomen

  Geplaatst door Hans Labohm op 31 december, 2013

  Al Gore, klimaatgoeroe, Oscar- en Nobelprijswinnaar fabuleerde en hele volksstammen trapten daar in.
  Een gastbijdrage van Alex Newman. Vertaling uit het Duits: E.J. Bron.
  De zelfbenoemde goeroe van de “klimaatverandering”, Al Gore, en een hele serie zogenaamde “klimaatonderzoekers” staan mooi te kijk – in 2007, 2008 en ook nog in 2009 verklaarde Al Gore openlijk en gepast hysterisch dat omstreeks het jaar 2013 het Noordpoolgebied volledig “ijsvrij” zou zijn. Onder verwijzing naar “klimaatonderzoekers” wakkerde de door de regering gefinancierde BBC een massahysterie in de bevolking aan met de nu veeleer pijnlijke leuze: “Noordpoolzomer, vanaf 2013 ijsvrij”. Ook andere gevestigde media deden hier aan mee.
  Nu is het jaar 2013 al bijna voorbij en tegen de pessimistische uitlatingen en “voorspellingen” van Gore en zijn, door critici genoemde, “ondergangssekte” in laten de nieuwste satellietgegevens zien dat de ijslaag van het Noordpoolgebied in vergelijking met het jaar ervoor met meer dan 50% is uitgebreid. In oktober nam de ijslaag toe in een tempo zoals men dat sinds 1979, dus sinds het begin van de metingen, niet meer had meegemaakt. Volgens deskundigen zal deze trend ook de komende jaren aanhouden. Klimaatalarmisten proberen nu wanhopig hiervoor verklaringen te vinden om hun gezicht te redden – en de snel “smeltende” klimaathysterie in stand te houden.
  In september lieten de gegevens een recordstijging van de ijslaag in het Noordpoolgebied zien – en wel voor het tweede achtereenvolgende jaar.
  Op dit moment weet bijna iedereen die het nieuws over de “klimaatopwarming” gevolgd heeft – die tegenwoordig steeds vaker om cosmetische redenen alleen nog “klimaatverandering” genoemd wordt – dat de temperaturen wereldwijd de afgelopen 17 jaar niet meer zijn gestegen. Het spectaculaire uitblijven van de opwarming weerlegt alle 73 “klimaatmodellen”, die door de VN werden ingezet om hun omstreden theorieën aan de man te brengen.
  Want geen van de twijfelachtige theorieën of voorspellingen, die uit de gebedsmolens van Al Gore en andere alarmisten klonken, heeft deze ontwikkeling van het toenemen van de ijslaag voorspeld. Voor luisteraars in Duitsland beweerde Al Gore – die door menigeen ook belachelijk wordt gemaakt als het “Gorakel” – vijf jaar geleden dat de hele ijskap van het Noordpoolgebied binnen vijf jaar zou zijn verdwenen. De originele video van deze nu als onzin bewezen inschatting verdween van het internet, maar het lukte enkele conservatieve bloggers om dezelfde video uit andere bronnen te reconstrueren. “Vijf jaar”, verklaarde Gore destijds, “binnen deze periode zal het ijs, zoals men tegenwoordig aanneemt, verdwenen zijn.”
