CDA Hollands Kroon: Windplan Wieringermeer

Datum:
 • zondag 1 december 2013
 • in
 • Categorie: , ,
 • HOLLANDS KROON - In de afgelopen periode is meerdere keren door inwoners ingesproken, dat zij zich zorgen maken over de realisering van het Windplan in de Wieringermeer. 
  De structuurvisie, die door de voormalige gemeente Wieringermeer is vastgesteld, is de basis voor dit Windplan. De omvang van het Windplan maakt dat op grond van de wet niet de gemeente, maar het Rijk bevoegd gezag is.
  Uiteraard zullen wij de belangen van onze inwoners blijven behartigen in dit proces (door middel van overleg, inspraak e.d.), maar duidelijk moet zijn dat niet de gemeente, maar het Rijk bevoegd gezag is.
  CDA Hollands Kroon: delegatiebesluit grotere bouwplannen
  Indien een vergunning wordt aangevraagd voor grotere bouwplannen wordt deze ingediend bij het college, maar regelt de wet dat de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven. Deze bevoegdheid kan de raad aan het college delegeren. In veel gevallen zullen de aangevraagde ontwikkelingen passen binnen bestaand beleid e.d. Het aan de raad vragen van een verklaring van geen bedenkingen levert dan voor een aanvrager onnodig tijdsverlies op van meerdere maanden tot mogelijk een half jaar. Delegatie leidt er dus toe dat aanvragers veel sneller de vergunning kunnen krijgen. De raad van Hollands Kroon heeft dan ook in september 2012 unaniem een delegatiebesluit vastgesteld.
  Bij aanvragen die niet passen binnen bestaand beleid of politiek dan wel maatschappelijk gevoelig liggen, is afgesproken dat de raad om een zienswijze wordt gevraagd. Gelet op de verhouding raad/college is die zienswijze zwaarwegend.
  Door de aanvraag voor een transformatorstation nabij ’t Veld/Zijdewind/De Weel wordt binnen en buiten de raad steeds meer geroepen dat het delegatiebesluit de raad buitenspel zet. Dit geluid staat haaks op de praktijk; tenslotte heeft de raad over dit bouwplan inmiddels driemaal een zienswijze uitgebracht en tot op heden is niet gebleken dat het college de zienswijze van de raad niet volgt. Het CDA vindt dan ook dat de voordelen van het delegatiebesluit (snellere besluitvorming in die gevallen waarin dat mogelijk is) zwaar wegen. De praktijk leert ook dat de raad haar verantwoordelijkheid ten volle kan nemen; het feit dat het college uiteindelijk beslist, doet daar getuige de praktijk niets aan af.

  Noordkop Nieuws
  1 reacties :

  Anoniem zei

  "Uiteraard zullen wij de belangen van onze inwoners blijven behartigen in dit proces (door middel van overleg, inspraak e.d.), maar duidelijk moet zijn dat niet de gemeente, maar het Rijk bevoegd gezag is"

  Het college incl. het merendeel van de raad met het CDA voorop heeft al jaren aangetoond dat ze geen enkele rekening houden met de burgers. Het is hypocriet van deze bestuurders zich achter de bevoegdheid van het RIJK te verschuilen.
  Als dit college de boeren kunnen bevoordelen zullen ze er alles aan doen dat te realiseren.

  Elaine Vlaming heeft haar mond weer vol over de belangen van de burgers maar dit is slechts goedkope verkiezingsretoriek, dat is het CDA wel toevertrouwd en vergeet de rest van het college natuurlijk niet want ook VVD en PvdA zullen er alles aan doen om te voorkomen dat er sprake van democratie zal zijn/komen in HK.

  Een reactie posten