Groen Links en Windmolens

Datum:
 • woensdag 26 september 2012
 • in
 • Categorie: , , ,

 •  26 september 2012 

  Noordkop  -  De luchtjes van het speenvarken Groen Links
   
  Berichtten wij in Keek Op de Week van 17 september onder de titel DUIZEND LEUGENS over het ter inzage leggen van de structuurvisie Noord - Holland en wel specifiek over de windmolenplannen, thans hebben wij het nodig geacht ons lezend publiek wat extra achtergrondinformatie te verschaffen teneinde het mogelijke eigenbelang van een bepaalde politieke richting in de Commissie Ruimte en Milieu wat te verduidelijken.

  U vraagt ons nu: Welke is deze politieke richting? Welnu, wij hebben het vermoeden dat dit Groen Links is - u weet wel, die partij die stevig verloren heeft bij de laatste verkiezingen maar daarentegen hun wereld, welke zich tot Nederland beperkt, op haar manier nog steeds wil redden. 

  Zij willen dit bereiken door het land vol te plempen met windmolens en hebben daarbij hulp nodig van het KAPITAAL. In Noord-Holland lijkt HVC (Huis Vuil Centrale; beter bekend als de vuilnisboer) geld over te hebben om te gaan investeren in windmolens op land; wel te verstaan in de omgeving Zaanstad, Amsterdam en Velzen. Tenminste als wij de wethouders Westerman van Velsen, van Poelgeest van Amsterdam en Grondel van Diemen mogen geloven vanwege hun pleidooien bij de Commissie Ruimte en Milieu voor het opstellen van die dingen in en bij hun stedelijke agglomeraties.

  Wat is daar nu zo erg aan, zult U vragen. Neen, dit is een schitterend plan - vlakbij of in die steden wat windmolens plaatsen om de levendigheid wat te vergroten - allemaal dingen waar de moderne, nerveuze en opgefokte stedeling op zit te wachten. Zie ook de opmerking van Westerman in Duizend Leugens. En verder; Westerman, van Poelgeest en Grondel zijn de afgevaardigden van hun gemeentes inzake milieu/windmolens, tevens zijn zij lid van Groen Links en tevens gemeentevertegenwoordiger bij HVC. U weet wel, die firma die momenteel aan het reorganiseren is vanwege teruglopende inkomsten door minder afval, tegenvallende elektriciteitsprijzen en een over-staffed management; binnenkort zullen dan ook de eerste ontslagen vallen. Om dit op te lossen zullen bij de vuilnisboeren ontslagen vallen; het management zit wel snor en dat moet ook zo blijven om in de toekomst gesjeesde politici een warm onderkomen te kunnen bieden. Methoden om het management in te krimpen zijn zo iemand met een gouden handdruk wegsturen en vervolgens de volgende dag weer inhuren als adviseur; kwestie van elkaar de bal toespelen zullen we maar zeggen.

  HVC in windmolens op land in de Amsterdam, Velsen, en Diemen - zullen de inkomsten uit windmolens het afgaande tij voor HVC kunnen keren?

  HVC aan het windmolensubsidie infuus om te overleven op kosten van de stedelijke belastingbetaler die daarvoor geheel kosteloos een continue kermis in zijn achtertuin krijgt?

  Vooralsnog achten wij de Noordzeekanaal regio windmolenkans niet te groot tenzij het GL-HVC conglomeraat hard lobbyt in Den Haag of als de zaak al bedisselt is. Daarentegen is bekend dat Nederland inmiddels te kampen heeft met een overcapaciteit aan elektriciteit van tot wel 25%. Dit door de stugge bouw van centrales bij de Eemsmond bij Delfzijl en op de Maasvlakte bij Rotterdam. De elektriciteitsprijs daalt inmiddels (niet voor de burgers) en juist dat is een eigenschap die aan stroom, opgewekt door windmolens, per definitie niet toegekend kan worden. Deze stroom wordt alleen maar duurder en subsidies, het smeermiddel waarop windmolens uitsluitend kunnen draaien, raken meer en meer onder druk.

  Dus HVC, doe net als die schoenmaker en houdt je bij je leest en stop met die labiele investeringen; die vuilnismannen zijn het probleem niet maar smijt er eens wat extra management, politici en meer van die rondreizende circusfiguren die zo gaarne nu en in de toekomst HVC als vluchthaven of ankerplaats zouden zien als ze door hun partij het hok uitgejaagd worden.


  Bron: Redactie JAS


  0 reacties :

  Een reactie posten