  Op de VN-klimaattop in Kopenhagen waagde Gore een gelijksoortige prognose: “Enkele van deze modellen zeggen…dat er sprake is van een waarschijnlijkheid van 75% dat de hele ijskap van het Noordpoolgebied de komende vijf tot tien jaar tijdens enkele zomermaanden geheel verdwenen kan zijn. We zullen zien.” Om het hoffelijk uit te drukken, schijnt deze bedachte voorspelling er behoorlijk naast te zitten, maar de gevestigde media en Gore willen kennelijk niet dat de publieke opinie achter de waarheid komt.
  Maar we moeten ook toegeven dat Gore bij lange na niet de enige was die een klimaat-wereldondergang predikte en er nu een beetje bedremmeld bijstaat. In december 2007 berichtte de BBC over “modelberekeningen” die erop “duiden dat de Noordelijke IJszee binnen de komende vijf tot zes jaar in de zomers ijsvrij zou kunnen blijven.” Enkele van deze “experts” beweerden ongelooflijk genoeg zelfs onder verwijzing naar berekeningen van zogenaamde “supercomputers”, die, zoals de BBC opmerkte, “de laatste jaren een vast bestanddeel zijn gaan vormen van de klimaatwetenschap”, dat deze ontwikkeling ook al vroeger zou kunnen beginnen.
  “Onze projectie voor 2013 m.b.t. het smelten van de ijskap in de zomer houdt geen rekening met de beide laatste minima 2005 en 2007”, verklaarde professor Wieslaw Maslowski, een wetenschapper van de “Naval Postgraduate School”, die met enkele medewerkers van de NASA samenwerkt en nu opnieuw met de al grondig in diskrediet geraakte prognose over de toekomst van het poolijs naar buiten trad. “Daarom kan men gezien dit feit zelfs beweren dat onze projectie van 2013 nog te conservatief is.” Ook andere “experts”, die in het voornoemde BBC-artikel aan het woord kwamen, waren het eens met deze hysterische inschatting.
  In de reële wereld nemen de wetenschappelijke aanwijzingen en bewijzen die de klimaattheorieën weerleggen, zoals die vertegenwoordigd worden door Gore, de VN en door de door regeringen gefinancierde “klimaatonderzoekers”, net zo toe als de ijskap op de beide polen. Op de Noordpool bijvoorbeeld tonen de door de Europese satelliet Cryosat verzamelde data aan het einde van het smeltseizoen 2013 een ongeveer 9000 km³ grote ijskap. In het jaar daarvoor, dat over het algemeen geldt als een jaar met een gering ijsvolume, omvatte de ijskap ongeveer 6000 km³ – ongeveer een derde deel minder dan dit jaar. Ook de ijsberenpopulatie neemt weer toe.
  Op het zuidelijk halfrond weerleggen de data datgene wat de zogenaamde “klimaatonderzoekers” in de uiterst pijnlijke “Climategate-Emails” hun “plan” noemden, op nog indrukwekkender wijze. Ten eerste bewijzen de data een recordomvang van het ijs – groter dan ooit sinds het begin van de registratie in 1978. Dit jaar werd dit record opnieuw gebroken: het drijfijs in het Zuidpoolgebied bedekte in september meer dan 19,5 miljoen km² zeeoppervlakte.
  In de hele wereld zijn de lage temperaturen in strijd met de theorieën van de “globale opwarming”. Ook al is het maar een incidenteel geval, de Egyptische hoofdstad Cairo bijvoorbeeld maakte onlangs de eerste sneeuwval sinds meer dan 100 jaar mee. En uit de VS worden alleen al voor december al duizenden nieuwe records van minimum temperaturen en sneeuwval gemeld.

