UItspraak 'Grote Sloot 158' verlengd met zes weken

Datum:
 • donderdag 31 oktober 2013
 • in
 • Categorie: , , ,
 • Sint Maartensbrug - Mevrouw Ina Vonk kreeg heden van de rechtbank de volgende mededeling:
  'Er is u medegedeeld, dat binnen zes weken nadat het onderzoek is gesloten uitspraak zou worden gedaan. Het is helaas niet mogelijk gebleken om uitspraak te doen binnen deze termijn. De rechtbank heeft daarom besloten om deze termijn met zes weken te verlengen. Nadat uitspraak is gedaan wordt de uitspraak u binnen 2 weken toegezonden'

  Onderstaand een kort overzicht.


                                                   ”158” 

  Als we in de gemeente Schagen "dossier 158" noemen weet iedereen dat het gaat over het hoofdpijndossier De illegale windturbine aan de Grote Sloot in Sint Maartensbrug. 

  De geschiedenis van dit hoofdpijn dossier gaat 8 jaar terug. In 2005 verleend de toenmalige gemeente Zijpe de vergunning voor een nieuwe windturbine. Direct nadat de windturbine in bedrijf was genomen kwamen er vanuit de gehele buurt vele klachten vanwege de geluidsoverlast. Na verloop van tijd bleek al snel dat de eigenaar en de gemeente het allemaal niet zo nauw hadden genomen met de regels. De eigenaar had een zwaarder type windturbine geplaatst en de gemeente liet het allemaal oogluikend toe. Het is ondertussen al weer 2007 als de omwonenden er achter komen dat er een veel grotere Enercon windturbine is geplaatst. Bovendien blijkt dat de windturbine ook niet conform de vergunning binnen het bebouwingsvlak te zijn geplaatst.

  Dit zijn de ingrediƫnten voor een jaren lange strijd tussen burgers, windmolen eigenaar, gemeente en provincie. Tot op de dag van vandaag wordt deze strijd gevoerd waarbij nu al kan worden geconcludeerd dat de omwonenden de absolute verliezers zijn.

  -Vanaf 2008 hebben de omwonenden meerdere verzoeken tot handhaving, verzoeken om maatwerk en verzoeken om intrekkingen van de vergunning gedaan. In een wanhoopsdaad wordt zelf de minister president verzocht te bemiddelen in dit onrecht. De meeste verzoeken blijken zinloos. Een schijnbaar onmogelijke strijd tussen overheid en burgers.

  -In 2010 bepaald de raad van State dat de waarde van de woning van direct omwonenden, mevr Vonk met 50% is gedaald. Als blijkt dat er niet wordt voldaan aan de eisen van de milieuvergunning worden er meerder dwangsommen opgelegd aan de eigenaar. In totaal tot een bedrag van meer dan €100.000 -In 2011 weigert de provincie Noord-Holland een verklaring van geen bezwaar af te geven.

  -In 2011 stuurt het college van B&W een brandbrief aan de tweede kamer waarin ze met nadruk verzoeken om aanpassing van de geluidsnorm voor windturbines.

   -In 2011 concludeert de gemeente dat het draagvlak is gedaald tot een absoluut nulpunt.

  -In 2012 bepaalt de meervoudige rechtbank dat er bij bijzondere omstandigheden een strengere norm voor het geluid mag worden gesteld. Het zogenaamde "maatwerk" artikel zoals het in het activiteiten besluit is bedoeld moet door de rechter worden afgedwongen om te worden toegepast.

  -Een hoogtepunt is bereikt als in 2013 de gemeente Schagen en de provincie Noord-Holland tegen over elkaar staan bij de rechtbank. De gemeente vindt dat de windturbine gewoon mag worden gelegaliseerd terwijl de provincie er absoluut van af wil.

  We zijn al in 2013 beland als blijkt dat de gemeente nog steeds niet adequaat handhaaft. En waarom dan niet?

  Er blijkt iets grondig mis! Financiƫle en politiek-persoonlijke belangen blijken zwaarder te wegen dan de belangen van burgers.

   En dan vragen wij ons in Nederland af hoe het toch in vredesnaam mogelijk is dat er zo weinig draagvlak is voor grootschalige windenergie.

   Het gehele dossier is  terug te vinden op Stichting JAS 'Dossier Grote Sloot 158'


  0 reacties :

  Een reactie posten