Raad wil recreatie in polder

Datum:
 • donderdag 7 maart 2013
 • in
 • Categorie: ,
 • WIERINGEN -  'Teleurstelling over visie Wieringer Waard Nieuwland'


  DOOR MIKE DEUTEKOM

  De visie die de gemeente Hollands Kroon heeft opgesteld voor de Wieringer Polder Waard Nieuwland voldoet op veel punten niet aan de verwachtingen van de gemeenteraad. Toch heeft diezelfde raad unaniem met de visie ingestemd.


  De agrariers willen het liefst dat het plan van ruilverkavelingorganisatie Stivas wordt uitgevoerd. Maar er spelen meer belangen. Zo willen natuurorganisaties dat er delen van de polder voor natuurontwikkeling worden bestemd. Dat zou ook bijdragen aan de ontwikkeling van recreatieve mogelijkheden. Daar hebben provincie en gemeente ook wel oren naar.

  Volgens wethouder Lia Franken (CDA) is de visie voor de Polder Waard Nieuwland dan ook opgebouwd uit die verschillende bouwstenen. „Deze gebiedsvisie is opgesteld door gemeente, provincie, stakeholders en burgers. Het is een voorbeeld van burgerparticipatie. Er is rekening gehouden met alle belangen."

  Toch zijn de agrariers boos dat er met name in de variant 'noordrand' aan de noordkant van de polder natuurontwikkeling staat gepland. De beoogde grondcarrousel, waarmee een agrarische structuurverbetering voor boeren op Wieringen en in de Wieringermeer in gang moet worden gezet, dreigt daardoor onmogelijk te worden, omdat boeren dan weigeren te ruilen.

  De raad stelde dan ook veel vragen over die dreigende impasse. Het CDA sprak van een teleurstelling voor de agrariers gezien de verwachtingen die er met het plan van Stivas waren gewekt en gezien het feit dat de polder vanwege de randmeerplannen zo'n tien jaar 'op slot' had gezeten. Meerdere partijen willen bovendien dat het kanaal langs de polder geschikt wordt voor de recreatievaart, met onder meer een doorvaart naar het Amstelmeer.

  Volgens Franken heeft de gerneente daar echter geen geld voor en moeten andere partijen dat dan financieel mogelijk maken.

  Een amendement van het CDA waarin gevraagd werd om de bestemming natuur aan de noordkant te heroverwegen en versterking van de recreatieve mogelijkheden van het Wieringerrandkanaal in de visie op te nemen, haalde het. Waarna de raad unaniem de visie omarmde.

  NHD

  0 reacties :

  Een reactie posten