Raad biedt extra inspreektijd over transformatorstation

Datum:
 • vrijdag 2 november 2012
 • in
 • Categorie: , ,
 • ZIJDEWIND

  De gemeenteraad van Hollands Kroon nam onlangs een besluit, waardoor het mandaat voor de locatiekeuze voor een nieuw transformatorstation in de gemeente nu bij het college van burgemeester en wethouders ligt. Het college vraagt de raad hierin wel om een zienswijze.
   

  Die zienswijze is belangrijke input voor het definitieve besluit van het college. 

  Daarom vroeg het college de gemeenteraad of ze inwoners extra mogelijkheden wil bieden voor contact met inwoners over dit onderwerp. 

  Daarop besloot de raad dat ze, naast alle mogelijkheden tot contact met de raad die al bestaan, de inspreektijd verlengt voor de raadsvergadering waarin de raad een oordeel vormt over de locatie voor het transformatorstation. 

  Die vergadering is op 20 december. Daarnaast zijn raadsleden uitgenodigd voor de openbare informatieavond op 14 november a.s. 

  Voltallige raad ineens aanspreken 

  Het college van burgemeester en wethouders van Hollands Kroon vindt een locatie vlakbij buurtschap De Weel de beste voor de bouw van een nieuw transformatorstation. 

  Op 20 december vormt de gemeenteraad van Hollands Kroon haar oordeel over de omgevingsvergunning hiervoor. Raadsleden zijn daarom uitgenodigd voor de openbare informatieavond die de gemeente op woensdagavond 14 november organiseert. Die avond heeft echter geen plenair karakter. 

  Om inwoners toch de gelegenheid te geven zich te richten aan de voltallige raad ineens, besloot het presidium tot verlengde inspreektijd op de raadsvergadering in december. In januari dient de raad haar zienswijze in. 

  Het college behandelt die zienswijze van de raad met het grootst mogelijke respect. 

  College kiest voor locatie De Weel 

  Gemeente Hollands Kroon liet een onafhankelijk landschapsarchitect de landschappelijke effecten en verschillen tussen de twee overgebleven locaties analyseren. 

  Die analyse deelde de gemeente met de ARO commissie, die de provincie adviseert. Daarna volgde overleg met gedeputeerden van de provincie Noord-Holland Talsma en Post. 

  Op basis van dat overleg en alle beschikbare informatie besloot het college van Hollands Kroon dat locatie 4, nabij De Weel, de beste locatie is voor het transformatorstation en de bijbehorende ontsluiting. 

  De plannen 

  De bouw van het 150/20kV transformatorstation is een cruciale schakel in de vervanging en opwaardering van het elektriciteitsnet in de Kop van Noord-Holland. 

  TenneT en Liander zijn van plan om samen een transformatorstation te bouwen in de gemeente Hollands Kroon. Begin 2011 dienden zij hiervoor een verzoek in bij de voormalige gemeente Niedorp. 

  Op basis van net- technische aspecten en mogelijkheden wezen TenneT en Liander in 2011 zes mogelijke locaties aan voor het transformatorstation. Vier locaties vielen af, omdat bouw op die locaties de openheid van het landschap teveel aantast, ze in een toekomstig natuurgebied liggen of op technisch of financiële bezwaren stuitten. 

  Er bleven nog twee locaties over: locatie 4, ten oosten van de Provincialeweg N241 (tussen het agrarisch bedrijf op de Rijderslaan 1 en de woningen op Provincialeweg 2 t/m 6); en locatie 5, ten oosten van de Provincialeweg N241 (tussen Provincialeweg 2 t/m 6 en de Oude Verlaatweg).

  0 reacties :

  Een reactie posten