Nieuwe fusieronde 'nu onverantwoord'

Datum:
 • dinsdag 30 oktober 2012
 • in
 • Categorie: , ,

 • Lang niet iedereen positief over plannen voor gemeenten van 100.000 inwoners

  ALKMAAR 

  Harenkarspel, Schagen en Zijpe gaan op 1 ja­nuari verder als de nieuwe ge­meente Schagen. Maar als het aan het kabinet Iigt, is de vol­gende ronde al weer op komst.

  In gemeenteland wordt wisse­lend gereageerd op de plannen van het kabinet om gemeenten die kleiner zijn dan 100.000 in­woners te laten fuseren. Burge­meester Onno van Veldhuizen van Hoorn (73.000 inwoners) ziet schaalvergroting onont­koombaar, terwijl gemeenten die net gefuseerd zijn of daarmee be­zig zijn, er niet op zitten te wach­ten.

  De nieuwe gemeente Schagen zou met (de eveneens nieuwe ge­meente) Hollands Kroon, Den Helder en Texel kunnen fuseren. Maar volgens burgemeester Ger­rit Westerink van Schagen is het op 'korte termijn onverant­woord om hierover te praten'.
  Collega Frank Streng van Me­demblik (45.000 inwoners) is net bekomen van een fusie en loco­burgemeester Lydia Groot van Stede Broec (21.000) vindt het idee 'twee stappen te ver gaan'.

  Samenwerking

  Anderen blikken alvast vooruit op een mogelijke fusie. Collega Koen Schuiling van Den Helder ziet een fusie op 'enige termijn' best zitten. Maar volgens hem is de 100.000-grens niet per deflnitie goed. Hij wijst er ook op dat op tal van terreinen al regionaal wordt samengewerkt.

  In de IJmond wordt al decen­nia lang gesproken over een ge­meentelijke fusie. Dat zou dan tot een zogeheten IJmondge­meente moeten leiden. Daarbij zijn verschillende varianten mo­gelijk. Mochten Velsen, Bever­wijk en Heemskerk samen op­gaan in één gemeente, dan komt het gezamenlijke aantal inwo­ners ruim boven de 100.000.

  In de regio Waterland hebben Purmerend en Beemster afspraken gemaakt over vergaande ambtelijkosamenwerking en het is niet ondenkbaar dat deze stappen op den duur uitmonden in een fusie. Ook de gemeenten Edam-Volendam en Zeevang praten met elkaar over samen­gaan.


  NHD

  0 reacties :

  Een reactie posten