Draagvlak ronselen is ongrondwettig

Datum:
 • woensdag 11 december 2013
 • in
 • Categorie: , ,
 • Dit wanbeleid kost ons onze open landschappen en onze welvaart. 


  Door Hans Labohm op 11 december, 2013

  Een gastbijdrage van Pieter Lukkes.

  Stel dat een ondernemend iemand brood ziet in het mooie rosarium dat aan de noordkant van het Wilhelminapark in Utrecht ligt. Hij vraagt de aanwonenden toestemming om alle rozen af te knippen en ze te verkopen. Zij die daarmee instemmen krijgen een deel van de opbrengst. Aldus ronselt hij 60% draagvlak bijeen en voert op basis daarvan zijn plan uit. Maar dan verbaliseert de politie hem. Later moet hij wegens diefstal en vernieling van het uitzicht een hoge boete betalen. Ook de meewerkende bewoners krijgen mot met de politie. Want zij hebben iets verkocht en daarvoor geld gebeurd zonder dat het van hen was.

  In deze provincie dreigt precies hetzelfde te gebeuren. In de Leeuwarder Courant van 6 december lezen we immers dat het provinciebestuur van Fryslân, de Friese Milieufederatie, de windturbine-uitbaters van Duurzaam Friesland en het Comité Hou Friesland Mooi onder druk van het VVD/PvdA kabinet op zoek gaan naar draagvlag voor windturbines. Men zoekt plekken waar de bevolking zich laat omkopen om tegen betaling in te stemmen met de komst van zwaar gesubsidieerde windparken. De miljarden, die daarvoor nodig zijn moeten door de huishoudens worden opgehoest. Dat bevordert de klandizie van de voedselbanken.

  Dit is beleid van brokkenpiloten. Want niet één van de partijen baseert zich op de absoluut noodzakelijke analyse van nut en noodzaak van windenergie. Sterker nog: men weet niet eens wat dat is. Dit wanbeleid kost ons onze open landschappen en onze welvaart.

  Waarom mogen dorpsbewoners in Fryslân hun omgeving wel verkopen aan windturbine-exploitanten en waarom de omwonenden van het rosarium de rozen niet?

  Zit de Utrechtse politie dan fout? Natuurlijk niet. Noch de bewoners rond het rosarium noch dorpsbewoners hebben het recht om hun omgeving te verkwanselen. Ruimtelijke kwaliteit is géén privébezit!!

  Er is op ondemocratische manier een “Energieakkoord” gesloten. Dat voorziet in het bouwen van veel en grote “windparken”. Maar onze grondwet voorziet daar niet in. Want artikel 21 daarvan zegt: “De zorg van de overheid is gericht op de bewoonbaarheid van het land en de bescherming en verbetering van het leefmilieu”. Welnu, met het windparkenplan veroorzaakt de overheid de grootste aantasting van de bewoonbaarheid en van het leefmilieu in de geschiedenis van dit land.

  Voordat die parken mogen worden gebouwd moet de grondwet dus worden aangepast. Zolang dat niet gebeurt moeten wij ons krachtig verzetten tegen de volksverlakkerij dat met gemeenschapsgeld gekocht lokaal draagvlak een rechtvaardiging is voor de bouw van turbines. De overheid en de belangenpartijen moeten zich diep schamen dat zij zich van dit middel willen bedienen. Natuurlijk weten ze allemaal dat ze dat alleen maar doen om ons te beduvelen. Zij zoeken geen draagvlak maar een draagbaar. Om er het fraaie Friese landschap mee “te hôf” te brengen.

  Aldus Pieter Lukkes.

  Dit artikel werd afgedrukt in de Leeuwarder Courant van 11 december 2013.  0 reacties :

  Een reactie posten