Crossers: Gaan voor oplossing

Datum:
 • vrijdag 6 december 2013
 • in
 • Categorie: ,
 •  Wieringermeer - 'Ik heb niets tegen motorcross maar wel tegen het lawaai', zegt bewoner Groetweg 

  Mike Deutekom

  Wieringermeer - De motorcrossers in Noord-Holland Noord zijn verheugd dat burgemeester en wethouders van Hollands Kroon zich inzetten voor de realisatie van een permanent motorcrossterrein binnen de gemeente.

  Dat zegt Gerry Meereboer, voorzitter van de Niedorper Motorclub (NMC). Tegenstanders van de door het college genoemde locaties hebben hun bedenkingen of zijn ronduit tegen.

  De voorkeurslocatie van B en W is de locatie 'NC10' in de Wieringermeer, het al eerder voor dit doel door de provincie Noord-Holland aangekochte perceel op de hoek van de Groetweg met de Alkmaarseweg.

  Fred Metz van de Groetweg 17 staat opnieuw niet te juichen. ,,Nee, natuurlijk niet. Er lijkt wel nooit een eind aan te komen. Nadat deze plek een paar jaar geleden was afgeschoten, hoopten we ervan af te zijn. Maar nu komt het toch weer in beeld." Metz zegt niets tegen de motorcrossers te hebben. „Ik heb een probleem met het geluid dat ze produceren, als dat opgelost kan worden, zijn we er.

  Er is ooit een plan gepresenteerd waarbij er met twintig meter hoge geluidswallen werd gewerkt. Ik denk dat dat wel kan werken. Alleen past dat volgens mij niet op dat perceel aan de Groerweg. lk ben dan ook wel benieuwd wat precies de zoekopdracht was waarmee ze nu weer op pad zijn gegaan om de locaties te bepalen."

  Geluidsdruk

  Volgens Meereboer willen de crossers meewerken aan een oplossing waatmee alle partijen kunnen leven.„We gaan ervoor om de geluidsdruk te minimaliseren en werken mee aan maatregelen die daarvoor nodig zijn. Of het nu een locatie aan de Groetweg wordt of bijvoorbeeld op het havengebonden bedrijventerrein bij het Kooypunt maakt ons niet zo veel uit. We weten dat elke plek zijn voor- en nadelen heeft. Maar daar zijn mooie oplossingen voor nodig en wij denken dat we die kunnen vinden."

  De gemeente Den Helder is in elk geval verheugd met het initiatief van Hollands Kroon, zo laat wethouder Pia Bruin weten. Of de plek  bij het Kooypunt, op de grens met de Nieuwediepers een probleem vormt, laat ze in het midden. „De locatie aan de Groetweg lijkt mij een reeele keuze, maar wij wachten het besluit van de gemeenteraad van Hollands Kroon af. Als Den Helder zijn we blij dat er mogelijk een oplossing komt voor dit dossier. Wij konden er niet verder mee", zegt ze wijzend op het niet verlengen van de vergunning voor het tljdeltjke motorcrossterrein bij het vllegveld De Kooy.

  Fractievootzitter Frans Bas van D66 in de Schager gemeenteraad vindt het vreemd dat de locatie Zijtwende door het college van Hollands Kroon wordt voorgesteld. „Eerst zijn er plannen voor een transformatorstation, nu weer een crossterrein en ailemaal onder de rook van Schagen. Het zou wel netjes zijn als Hollands Kroon vooraf eerst zou overleggen. 1k ben het erover eens dat er een oplossing voor de crossers moet komen maar niet op deze manier:"

  Tijdcris de raadsvergederhig van 19 december komen zowel crossers als tegenstanders inspreken, zo kondigen ze nu al aan. De raad moet dan beslissen of ze uberhaupt mee willen werken aan een permanente motorcrosslocatie en zo ja, waar.

  „Daarna kornen wij met een businesscase voor de locatie die de raad kiest", zegt Meereboer. Mocht de raad niet akkoord gaan met de komst van een motorcrossterrein, dan bestaat de kans dat de provincie gaat ingrijpen en met  een inpassingsplan komt.

  _____________________________
   Mogelijke locaties: 

  - Hoek Groetweg/Alkmaarseweg C(*)
  - Zijtwende
  - Bij Oostwaardhoeve
  - regionaal havengebonden bedrijven-
     terrein bij Kooypunt

  (*) = voorkeurslocatie
           college van B en W.
  _____________________________


  NHD
  0 reacties :

  Een reactie posten