Margepartij GroenLinks vuistdiep in Nederlandse windmolenlobby

Datum:
 • dinsdag 5 februari 2013
 • in
 • Categorie: , ,
 • NWEA, EWEA, AWEA, dit zijn de respectievelijke Nederlandse, Europese en Amerikaanse drammerige lobbyclubjes van de windindustrie.
  Door Gerton van Unnik op 26 september, 2012

  Indachtig de oude quote van de Amerikaanse econoom John Kenneth Galbraith opereert de Nederlandse spreekbuis van de windmolenboeren NWEA op basis van "Nothing is so admirable in politics as a short memory." Dat geldt zeker voor haar agitprop voor groene windmolenpolitiek.

  Zo zwalkte deze NWEA de laatste jaren over de door haar gewenste doelstellingen voor het aantal megawatts aan windstroomvermogen ter land en ter zee; Toevallig op het moment dat haar doelstelling van 1.500 MW windenergie op het land enkele jaren terug bijna was bereikt stelde NWEA deze doelstelling bij tot 4.000 MW. Haar doelstelling voor het streefvermogen via offshore windparken laat eenzelfde wisselvallig beeld zien. Tegenwoordig durven ze zelfs 6.000 MW aan windvermogen te eisen. Niets is zo veranderlijk als het weer, eh, windmolenklimaat, lijkt het wel.

   NWEA is een eigengewinclub van de windmolenindustrie, die bijvoorbeeld in 2007 stellig propageerde dat windenergie "over 7 jaar concurrerend met aardgas zou zijn én in beginsel zonder subsidie zou kunnen." Niets is echter minder waar. De miljardensubsidies voor een bodemloze geldput als offshore windparken komen zelfs pas grotendeels na 2014 los, na realisatie van de windparken op zee. De constructie is zodanig, dat niet de molens zelf gesubsidieerd worden maar de geleverde stroom tot de toegezegde subsidiepotjes leeg zijn. Op die manier is subsidieloos concurreren door windmolens nog decennia ver verwijderd en betaalt de gebruiker straks via een steeds hoger wordende elektriciteitsrekening het gelag.

   De directeur van deze Nederlandse Wind Energie Associatie twitterde:

                                                           Ton Hirdes (@tonhirdes) 

   Op weg naar Brussel, overleg @EWEA Europese windenergie associatie. Oa over Winddag 2013 en kansen voor offshore in NL. 


  Waar komt die NWEA-bobo vandaan? Toch niet uit de bij de laatste verkiezingen duurzaam gemarginaliseerde GroenLinks-hoek? Jawel, kijk maar in zijn Twitter-bio: "Directeur Nederlandse Wind Energie Associatie, NWEA. Voorheen raadslid en wethouder GroenLinks. Bestuurslid de-Affaire (Valkhof Affaire) Gaat graag naar de film".

  Aha, de NWEA directeur was in een vorig leven GroenLinks-raadslid en wethouder in het onverdacht linkse bolwerk Nijmegen, ons eigen Havanna aan de Waal.

  De samenwerking met zijn oude politieke kameraden en apostelen van de klimaatverandering is nog altijd nauw te noemen. Slaagde hij er als wethouder niet in om windmolens langs de A15 te plaatsen, met een andere pet op blijft hij wel hardnekkig lobbyen om deze schoorstenen van de klimaatindustrie alsnog langs deze rijksweg geplaatst te krijgen.

  De aangedragen argumenten door de windmissionarissen in dat stuk klinken ondertussen erg hol: "Door hier en nu te investeren in duurzame energie voorkomen we dat elders en later het landschap wordt aangetast door droogte, bosbranden en overstromingen."

  Gaap. Als het indertijd onder een links stadsbestuur al niet lukte om de subsidieslurpende windmolens op te dringen zal het nu met dit soort mottenballenretoriek al niet makkelijker zijn. Zelfs niet in Havanna aan de Waal. Nu maar hopen dat het ook in de rest van Nederland niet zo'n vaart gaat lopen.

  Bron:


  0 reacties :

  Een reactie posten