Aarzelingen over fusieplan provincies.

Datum:
 • dinsdag 20 november 2012
 • in
 • Categorie: ,
 • HAARLEM - Bij Provinciale Staten van Noord-Holland bestaan aarzelingen over de fusie van Noord-Holland met de provincies Utrecht en Flevoland.
   DOOR KEES VAN DER MALEN

  Verscheidene fracties twijfelen of de plannen van het kabinet wel doordacht zijn en ze ook een meerwaarde hebben voor het openbaar bestuur.

  In het regeerakkoord van het kabinet-Rutte 2 kondigen VVD en PvdA aan dat de provincies worden omgevormd tot vijf landsdelen. Minister Plasterk (Binnenlandse Zaken) wil al in 2015 korten tot een fusie van Noord-Holland met Flevoland en Utrecht.

  In Provinciale Staten van Noord-Holland sprak gisteren alleen  de fractie van de PvdA zich onomwonden uit voor de 'mooie ambitie' van de minister. De VVD-fractie, de grootste fractie in Noord-Holland, wil eerst duidelijkheid wat de meerwaarde is van een fusie. Verder zette de fractie van het CDA vraagtekens bij de snelle manier waarop het kabinet-Rutte de hervorming van de provincies wil doorvoeren. De fractie van ChristenUnie/ SGP vroeg zich bij voorbaat af of er voldoende draagvlak is onder de bevolking van Noord-Holland. Statenlid Johan Kardol hield een motie om de fusie af te wijzen aan, omdat deze voor een aantal fracties op dit moment te ver ging.

  Een enquete wees eerder uit dat de inwoners van Noord-Holland weinig voelen voor een fusie met Utrecht en Flevoland.

  Het provinciebestuur pleit al langer voor sarnenwerking om de economische positie het noordwestelijke deel van de Randstad te versterken.

  0 reacties :

  Een reactie posten