Asbestvervuiling in Van Ewijcksluis !

Datum:
 • woensdag 13 maart 2013
 • in
 • Categorie: ,
 • HOLLANDS KROON - Asbestvervuiling in Van Ewijcksluis !


  Stichting JAS ontving een kopie van onderstaande brief aan Hollands Kroon-wethouder Franken.

  Een zaak die al jaren bekend is bij de bestuurders.

  ______________________________________________________


  College van burgemeester en wethouders
  Betreft:asbest en kwik vervuiling te Van Ewijcksluis.

  T.a.v. wethouder Franken

  Geachte wethouder Franken,

  Zoals u zich wellicht nog kunt herinneren als wethouder is de grond rondom en onder manege RAP, de botenloods van mevr. v.d.Ham, en onder en rond de parkeerplaats van RAP, zwaar vervuild met o.a. asbest.http://www.stichting-jas.nl/2005/02/cda-wethouder-franken-zet-weduwe-onder.html en http://www.stichting-jas.nl/2005/01/plan-voor-van-ewijcksluis-krijgt-handen.html

  Zoals wethouder Steenbergen in 2005 al opmerkte moest de grond na een oppervlakkige schoonmaakbeurt eigenlijk alsnog gesaneerd worden. Aangezien er in de loop der jaren door de gemeente geen actie is ondernomen de grond te saneren is het misschien wel verstandig om daartoe alsnog opdracht te geven om zodoende de gezondheid van de bewoners van Van Ewijcksluis en bezoekers van RAP en de watersportvereniging te behoeden voor verdere gezondheidsschade.
  De kans bestaat dat de door de gemeente ingehuurde tuinlieden op de bovengenoemde plekken de asbest weer aan de oppervlakte schoffelen en zodoende ook onnodig aan de gevaren van asbest worden blootgesteld.

  De Provincie Noord Holland stelt subsidie beschikbaar voor zwaar vervuilde terreinen dus ik zou me zo voor kunnen stellen dat u een beroep doet op deze subsidie om zodoende alsnog de uitgestelde bodemsanering te laten uitvoeren.

  Als u toch overweegt een beroep te doen op deze subsidie van de Provincie dan is het misschien wel verstandig om het braakliggende stuk grond van Coöperatie ZAP, aansluitend op de vervuilde asbestgrond, te laten onderzoeken op KWIK verontreiniging omdat op dat terrein in het verleden ivm. het vele kwikgebruik in de aardappelteelt en verwerking daarvan, veel kwikhoudende grond is gestort door deze coöperatie.
  In het verleden hebben grondonderzoeken al uitgewezen dat er sprake is van kwikvervuiling, maar het kan heel goed mogelijk zijn dat het kwik inmiddels in het grondwater is terechtgekomen en zodoende de natuur rondom het terrein heeft vervuild (o.a. Oude Veer).

  Overigens is het verbazingwekkend dat deze oude vuilstort, waar het voormalig Rusthuis Vreedenhof compleet met het asbest is gedumpt, niet op de lijst van zwaar vervuilde gebieden van de Provincie voorkomt.

  Met vriendelijke groet,

  P.v.d.Munnik
  Van Ewijcksvaart 19
  1761 JS Anna Paulowna 
   _________________________________________________________________________


                   

  0 reacties :

  Een reactie posten