GS staan windturbines in Den Helder niet toe

Datum:
 • woensdag 20 november 2013
 • in
 • Categorie:
 • 20 november 2013 - Gedeputeerde Staten (GS) hebben de gemeente Den Helder laten weten......


  .... dat onderdelen van het bestemmingsplan Duinzoom 2013 niet in werking zullen treden. Het gaat om de mogelijkheid om windturbines te bouwen op grond met de bestemming Agrarisch Gebied.

  GS hadden in augustus reeds gevraagd het concept bestemmingsplan op een aantal punten aan te passen, maar dat is voor dit onderdeel niet gebeurd, waardoor GS zich nu genoodzaakt zien een reactieve aanwijzing geven. Dat betekent dat het bestemmingsplan voor dit onderdeel niet in werking treedkt.


  In de provinciale structuurvisie is vastgelegd dat in Noord-Holland alleen ruimte is voor een windturbinepark in het Windplan Wieringermeer in de gemeente Hollands Kroon. In de daarbuiten gelegen gebieden kunnen reeds bestaande windturbines alleen één op één worden vervangen door dezelfde of kleinere windturbines. Nieuwe windturbines zijn in Noord-Holland niet toegestaan.

  Schuilhutten

  GS hadden ook bezwaar gemaakt tegen de voorgenomen mogelijkheid om schuilhutten te bouwen voor vee buiten de bestaande bouwpercelen. De gemeente is aan dat bezwaar tegemoet gekomen door aanvullende criteria op te nemen, zoals dat het gebouw alleen voor huisvesting, voeden en verzorgen van dieren op een agrarisch perceel gebruikt mag worden en dat er geen enkele vorm van opslag is toegestaan. Met deze aanvullende criteria voldoet de gemeente aan de wens van GS om mogelijke schijnconstructies te voorkomen.


  Prov. NH

  0 reacties :

  Een reactie posten