Broekhorn, Darwind, Woudhaven: beloftes

Datum:
 • donderdag 1 november 2012
 • in
 • Categorie: , , , ,
 • 'Provincie is behoed voor financieel fiasco'

  DOOR ED DEKKER
  HAARLEM

  Bij de verkoop van de Woudhaven aan het Alk­maardermeer wilde Ton Hooi­jmaijers zijn relatie Walter Nuijens voortrekken. Tever­geefs. Ook andere gekke beloftes van de oud-gedeputeerde legt Schoon Schip bloot.

  Gedeputeerde Jaap Bond hield de transactie met Walter Nuijens tegen, stelt de onderzoekscommissie. Verkoop aan Nuijens was niet in het belang van de provin­cie. Met Nuijens had Hooijmai­jers vaak contact. Zonder enige verantwoording ontmoette Hooijmaijers hem in dure hotels, aldus Schoon Schip.

  Een andere belofte. Hooijmai­jers zegde op eigen houtje Heer­hugowaard miljoen subsidie toe voor bouw in de Broekhorn­polder. Het toegestaan maxi­mum was € 600.000. Heerhugo­waard kreeg de miljoen niet.
  In 2004 schrapte Provinciale Staten de bouwplannen Leeker Woonlanden (West-Friesland) en 't Kruis-Heerhugowaard. Vijf jaar later maakte Hooijmaijers zich toch weer sterk voor deze projecten, zonder zijn ambte,na­ren daar fatsoerilijk bij te betrek­ken. Dat gold toen ook voor wo­ningbouw in Obdam. Hooijmai­jers opvolger als gedeputeerde, Laila Driessen, heeft in 2009 een streep gehaald door Leeker Woonlanden en andere beloftes.

  Honderd miljoen wilde Hooi­jmaijers op de kapitaalmarkt le­nen om dit bedrag uit te lenen aan DarwinD. Dit bedrijf ont­wikkelt offshorewindturbina en zat toen in Den Helder. Het Ontwikkelingsfonds Duurzame Energie van de Provincie Noord­-Holland had al veel geld gestopt in DarwinD. De moedermaat­schappij van DarwinD, Econ­cern, ging in 2009 failliet. Albert Moens was in 2008 gestopt als milieugedeputeerde en werd aviseur bij Econcern.

  Met de lening van 100 miljoen kreeg Hooijmaijers niet zijn zin.
  DarwinD is helemaal niets ge­leend. Volgens de commissie is dat te danken aan het verzet van statenlid Elisbeth Post. Door het faillissement van Econcern had de lening een fiasco kunnen wor­den voor de. provincie, aldus de commissie. Gedeputeetcle Staten heeft inmiddels de speelruimte van het fonds fors verkleind.

  Een van de aanleidingen voor Schoon Schip was de kwestie Dis­triport. Vorig jaar kwam er, dankzij actiegroep Berkhout is Boos, een geheime overeen­komst over dit bedrijventerrein op tafel. Die versterkte de indruk dat er veel mis was in 'Haarlem'. De commissie heeft niet kunnen vaststellen dat Hooijmaijers met deze deal te ver is gegaan.

  De commissie ziet geen grond in de beschuldigingen van pro­jectontwikkelaar Johan Wokke. Hij betichtte de toenmalige sta­tenleden Jaap Bond en Johan Bruins Slot van omkoping over Distriport. Als gedeputeerde zou Hans Schipper daarvan weten.

  NHD

  0 reacties :

  Een reactie posten