Onderzoek naar te hoge woonlasten

Datum:
 • maandag 2 september 2013
 • in
 • Categorie: ,
 • Noordkop  - Met uitkomsten beleid bijsturen

  Harry de Jong

  Een onderzoek van moet duidelijk maken of de woonlasten voor huurders in de gemeenten Schagen en Hollands Kroon niet te hoog worden. Dit woonlastenonderzoek onder ruim zesduizend huurders van Wooncompagnie is een initiatief van Huurderskoepel Schagen en Omgeving in samenwerking met de Woonbond, de landelijke vereniging van huurders en woningzoekenden.

  De woonlasten stijgen steeds sterker. In de Noordkop vraagt Wooncompagnie dit jaar 4 procent huurverhoging en oak andere woonlasten zoals bijvoorbeeld energiekosten nemen voor veel huurders toe. En dat terwijI voor velen het inkomen juist achteruit gaat. Hoogste tijd om te onderzoeken wat huurders in de praktijk merken van toegenomen woonlasten, vinden de initiatiefnemers van het onderzoek. „Met het oog op de gemeenteraad verkiezingen is het belangrijk aandacht te vragen voor de betaalbaarheid van het wonen", stelt Ad Deutekom van de Huurderskoepel Schagen c.o. „De uitkomsten kunnen helpen om lokaal beleid bij te sturen. Via prestatieafspraken kunnen gemeentes corporaties dwingen tot goede afspraken om huren betaalbaar te houden."

  Een onderzoek van de TU Delft vorig jaar wees uit dat landelijk bijna een miljoen huurders te weinig overhoudt om mee te doen aan het maatschappelijk leven. Lokaal onderzoek in Rotterdam en Den Haag leerde dat 87 procent van de huishoudens met recht op huurtoeslag te weinig overhoudt voor de dagelijkse uitgaven, na het betalen van de huur en de energierekening. Het woonlastenonderzoek in Hollands Kroon en Schagen wordt begeleid door het Woonbond Kennis- en Adviescentrum. Huurders van Wooncompagnie ontvangen begin deze maand een uitnodiging voor deelname. De uitkomsten worden in november bekendgemaakt.  NHD
  1 reacties :

  Dekker zei

  Met deze rampzalige regering is het niet zo ingewikkeld te constateren dat de woonlasten en zeker de energiekosten nog veel verder zullen stijgen terwijl de inkomstenbelasting en lokale belastingen steeds hoger worden, daar is helemaal geen onderzoek voor nodig.
  Hollands Kroon heeft voor de inwoners van Anna Paulowna alleen al het reinigingsrecht met ongeveer €200,00 per gezin verhoogd zonder dat er vanuit de raad bezwaar is gemaakt.

  De goede tijden komen niet meer terug, aldus Rutte in zijn speach van gisteravond.
  Dat kan ook niet als deze regering de Nederlanders de duimschroeven steeds verder aandraait om miljarden te kunnen wegsluizen naar landen als Griekenland en niet te vergeten de vele miljarden die ieder jaar weer verdwijnen via "ontwikkelingshulp" naar louche regimes.
  Nog maar niet te spreken over de Bulgaren en Roemenen die volgend jaar op aanraden van Brussel Nederland letterlijk en figuurlijk komen leegplunderen.

  Een reactie posten