Verzoek om verwijdering windturbine Grote Sloot 158

Datum:
 • zondag 7 oktober 2012
 • in
 • Categorie: , ,

 • Zijpe

  Persbericht

  Planschade procedure en verzoek om handhaving door mevr. Vonk uit Sint Maartensbrug.


  De kolossale windturbine aan de Grote Sloot in Sint Maartensbrug staat daar nu al ruim zes jaar zonder vergunning, m.a.w. volkomen illegaal! Echter, de gemeente Zijpe weigert hardnekkig aan deze onrechtmatigheid een eind te maken. Ook al heeft de provincie tot driemaal toe geweigerd aan legalisering mee te werken. Van de provincie, bij monde van gedeputeerde Talsma, moet de turbine gewoon weg.

  Omwonende Ina Vonk, die vlak naast de turbine woont, heeft daarom een gerenommeerde advocaat uit Utrecht in de arm genomen. Deze heeft burgemeester en wethouders van Zijpe op vrijdag 5 oktober 2012 dringend verzocht tot handhaving over te gaan. Zij en de andere omwonenden zijn de strategie van de gemeente - het alsmaar vooruitschuiven en tijdrekken, namelijk grondig zat! Een strategie die de gemeente overigens al gedurende zes jaar hanteert. Met succes, want gesteund door de Wet die - in tegenstelling tot een willekeurige burger - tegenover een overheid als Zijpe buitengewoon coulant blijkt.

  Deze onwettige mega-turbine wordt intussen alom als een ‘schandvlek’ voor de gemeente Zijpe beschouwd. Hij had er nooit mogen komen. Hij zou nooit zo dichtbij woningen zijn neergezet, indien de gemeente haar controlewerk naar behoren had verricht.

  Zo is er blindelings een ander type geplaatst dan was aangevraagd, namelijk met een veel groter vermogen en een grotere rotordiameter. (Let wel: hoe groter de diameter, des te meer opbrengst, maar ook ... des te meer herrie hij maakt). Deze turbine is bovendien in een ‘verboden’ (= strijdig met het bestemmingsplan) bouwvak opgericht, en op slechts 220 meter van de dichtstbijzijnde woning, d.w.z. 100 meter dichterbij dan volgens de regels toegestaan. De geluidsoverlast die de turbine dag en nacht veroorzaakt en de slagschaduwhinder hebben ernstige gevolgen voor de gezondheid van allen die in de buurt wonen. Chronische vermoeidheid (geregeld verstoorde nachtrust), hoofdpijn, exceem, stress etc. Dit is onlangs duidelijk aangetoond door de Universiteit Utrecht en inmiddels in den brede erkend, na uitgebreid en gedegen onderzoek.

  Tot slot ‘Materiële schade’. In de handhavingsbrief wordt B&W er ook op gewezen dat binnenkort een verzoek om planschade zal worden ingediend, welke naar eerste schatting enkele tonnen beloopt, indien de gemeente volhardt in haar weigering tot handhaving over te gaan.

  Meer informatie over deze procedure?

  Stichting Kritisch Platform Ontwikkeling de Zijpe
  Woordvoerder HG Dasselaar 0224-221871


  0 reacties :

  Een reactie posten