Tegenstrijdige meningen

Datum:
 • vrijdag 15 februari 2013
 • in
 • Categorie: ,
 •  SCHAGEN - LTO vindt registratie tractoren onevenredige belasting landbouwvervoer.

  DOOR PETER ZETHOVEN

  LTO-Noord-Hol1 land is net als LTO Nederland fel gekant tegen een verplicht kenteken voor trekkers. Maar die mening wordt in de sector niet door iedereen gedeeld. Loonwerker Ard Poland uit Waar land vindt het juist goed. Aanleiding moor de kentekencommotie is een PvdA-motie, waarin het kabinet wordt gevraagd om verplichte kentekening van trekkers voor te bereiden. Kamerlid Attje Kuiken heeft de motie ingediend. In een brief  aan de Kamer wijst LTO-voorzitter Albert Jan Maat erop, dat de meeste trekkers maar heel incidenteel gebruik maken van de openbare weg. Een verplicht kenteken is, vindt hij, een zware en dure vorm van registratie.

  Lastenverzwaring

  Maat: „Het is buitenproportioneel om al het landbouwverkeer daarmee te belasten." LTO vindt zo'n lastenverzwaring niet passen bij het voornemen in het Regeerakkoord om de regeldruk voor ondernemers te verminderen. Bovendien draagt een verplicht kenteken niet bij aan een verbetering van de verkeersveiligheid. Als altematief stelt LTO de invoering voor van een vrljwillige herkenningsplaat. Die zou met name toegepast kunnen worden bij snellere landbouwvoertuigen. De kosten daarvan zijn aanzienlijk lager dan voor een verplichte. De kosten voor de eigenaar van een tractor om een kentekenplaat aan te schaffen (als de motie wordt aangenomen) worden geschat op zo'n honderd euro.

  - Over de motie zal op 26 februari in de Kamer worden gestemd.

  Ard Poland van het gelijknamige loonbedrijf uit Waarland vindt het tijd om de klokken gelijk te zetten. Nationaal en internationaal. Poland: „We moeten redelijk blijven. De kentekenregistratie voor landbouwvoertuigen loopt in Nederland jaren achter bij die in het buitenland. Registratie kost eigenaren geld, maar is aan de andere kant beter voor de rechtspositie van tractoreigenaren in het verkeer. Als je al voor een scootertje een kentekenplaatje nodig hebt, kun je er niet omheen landbouwvoertuigen die op de openbare weg komen obk een kenteken te geven. Vooral niet als dat gaat om cornbinaties (bijv. zandtransport met tractoren) van zo'n 50 ton. Moet wettelijk geregistreerd zijn."

  NHD

  2 reacties :

  Anoniem zei

  LTO voorzitter Albert Jan Maat wijst erop dat de meeste trekkers geen gebruik maken van de openbare weg.
  Deze man moet niet meer van deze tijd zijn of last hebben van het landbouwgif dat zijn hersenen heeft aangetast want anders kraam je dergelijke onzin niet uit.
  De wegen in de noordkop worden onveilig gemaakt door de vele trekkers waarvan ondergetekende nog nooit heeft meegemaakt dat er een trekker was die zich aan de voorgeschreven snelheid hield. Vaak nog heel slecht verlicht en met uitstekende scherpe delen rondom, alles is mogelijk.
  De politie wordt geacht daar op te letten en zo vaak als deze dienders het de personenauto's lastig maken zo weinig wordt er op veel te hardrijdende, vaak overbeladen trekkers gelet.
  Toeval? Nee natuurlijk niet, de boeren worden vooral door het CDA beschermd, zeker in de polder en de politie doet daar hard aan mee.
  Zo zit bestuurlijk Nederland nu eenmaal in elkaar, een Zuid Amerikaans land is er niets bij, zeker als dat vergeleken wordt met het gedrag van de bestuurders in de Polder.

  Anoniem zei

  Eindelijk! Het is levensgevaarlijk in de polder. Vaak geen verlichting aan de aanhangers maar je kunt ze niet herkennen; uiteindelijk hebben we maar een paar soorten trekkers van een paar merken en een paar kleuren.
  Niet allemaal maar heel veel "boeren"gedragen zich alsof de polder inklusief de wegen van hen zijn.

  Ik vind het een heel goed idee. Maar dan moet er ook een belplicht zijn van de burger naar de politie want het is schandalig hoe je als fietser vaak voor je leven moet vrezen.

  Waarom de auto's wel en de trekkers niet? Inderdaad zoals hierboven geschreven: het CDA zit ertussen. Opbokken met die groep.

  Een reactie posten