Rechter aan zet over '158'

Datum:
 • vrijdag 20 september 2013
 • in
 • Categorie: , ,
 • Alkmaar - Is er in het geval van 'windmolen 158' sprake van (in het verleden vergunde) opschaling van een solitaire molen of van een nieuwe situatie? 

  En moet bij de beoordeling of de molen er wel, of niet mag staan worden uitgegaan van de soepele provinciale regels vane 2005 of de stringentere uit 2010?

  Oftewel heeft de provincie Noord-Holland al dan niet terecht geweigerd een verklaring van geen bezwaar af te geven voor de molen? Het zijn technisch-juridische vragen waarop de meervoudige kamer van de rechtbank in Alkmaar binnen zes weken een antwoord hoopt te geven. De rechtbank hoorde gisteren betrokken partijen aan, omdat de gemeente beroep heeft aangetekend tegen de provinciale weigering om een verklaring van geen bezwaar af te geven. Er is sprake van opschaling van een oude, solitaire molen, wat ten tijde van de aanvraag voor de provincie in 2005 geen probleem was, stellen Schuijt en gemeente.

  Schuijt heeft een andere molen geplaatst dan was aangevraagd, Ook nog eens een stuk verder dan de vergunde plek. Een nieuwe situatie die dus naar de nieuwe regels wordt beoordeeld, vindt de provincie.

  Maar wat ander type en andere plek betreft gaat het ruimtelijk gezien om te verwaarlozen verschillen, zegt het kamp Schuijt: de molen is welgeteld 25 centimeter hoger dan het aangevraagde type en zeventien meter verder het land in geplaatst. „Met het blote oog niet eens direct waar te nemen, de invloed op het landschap wordt er niet anders door", aldus de advocaat van Schuijt. Stilzetten of ontmantelen van de molen betekent een fikse schadepost voor zijn client.

  Beide partijen schermden met voorbeelden van vergelijkbare situaties die in hun voordeel spraken.
  ______________________________________

  Aspecten

  Betrokken partijen bestrijden elkaar wat
  'windmolen 158' op verschillende aspecten.
  Gemeente en provincie liggen in de clinch
  over de verklaring van geen bezwaar die
  laatstgenoemde weigert. De vereniging
  Het Zijper Landschap bestrijdt de molen,
  die in haar ogen illegaal is geplaatst.
  Omwonenden, met Ina Vonk als voor-
  vechtster, liggen met de gemeente over-
  hoop als het gaat om geluidsoverlast.
  _____________________________________  NHD  1 reacties :

  Dekker zei

  Iedere normale burger die in strijd met een bestemmingsplan handelt krijgt daarvoor van willekeurig welke gemeente dan ook letterlijk en figuurlijk een dikke rekening gepresenteerd.

  Kennelijk geldt dit niet voor vriendjes van diezelfde bestuurders, daarvoor worden, zoals in dit geval, tientallen duizenden euro's besteedt aan ambtenaren uren, advocaat en gerechtskosten om hun "gelijk" te krijgen.

  Voor ieder normaal denkend mens zou deze situatie zo klaar als een klontje zijn; verkeerde plek, andere molen, teveel aan lawaai.

  De rechtbank zal zich in allerlei bochten moeten wringen(dat is ze wel toevertrouwd) om de gemeente in het gelijk te stellen, al zal dat in dit geval een moeilijke kwestie worden omdat een van de tegenstanders de PROVINCIE is, dus een hogere overheid.

  In ieder geval zal de gemeente Schagen bij een eventueel verlies wel weer in beroep gaan bij de Raad van State, dan hebben ze weer een paar jaar gewonnen(dus inkomsten voor zichzelf en hun vriendjes) en daarmee geeft de gemeente Schagen aan de prive belangen van een of meer bestuurders en die van hun vriendjes te laten prevaleren boven die van het "klootjes" volk.

  Een ander woord daarvoor is CORRUPTIE.

  Een reactie posten