Provincie wil aanpassingen plan buitengebied Harenkarspel

Datum:
 • vrijdag 25 januari 2013
 • in
 • Categorie: ,
 • SCHAGEN - De provincie wil dat de nieuwe gemeente Schagen haar bestemmingsplan voor het buitengebied van Harenkarspel op diverse punten aanpast.
  Gedeputeerde Staten hebben de gemeente een zogenaamde reactieve aanwijzing gegeven op delen van het bestemmingsplan. Deze delen van het plan treden hierdoor niet in werking. Het betreft de onderdelen over de vervanging van windmolens, het toestaan van honderd procent bebouwing van bestemmingsvlakken van niet agrarische bedrijven en de mogelijkheid om kassen van 4000 vierkante meter aan te leggen. Op deze punten is het bestemmingsplan van de gemeente Schagen in strijd met het provinciaal beleid, dat is aangegeven in de Structuurvisie Noord-Holland 2040. Hierdoor kunnen zich ontwikkelingen voordoen die de provincie niet wil.

  NHD


  Provincie wil aanpassingen

  Bestemmingsplan Harenkarspel deels niet in werking

  De provincie wil dat de nieuwe gemeente Schagen haar bestemmingsplan voor het buitengebeid van Harenkarspel op diverse punten aanpast.

  Gedeputeerde Staten hebben de gemeente een zogenaamde reactieve aanwijzing gegeven op delen van het bestemmingsplan. Deze Men van het plan treden hierdoor niet in werking.

  Het betreft de onderdelen over de vervanging van windmolens, het toestaan van honderd procent bebouwing van bestemmingsvlakken van niet agrarische bedrijven en de mogelijkheld om kassen van 4000 vierkante meter aan te leggen. Op deze punten is het bestemmingsplan van de gemeente Schagen in strijd met het provinciaal beleid, dat is aangegeven in de Structuurvisie Noord-Holland 2040. Hierdoor kunnen zich ontwikkelingen voordoen die de provincie niet wil.

  Gedeputeerde Talsma heeft dit in een bestuurlijk overleg aan wethouder Beemsterboer van Schagen laten weten.

  Over vrije vestiging van in zaadveredelingsconcentratiegebied in het voormalige Harenkarspel zijn Talsma en l3eemsterboer nog in gesprek. De zaadveredelingssector is voor Noord-Holland een belangrijke economische drager en concentreert zich in het gebied tussen Warmenhuizen en Enkhuizen: Seed Valley.

  De provincie heeft in haar Structuurvisie twee concentratiegebieden aangewezen waar groei van zaadveredelingsbedrijven mogelijk moet zijn, in Harenkarspel en in Enkhuizen.  Het bestemmingsplan legt echter wel beperkingen op. De gemeente heeft hierin vastgelegd dat nieuwe zaadveredelingsbedrijven alleen zijn toegestaan in bestaande agrarische bouwpercelen en dat de vestiging van nieuwe zaadveredelingsbedrijven daarbuiten alleen is toegestaan na een besluit van het college.

  ______________________________________________________

  0 reacties :

  Een reactie posten