Hollands Kroon op zoek naar miljoenen euro's

Datum:
 • vrijdag 14 juni 2013
 • in
 • Categorie: , ,
 • Hollands Kroon - Nog meer bezuinigingen komen er aan voor Hollands Kroon.
  Lydia Jasper

  Fractievoorzitter Elaine Vlaming van het CDA wist het als volgt samen te vatten: „Om de meerjarenbegroting sluitend te maken, moet er nog 1,5 miljoen euro gevonden worden. Terwijl er al een bezuiniging van 8,8 miljoen is opgenomen. Komt nog bij dat de algemene reserve van de gemeente naar een te laag niveau zakt. Een extra miljoen nodig en daarvoor moeten prioriteiten worden gesteld en keuzes gemaakt."

  De behandeling van de kadernota zorgde gisteravoncl bij tijd en wijle voor een stevige discussie binnen de gemeenteraad. Politieke partij Lada lag onder vuur vanwege haar suggestie om toeristenbelasting in te voeren en Progressief Wieringerrneer kreeg kritiek te verduren op de suggestie om te werken met een nog kleinere ambtelijke organisatie. Beide fracties willen namelijk lastenverzwaring voor de burgers vermijden. Een niet-reëel uitgangspunt volgens meerdere raadsleden. De meerderheid wil bij de bezuinigingen de meest kwetsbare groepen uit de wind houden.

  Volgens Jan Swaag (VVD) zit de gemeente namelijk wel op koers. „Als we allemaal onze oude gemeenten, hadden behouden, waren we in grotere problemen terecht gekomen. In twee jaar tijd is een nieuwe organisatie opgezet, de infrastructuur is op peil en de werkgelegenheid ziet er nog goed uit. We hebben alles om voor de toekomst een gezonde gemeente neer te zetten."

  Zowel Lada als Progessief Wieringermeer zullen voor 27juni met een amendement komen op de kadernota. Daarna kan het college met de raadsopdracht aan de slag. In november volgt dan de begroting.

  NHD

  0 reacties :

  Een reactie posten