Provincie stuurt aan op fusie

Datum:
 • donderdag 13 december 2012
 • in
 • Categorie: ,
 • HAARLEM - Gedeputeerde Staten van Noord-Holland staan onder strikte voorwaarden positief tegenover een fusie met de provihcies Utrecht en Flevoland.DOOR KEES VAN DER MALEN
  DOOR KEES VAN DER MALEN

  Dit hebben zij minister Plasterk van binnenlandse zaken laten weten. Een fusieprovincie moet volgens GS wel goedkoper en efficienter zijn en ook leiden tot - wat wordt genoemd - 'een slagvaardige en conomisch krachtige provincie'.

  Daarvoor moeten de huidige taken van de provincie, in tact blijven en moet het Rijk ook voldoende financiele middelen beschikbaar stellen.

  Het kabinet-Rutte heeft in zijn regeerakkoord aangegeven dat provincies zich moeten beperken tot hun kerntaken. Tegelijk zullen zij worden gekort op hun financien.

  GS vragen de minister een zogenoemde businesscase op te stellen. Die moet duidelijk maken wat een samengaan van Noord-Holland, Utrecht en Flevoland kost en wat dat oplevert.

  „Uit de businesscase zal moeten blijken of deze voorgenomen fusie ook daadwerkelijk een goedkoper en beter bestuur oplevert", schrijven GS aan Provinciale Staten.

  De fusieprovincie zou verder mogelijk ook moeten worden uitgebreid met delen van Zuid-Holland. GS denken hierbij met name aan het Zuid-Hollandse deel van het Groene Hart.

  Volgens het provinciebestuur van Noord-Holland zou het logisch zijn om het Groene Hart onder één bestuur te brengen. Dit kwetsbare veenweidegebied valt nu nog bestuurlijk onder drie provincies.

  Het Noord-Hollandse provinciebestuur vindt verder dat de grens tussen Noord- en Zuid Holland nader moet worden bekeken als het gaat om 'doorgaande infrastructuur en 'economische ontwikkeling'.

  Onduidelijk is vooralsnog of de provincie hier denkt aan gebiedsuitbreiding met bijvoorbeeld delen van de Bollenstreek.

  Als het tot een fusie komt, moet die volgens GS van Noord-Holland zorgvuldig tot stand worden gebracht. Er moet dan ook worden gewerkt aan een breed draagvlak onder de bevolking en bij organisaties in de provincie.

  De streefdatum van 2015, die minister Plasterk aanhoudt, vinden Gedeputeerde Staten daarom riskant.

  NHD

  0 reacties :

  Een reactie posten