Friesland maakt pas op de plaats met besluitvorming wind op land

Datum:
 • donderdag 14 november 2013
 • in
 • Categorie: ,
 • 13-11-2013 - Friesland - De procedure voor de twee locaties op het land wordt niet doorgezet.

  Gedeputeerde Staten hebben in een brief de Provinciale Staten geïnformeerd over het vervolg op de ontwerpstructuurvisie windenergie. De procedure voor de twee locaties op het land wordt niet doorgezet. Het proces om te komen tot een goede invulling op het vasteland wordt opnieuw vormgegeven. Daarom wordt voor windmolens op het land in de besluitvorming een pas op de plaats gemaakt. De uitgangspunten ten aanzien van draagvlak, participatie en sanering uit de ontwerp structuurvisie blijven in tact.

  Gedeputeerde Staten stellen voor om een knip tussen het IJsselmeer en het vaste land te maken. Hiermee doet de provincie recht aan de zienswijzen op de structuurvisie en komt de provincie tegemoet aan de afspraken met het Rijk. Het college zet de procedure om windmolens toe te staan in het IJsselmeer voort. In april stellen de Staten hiervoor de structuurvisie vast.

  Het Comité Hou Fryslân Mooi, de Friese Milieufederatie en het Platform Duurzaam Fryslân hebben een voorstel gedaan voor een nieuwe invulling van windenergie op land. De basis van het voorstel van deze partijen is om te onderzoeken waar draagvlak is voor windenergie. Dit leidt tot een overzicht van mogelijke locaties voor windmolens op het vasteland. Op basis hiervan nemen de Staten een besluit over waar windenergie op het vaste land wordt toegestaan. Daarna kunnen de gemeente dan wel de provincie de ruimtelijke procedure starten. Gedeputeerde Staten verwachten dat dit proces beter aansluit op de vragen die in de maatschappij leven rondom windenergie.

   bron: Provincie Friesland, 12/11/13
  0 reacties :

  Een reactie posten