  Met een zonderlinge logica beweerden de verstokte “klimaatonderzoekers” zelfs dat de lage temperaturen de klimaatopwarming zouden bewijzen.
  Om het algemeen waargenomen en erkende uitblijven van de opwarming in de afgelopen 17 jaar en de daarmee verbonden weerlegging van alle VN-klimaattheorieën op de een of andere manier te verklaren, toverden de door de regeringen gefinancierde klimaatonderzoekers en de VN een nieuwe theorie uit de hoed, die door critici bespottelijk wordt gemaakt als de “hoe–de–wereldzeeën–mijn–klimaatopwarming–lieten–verdwijnen” theorie. Op basis van hevige politieke druk van de regering Obama en andere regeringen verbreidden de VN deze theorie, hoewel er geen empirische bewijzen voor bestaan dat de diepte van de wereldzeeën de door de VN voorspelde klimaatopwarming gewoon laat verdwijnen.
  Blijkbaar nemen de VN steeds meer afscheid van de realiteit en negeren ze onafhankelijke wetenschappers. In hun jongste rapport betreffende de klimaatopwarming beweren ze dat het nu voor 95% vaststaat dat de door de mensen geproduceerde kooldioxide voor de stijgende temperaturen verantwoordelijk is. Deze beweringen worden weliswaar wereldwijd bespot, maar ze worden, ongeacht het feit dat de aan hen ten grondslag liggende computermodellen door het uitblijven van de temperatuurstijging sinds 17 jaar in diskrediet zijn geraakt, constant naar voren gebracht. Veel deskundigen gaan echter al uit van een toekomstige wereldwijde fase van afkoeling.
  Vooraanstaande wetenschappers wereldwijd – waaronder ook veel voormalige medewerkers van de VN–klimaatpanel (“Intergovernmental Panel on Climate Change”, IPCC) – bekritiseren nu deze internationale instelling en zijn in diskrediet geraakte klimaatrapport. De meeste regeringen en dictators houden ondertussen vast aan datgene, wat enkele klimaatdeskundigen als “klimaatcharade” of zelfs “klimaatzwendel” noemen. De reden daarvoor heeft veel te maken met ingebouwde prikkels en belastinggelden, die eraan bijdragen dit op zich onhoudbare alarmisme in stand te houden.
  Voor dictators uit de ontwikkelingslanden bijvoorbeeld schijnt de prikkel eruit te bestaan om zich in de vorm van “klimaat”–herstelbetalingen en onder de banier van “rechtvaardigheid” te verzekeren van biljoenen dollars aan belastinggelden uit het Westen. 
  Voor de regeringen in de rijkere industrielanden gaat het uiteindelijk blijkbaar om de kooldioxidebelasting en een wereldwijd “klimaat”regime met unieke macht over de hele mensheid.
  Op de laatste wereldklimaattop in Warschau werden de deelnemers het erover eens om, ondanks de zich ophopende inherente tegenstrijdigheden en terechte kritiek op de zogenaamde “wetenschappelijkheid” achter de theorieën betreffende de klimaatopwarming, een wereldwijd klimaatakkoord tot 2015 te tekenen.
  Uit peilingen blijkt echter dat het Amerikaanse publiek ondanks de uitgave van honderden miljarden aan belastinggelden ter verbreiding van de alarmistische klimaatopwarmingtheorieën hardnekkig weigert de door de mensen veroorzaakte klimaatopwarming te accepteren, zoals deze door een in dit opzicht in toenemende mate in diskrediet geraakte VN en hun bondgenoten vertegenwoordigd wordt. Volgens een Rasmussen-peiling onder (stemgerechtigde) personen was slechts 43% van de Amerikaanse (mogelijke) kiezers van mening dat de klimaatopwarming terug te voeren is op door mensen veroorzaakte factoren; ongeveer hetzelfde percentage van de ondervraagden deelde deze mening niet.
  Ondanks kwaadaardige aanvallen en zelfs bedreigingen – enkele van hen werden al in het zogenaamde “Climategate–schandaal” onthuld – verlaten steeds meer wetenschappers het “zinkende klimaatverandering schip”. Zelfs enkele invloedrijke regeringen gaan ertoe over de ergste uitwassen van het buiten controle geraakte klimaatalarmisme in te dammen. Zo beloofde de nieuwe regering in Australië, die bij de jongste verkiezingen een enorme overwinning had behaald, de belasting op kooldioxide in te trekken en ze verminderde de met belastinggeld gefinancierde toepassingen aan de “klimaatopwarmings–moloch”. Ook gaan er steeds meer stemmen op om “klimaatwetenschappers” ter verantwoording te roepen wegens “misleiding”. 
  Hoewel de gevestigde media massaal aan de verbreiding van de absurde beweringen van vijf jaar geleden hebben deelgenomen, weigeren ze tot op dit moment hun dalende aantal lezers of kijkers erover te informeren dat Al Gore en zijn wereldondergang–kameraden met hun voorspellingen vreselijk fout zaten. Ook van Gore of uit de kring van de “wetenschappers” die deze prognoses verkondigden, waren tot op dit moment geen verontschuldigingen te horen en ook niemand raakte zijn door de belasting gefinancierde  voordelen kwijt. Ongelooflijk genoeg nemen de gevestigde media op dit moment opnieuw nieuwe beweringen van dezelfde in diskrediet geraakte “wetenschappers” over, die nu verklaren dat het Noordpoolgebied uiterlijk in 2016 ijsvrij zal zijn.
  Maar, zoals Al Gore al in 2009 zei: “We zullen zien.”
  Aldus Alex Newman (vertaald uit het Duits door E.J. Bron)
  Bronnen hier en hier.


  2 reacties :

  Anoniem zei

  We worden wereldwijd geregeerd door de grootste dieven en oplichters ooit uit de menselijke geschiedenis.
  Het windmolenbedrog kan ook onder dat hoofdstuk gerangschikt worden.

  Anoniem zei

  En,................................hebben we nog ZURE REGEN?

  Als er een dode boom ergens stond werden er foto's gemaakt
  en deze zorgvuldig bestempeld als SLACHTOFFER VAN DE
  ZURE REGEN!

  De gewone mensen geloofden er niet in maar het is natuurlijk
  wel een MELKKOE geweest in die tijd!

  Dit is OPLICHTING door de boven ons gestelden.

  Een reactie posten