GS missen belangrijke zaken in Kooyhaven

Datum:
 • donderdag 5 september 2013
 • in
 • Categorie:
 • Hollands Kroon - De ontwikkeling van Kooyhaven vinden GS van groot belang voor de economische ontwikkeling van de Noordkop, maar het plan moet wel aan de provinciale eisen voldoen.

  Door de locatie, dichtbij de Waddenzee, is een zorgvuldige inpassing in het landschap noodzakelijk. Daar schort het aan volgens GS. Aan de oostkant van het plangebied wordt het RHB (Regionaal Havengebonden Bedrijventerrein) ingepast met begroeing en grondwallen, maar dit sluit volgens de provincie niet aan bij de omgeving. Aan de inrichting van noord-, zuid- en westzijde is in het plan helemaal geen aandacht besteed. TerwijI de provincie het RHB toch ziet als de entree van de stad.

  De tekst uit het ontwerpbestemmingsplan komt niet overeen met de bepalingen uit de Provinciale Structuurvisie en GS willen er zeker van zijn dat het plan geen oprichtirtg van intensieve veehouderij mogelijk maakt. Daarom wordt de gemeente gevraagd de definitie van intensieve veehouderij uit de verordening over te nemen in de besterniningsplanregels. Het plangebied ligt nabij het Natura 2000-gebied 'Waddenzee' en het plan voorziet in een vaargeul.

  GS hebben de gemeente Hoilands Kroon erop gewezen dat voor deze aspecten vergunningen en/of ont- heffingen noodzakelijk zijn van de Natuurbeschermingswet 1998 en de provinciale scheepvaartwegen-verordening Noord-Holland 1995. Hollands Kroon moet plan Kooyhaven aanpassen


  NHD

  0 reacties :

  Een reactie posten