Onrust ambtenaren: directie gemeente Den Helder vrijgepleit

Datum:
 • vrijdag 19 oktober 2012
 • in
 • Categorie: , ,

 • Er zijn geen meldingen gedaan door ambtenaren van niet-integer handelingen door de directie van de gemeente Den Helder.

  De directie dient daarom te worden gerehabiliteerd.
  Dat stelt vertrouwenspersoon Nathalie Boudrie in een rapport over de grote onrust onder Helderse gemeenteambtenaren. Het ongenoegen onder het personeel resulteerde eerder dit jaar tijdens een bijeenkomst in een stevige aanval op de gemeentesecretaris en de directeur bedrijfsvoering. Zij zouden niet integer handelen.
  Boudrie, die als buitenstaander is ingehuurd, vindt daar niets van terug. Wel is er geklaagd over de wijze waarop de directie zich in conflicten opstelt, ook qua omgangsvormen. Officiële klachten bleven uit.
  Op basis van intensieve en algemenere gesprekken met 253 het personeel concludeert de vertrouwenspersoon dat de onrust vooral is gevoed door vrees voor verandering.
  Met name het aanspreken op kwaliteit en prestatie leidt tot angst, onzekerheid en boosheid. Mensen die nooit eerder een kritische beoordeling kregen, werden nu als ’redelijk’ geboekstaafd. Dat leidde weer tot de vrees voor baanverlies. Vooral als er afscheid genomen moest worden van bij personeel populaire leidinggevenden, aldus Boudrie.
  Doordat een duidelijke beoordelingscyclus ontbrak en er weinig zelfreflectie over het eigen functioneren is, dachten medewerkers al gauw dat ze het al die jaren goed deden. Zij waren dus onaangenaam verrast als de beoordeling lager uitviel.
  De vertrouwenspersoon doet een reeks aanbevelingen om de komende tijd de situatie binnen het ambtelijk apparaat te verbeteren. Volgens wethouder van personeelszaken Suzanne den Dulk worden die de komende tijd tegen het licht gehouden en waar nodig uitgewerkt. ,,De rode lijn die ik uit het rapport haal is vooral gebrek aan communicatie, stijl van leidinggeven en de cultuurverandering waarmee de organisatie worstelt. Ik ben blij dat de directie is vrijgepleit, want die is goed bezig. Zo is op tijd begonnen met bezuinigingen. Andere gemeenten wachtten te lang en moeten nu mensen ontslaan, wij redden het via natuurlijk verloop. Veel angst berust ook op misverstanden. Zo voelen mensen zich bedreigd omdat in het nieuwe stadhuis minder werkplekken zijn ingetekend. Maar we gaan uit van flexibele werkplekken, bureaus die meer mensen benutten.’’
  Volgens Den Dulk blijft de beoordelingscyclus essentieel in een veranderende organisatie. ,,Het maakt onderdeel uit van de kwaliteitsslag die we maken. Aanspreken op prestaties. Zolang je vooraf duidelijk maakt aan medewerkers wat er van hen wordt verwacht kan een beoordeling nooit een verrassing zijn.’’
  0 reacties :

  Een reactie posten